Związki zawodowe skierowały pismo do Marszałka Województwa warmińsko-mazurskiego w kwestii zabezpieczenia środków w budżecie na podwyżki dla pracowników POLREGIO S.A.  O rozmowach i niepokoju wywołanego informacjami napisały również w komunikacie do mediów.

Na miejscu obecny jest podczas rozmów wiceprezydent ZZM i przedstawiciel pracowników w RN POLREGIO S.A. Sławomir Centkowski.

wersja w pdf:

pismo marszałek i stanowisko do mediów POLREGIO 1.02.2023

Posiedzenie Rady Krajowej ZZM

W siedzibie związku w Warszawie odbyło się pierwszy w nowym roku kalendarzowym posiedzenie Rady krajowej ZZM.  Obrady rozpoczęły się omówieniem sytuacji w poszczególnych sektorach, głównie w temacie realizacji postulatów związkowych dotyczących podwyżek dla pracowników. Przed związkiem kolejne wyzwanie w postaci zaplanowania rozmów z pracodawcami o podwyżkach na kolejny, 2023 rok.

Prezydent Leszek Miętek zdał krótką relację z X Kongresu OPZZ i przybliżył sylwetki wyłonionego na ostatnim posiedzeniu składu Prezydium OPZZ. Omówił tematy bieżące prac Prezydium ZZM i kwestie organizacyjne dotyczące prac RK w rozpoczętym, nowym roku. 

ALE w Zarządzie Europejskiej Agencji Kolejowej

Z dumą informujemy, że Komisja Europejska opublikowała i przesłała rezolucję powołującą przedstawicieli zainteresowanych grup sektora kolejowego do Zarządu Europejskiej Agencji Kolejowej.

Alejandro Martinez Treceno reprezentujący ALE (Europejski Związek Zawodowy Maszynistów Kolejowych do którego należy ZZM a Leszek Miętek pełni funkcję jej wiceprezydenta) został wybrany do reprezentacji strony społecznej.

ALE wykonuje kolejny krok na płaszczyźnie europejskiej, nabierając większej wagi w sferze instytucjonalnej i związkowej w organach podejmujących decyzje.

 

 

Posiedzenie SPT ZZM

W dniu 16.01.2023 r. w siedzibie Związku Zawodowego Maszynistów w Polsce w Warszawie odbyło się wspólne posiedzenie Sektora Przewozów Towarowych ZZM z Przedstawicielami Federacji Związków Zawodowych Maszynistów, na którym przyjęto wspólne stanowiska dotyczące realizacji postulatów oraz dalsze działania statutowe związane ze sporem zbiorowym w PKP CARGO S.A.

Jednocześnie w związku z nabrzmiałą sytuacją spowodowaną zawisłym na tle płacowym sporem zbiorowym oraz związanym z tym chaosem informacyjnym, mającym destrukcyjny wpływ na nastroje panujące wśród załogi oczekujemy od Pana mediatora, w ramach udzielania pomocy stronom sporu w zawarciu porozumienia podjęcia działań umożliwiających zainteresowanym pracownikom możliwość uczestnictwa w spotkaniu mediacyjnym w dniu 18 stycznia 2023 r.

Oczekujemy zatem, takiego przygotowania technicznego, które umożliwi pasywne uczestnictwo Pracowników w spotkaniu (np. transmisja online).

Powyższe będzie realizacją oczekiwań jakie w tej sprawie kierują do nas pracownicy zarówno zrzeszeni w związkach zawodowych jak i pozostający poza związkami. Uważamy, że Pracownicy PKP CARGO S.A. mają pełne prawo do uczestnictwa w sprawach dotyczących ich żywotnych interesów.