Posiedzenie Rady Głównej ZZM

Przy ul. Wojciechowskiego 7 – siedzibie ZZM w Warszawie odbyło się spotkanie Rady Głównej oraz członkami Komisji Obrony Praw Pracowniczych z Tadeuszem Rysiem – Przewodniczącym oraz Andrzejem Młynarczykiem – Wiceprzewodniczącym Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych. Tematem spotkania były zagadnienia związane z bezpieczeństwem na kolei.

XXXIV Ogólnopolska Pielgrzymka Kolejarzy na Jasną Górę

W dniach 4 i 5 listopada odbyła się coroczna – XXXIV z kolei – Ogólnopolska Pielgrzymka Kolejarzy na Jasną Górę. W tym roku rozpoczęła się konferencją w Bazylice, po której pielgrzymi przeszli Drogę Krzyżową na wałach z pochodniami oraz uczestniczyli w Apelu Jasnogórskim i Pasterce Maryjnej. Pielgrzymka to zwyczajowe już spotkanie duszpasterzy, rodzin kolejarskich, przedstawicieli MIB, administracji i związków zawodowych. Związek Zawodowy Maszynistów Kolejowych w Polsce jak co roku wziął w nim udział by pochylić głowy w modlitwie.

 

Posiedzenie plenarne RDS

30 października w Pałacu Prezydenckim odbyło się posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego pod przewodnictwem prezydenta Andrzeja Dudy i premier Beaty Szydło. W posiedzeniu udział wziął Prezydent ZZM Leszek Miętek.

Podczas dyskusji przedstawiciele związków zawodowych wskazali na niebezpieczeństwa ustawy o jawności życia publicznego, która może osłabić rolę związków zawodowych. Zaznaczyli, że obecnie dialog nie funkcjonuje dobrze, gdyż wiele ważnych ustaw nie jest negocjowanych z partnerami społecznymi. Przedstawiciele innych partnerów społecznych również zwracali uwagi na brak realnego dialogu w wielu istotnych kwestiach dotyczących gospodarki i polityki społecznej. Wdrożenie propozycji prezydenta nic nie zmieni, jeżeli rząd nie będzie wyrażał woli współpracy ze związkami zawodowymi i organizacjami pracodawców.

Rozmawiano także o sytuacji w służbie zdrowia oraz o Europejskim Filarze Praw Socjalnych.

Podczas posiedzenia prezydent powołał nową przewodniczącą RDS, Elżbietę Rafalską, która zastąpiła Henrykę Bochniarz. Przewodnictwo RDS-u zgodnie z ustawą jest rotacyjne i obecnie przyszła kolej na przedstawiciela strony rządowej.

O bezpieczeństwie między maszynistami…

W Warszawskiej siedzibie ZZM przy ul. Wojciechowskiego odbyły się spotkania w ramach dyskusji na tematy poprawy bezpieczeństwa. Maszyniści instruktorzy spotkali się z członkami Prezydium oraz przewodniczącymi Sektorów ZZM aby wymienić się spostrzeżeniami z pracy oraz ustalić wspólną strategię celem poprawy sytuacji panującej na kolei.