Obchody Święta Niepodległości

Delegacja ZZM uczestnicząca w uroczystości „Kolejarze Niepodległej” w Tarnowskich Górach złożyła kwiaty przed Obeliskiem upamiętniającym poległych kolejarzy w walce o niepodległość oraz Krzyżem Świętym.

 

Maszynista w końcu wolny!

857 po tylu dniach więzienia nasz kolega Tomasz skazany po katastrofie kolejowej w Babach dziś wyjdzie na wolność w ramach warunkowego przedterminowego zwolnienia.
Serdeczne podziękowania kierujemy dla Pana Mecenasa Kajetana Komar-Komarowskiego za skuteczną apelację.
Całej Rodzinie Tomka życzymy szybkiego powrotu do normalności.
Dla nas wszystkich maszynistów niech to, co przeżył Tomek i cała jego Rodzina będzie lekcją jak wiele zagrożeń i niebezpieczeństw niesie za sobą praca maszynisty.
Niech też to, co się wydarzyło będzie przykładem, że ZZM w trudnych chwilach nie pozostawia swoich członków i ich rodzin bez wsparcia.

Jak co roku pod Ściana Pamięci ZZM zapłonęły znicze.
Niech w ten szczególny dzień myśli nasze na chwile choć zwrócą się ku tym, którzy udali się na wieczną służbę.
Cześć ich pamięci.

Posiedzenie Sektora Spółek Samorządowych

W siedzibie ZZM w Warszawie, 17 października b.r. odbyło się posiedzenie Sektora Spółek Samorządowych poszerzone o obecność przewodniczących kół, prowadzone przez Przewodniczącego Bogdana Jańczaka. Na spotkaniu obecni byli przedstawiciele Prezydium – Prezydent Leszek Miętek oraz Wiceprezydent Sławomir Centkowski.

Przewodniczący Sektora przedstawił ocenę realizacji funkcjonowania PDO w Przewozy Regionalne sp. z o.o.  Program funkcjonować będzie do 31 listopada 2018 r. Na dzień dzisiejszy środki przeznaczone na ten cel wykorzystane zostały w 99%. Omówiono również realizację wprowadzania podwyżek zgodnie z zawartym porozumieniem z dnia 10.04. 2018 r.

Do zebranych dołączyli zaproszeni goście – przedstawiciele Zarządu Spółki – Prezes Krzysztof Zgorzelski i Członek Zarządu Jarosław Klasa odpowiedzialny za kwestie utrzymania taboru. Goście wysłuchali uwag dotyczących stanu taboru, spostrzeżeń z eksploatacji.

Przedstawiciel załogi w Radzie Nadzorczej Spółki Jarosław Sromała podziękował za aktywność w zbieraniu podpisów w głosowaniu na jego kandydaturę. Przekazał, że od wyborów odbyło się zaledwie jedno posiedzenie RN, na którym zapowiedziano powrót do pociągów interregio. Poinformował również, że bez większych wątpliwości przeprowadzono kontrole funkcjonowania Spółki z ramienia KE. Końcowym punktem posiedzenia było omówienie bieżących spraw i problemów w samorządowych spółkach kolejowych.