Obchody Europejskiego Dnia Maszynisty Kolejowego w Sierpcu

Po przerwie spowodowanej pandemią COVID – 19 maszyniści w całym kraju rozpoczęli celebrowanie przypadającego corocznie 16 września Europejskiego Dnia Maszynisty Kolejowego.

12 września 2021 r. emeryci z Terenowego Koła Emerytów ZZM Kolejowych w Sierpcu wraz z kolegami z Regionalnego Koła Emerytów  ZZM z Piotrkowa Trybunalskiego spotkali się by obchodzić to wyjątkowe dla maszynistów święto. W uroczystościach wziął udział Prezydent ZZM w Polsce –  Leszek Miętek.

Emeryci z Sierpca i Piotrkowa z okazji Europejskiego Dnia Maszynisty Kolejowego jako pierwsi  pozdrawiają maszynistów w całej Polsce i życzą pomyślności i satysfakcji z trudnej działalności związkowej na rzecz kolei i jej pracowników.

Kalendarz ZZM na 2022 r.

Na wrześniowym posiedzeniu Rada Krajowa ZZM zaakceptowała projekt kalendarza związkowego na nadchodzący, 2022 rok.
Jak co roku kalendarz zawiera przewodnie hasło – w przyszłym będzie to
RAZEM TWORZYMY PRZYSZŁOŚĆ KOLEI

Posiedzenie Rady Krajowej ZZM

W Warszawskiej siedzibie CS Natura Tour odbyło się stacjonarne posiedzenie Rady Krajowej ZZM.  Korzystając z okazji członkowie rady omówili bieżącą sytuację w spółkach kolejowych oraz plany działania związku na nadchodzący okres.

Negocjacje płacowe w PKP CARGO S.A.

Na mocy porozumienia podpisanego przez zarząd PKP Cargo a związkami zawodowymi działającymi w spółce 27 sierpnia br. pracownicy zatrudnieni w centrali i zakładach spółki otrzymają jednorazową nagrodę w wysokości 500 zł wypłaconą do 10 października 2021, a kwota gratyfikacji z okazji Święta Kolejarza wynikająca z ZUZP w wysokości 200 zł zwiększona o 800 zł zostanie wypłacona do 10 grudnia 2021.
W styczniu 2022 r. strony podejmą rozmowy dotyczące wdrożenia systemowej podwyżki wynagrodzeń od 1 kwietnia 2022 r.