O bezpieczeństwie między maszynistami…

W Warszawskiej siedzibie ZZM przy ul. Wojciechowskiego odbyły się spotkania w ramach dyskusji na tematy poprawy bezpieczeństwa. Maszyniści instruktorzy spotkali się z członkami Prezydium oraz przewodniczącymi Sektorów ZZM aby wymienić się spostrzeżeniami z pracy oraz ustalić wspólną strategię celem poprawy sytuacji panującej na kolei.

 

Posiedzenie ALE

W Atenach odbyło się posiedzenie ALE. Głównymi tematami, analizowanymi pod kątem sytuacji w poszczególnych krajach członkowskich, jest wdrożenie IV pakietu kolejowego a także omówienie konferencji dotyczącej jednolitego europejskiego obszaru kolejowego. Ważnym elementem jest kwestia utraty możliwości wykonywania zawodu przez pracowników związanych z ruchem kolejowym ze względów zdrowotnych i rozwiązań w tej kwestii dla pracowników pozostających w zatrudnieniu oraz korzystających z uprawnień do wcześniejszej emerytury.