I Forum kultury bezpieczeństwa

W debacie dotyczącej możliwych działań zmniejszających ryzyko popełnienia błędu przez maszynistę udział wziął Leszek Miętek – Prezydent Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce.

 

Z przyjemnością informujemy, że Minister Infrastruktury – Andrzej Adamczyk – objął honorowym patronatem obchody 100 – lecia istnienia ZZM, które odbędą się 21 października br. w Warszawie.

RK ZZM

W siedzibie związku przy ul. Wojciechowskiego 7 odbyło się posiedzenie Rady Krajowej ZZM. Rada oprócz wymiany informacji o sytuacji bieżącej zajęła się planowaniem działań związku na najbliższy czas. Przewodniczący sektorów przedstawili najbardziej palące problemu oraz kwestie wynagrodzeń w spółkach.

Istotnym punktem są zbliżające się obchody 100 lecia założenia ZZM w Warszawie. Prezydent Leszek Miętek omówił postępy w przygotowaniach. Szczegółowe informacji zasięgnąć można u przewodniczących organizacji.

Zebrani dyskutowali również nad planowanymi zmianami sygnalizacji dla sieci PKP. Stanowisko oficjalne związek przekaże odpowiednim organom.

Wybory w KKZZ

W Sali im. J.Wiadernego warszawskiej siedziby OPZZ w Warszawie odbyło się Walne Zebranie Delegatów Konfederacji Kolejowych Związków Zawodowych zrzeszającej pracowników kolei.

 

Po przyjęciu sprawozdań za mijającą kadencję przystąpiono do wyborów prezydium. Mandat zaufania do pełnienia funkcji przewodniczącego KKZZ otrzymał ponownie Leszek Miętek. Wiceprzewodniczącymi zostali Jerzy Rokicki – Kielar z ZZK w Przemyślu oraz Piotr Dubrownik z MZZRT.

Druga część obrad to spotkanie z kierownictwem OPZZ, które przedstawiło sytuację bieżącą w kwestii dialogu społecznego oraz plany na działania centrali w nadchodzącym okresie. Spotkanie było również okazją do dyskusji i zadawania pytań – te głownie dotyczyły sytuacji związków zawodowych oraz przemyśleniach na temat zwiększenia uzwiązkowienia. Piotr Ostrowski – wiceprzewodniczący OPZZ podkreślił, że centrala ta nie dość, że jest największą organizacją związkową w kraju, jest również największą organizacją społeczną w Polsce ale również w krajach bloku środkowo-wschodniego.