Stop wygaszaniu pomostówek: manifestacja już 19 października

Zatrzymajmy wygaszanie pomostówek! Już 19 października 2022 r. odbędzie się manifestacja w sprawie emerytur pomostowych. W jej trakcie nastąpi przekazanie Pani Minister Rodziny i Polityki Społecznej petycji dotyczącej uchylenia przepisu art. 4 pkt 5 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych, który zakłada ich stopniowe wygaszanie.

Emerytury pomostowe miały być ściśle powiązane z budową alternatywnego systemu ochrony osób wykonujących prace uciążliwe. Oznaczało to wolę ścisłego powiązania obowiązku opracowania strategii z wygasającym charakterem emerytur pomostowych. Już 8 lat temu upłynął ostateczny termin na przygotowanie strategii, jednak rząd nie wywiązał się z nałożonego na niego zobowiązania.

Niespełniona obietnica stworzenia strategii sektorowej i brak poprawy warunków pracy, a tym samym niewyeliminowanie szkodliwych czynników przez zakładany postęp technologiczny zmusza nas do głośnego wyrażenia sprzeciwu w sprawie wygaszenia ustawy o emeryturach pomostowych.

Już dziś osoby, które rozpoczęły pracę w bardzo młodym wieku, nie mogą skorzystać z wcześniejszego zakończenia aktywności zawodowej. Prawo do emerytury pomostowej uzależnione jest wedle obecnie obowiązujących przepisów od wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub pracy o szczególnym charakterze przynajmniej przez jeden dzień przed 1 stycznia 1999 r. W praktyce oznacza to, że po 2042 r. nikt nie uzyska prawa do świadczenia, pomimo że nie znikną wszystkie przesłanki do likwidacji ustawy. Domagamy się więc prawa do emerytury pomostowej bez względu na datę rozpoczęcia pracy w szczególnych warunkach lub pracy o szczególnym charakterze.

plakat w pdf:

Manifestacja-Plakat-Edycja

Europejski Dzień Maszynisty Kolejowego

Od ponad ćwierćwiecza 16 września swoje święto branżowe obchodzi grupa zawodowa maszynistów kolejowych. Tegoroczne centralne obchody Związek Zawodowy Maszynistów Kolejowych w Polsce (ZZM) zorganizował w Warszawie.

Uroczystości rozpoczęły się od odsłonięcia tablicy na Ścianie Pamięci w siedzibie ZZM, upamiętniającej zasłużonego działacza organizacji. Śp. Jarosław Sromała został pośmiertnie odznaczony przez Prezydenta RP Złotym Krzyżem Zasługi.

Centralna akademia odbyła się w Sali Lustrzanej Stacji Muzeum. Wystąpienia rozpoczął prezydent Związku Leszek Miętek, który mówił m.in. o blaskach i cieniach maszynistowskiej profesji. Szczególny akcent położył na podejmowane działania w zakresie poprawy bezpieczeństwa na kolei. Następnie część uczestników została udekorowana odznaczeniami resortowymi Zasłużony dla Transportu RP oraz Zasłużony dla Kolejnictwa przez sekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury Andrzeja Bittela. Odznaki związkowe Zasłużony dla ZZM wręczał prezydent Miętek. Część artystyczną obchodów ubarwił recital Katarzyny Kołodziejczyk.

Dzień Maszynisty obchodzony jest w Polsce od 1996 roku. W centralnych obchodach udział biorą m.in. przedstawiciele władz państwowych, samorządowych oraz prezesi przewoźników kolejowych. Inicjatorem święta branżowego był Autonomiczny Europejski Związek Zawodowy Maszynistów (ALE), którego funkcję wiceprezydenta pełni obecnie Polak – Leszek Miętek.

Mniejsze wymagania zdrowotne dla pracowników związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego

Do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie pracowników zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego oraz prowadzeniem określonych rodzajów pojazdów kolejowych.

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie pracowników zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego oraz prowadzeniem określonych rodzajów pojazdów kolejowych ma na celu ujednolicenie wymagań zdrowotnych, fizycznych i psychicznych, jakie są obowiązani spełniać pracownicy oraz osoby przyjmowane do pracy (kandydaci na pracowników) na stanowiskach, o których mowa w art. 22d ust. 1 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1984, z późn. zm.), tzw. „stanowiska kolejowe”, z wymaganiami zdrowotnymi, fizycznymi i psychicznymi przewidzianymi dla osób ubiegających się o licencję maszynisty albo o zachowanie jej ważności, oraz o świadectwo maszynisty albo o zachowanie jego ważności (maszynistów i kandydatów na maszynistów).

Projekt rozporządzenia zakłada zmianę załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 stycznia 2021 r. w sprawie pracowników zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego oraz prowadzeniem określonych rodzajów pojazdów kolejowych (Dz. U. poz. 101). Zmieniony załącznik zawiera złagodzone w stosunku do obecnie obowiązujących wymagania zdrowotne, fizyczne i psychiczne, jakie są obowiązani spełniać pracownicy oraz kandydaci na pracowników na stanowiskach kolejowych. Wymagania te zostały złagodzone i zrównane z wymaganiami zdrowotnymi, fizycznymi i psychicznymi przewidzianymi dla maszynistów i kandydatów na maszynistów.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym

link do informacji dotyczących procesu legislacyjnego:

Projekt (rcl.gov.pl)

 

Obchody rocznicy wybuchu II Wojny Światowej

1 września jak co roku W Malborku, Szymankowie i Tczewie odbyły się obchody 83. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Podczas uroczystości upamiętniono bohaterskich kolejarzy i celników, którzy 1 września 1939 roku przeciwstawili się niemieckiej agresji na Polskę.

Nie mogło zabraknąć i delegacji Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce z Prezydentem Leszkiem Miętkiem na czele.

 

Posiedzenie Rady Krajowej ZZM

Na spotkaniu w warszawskiej siedzibie związku 29 sierpnia br.  omówiono m.in. sytuację w poszczególnych Sektorach oraz przygotowania do zbliżających się obchodów Europejskiego Dnia Maszynisty Kolejowego, który w tym roku odbędzie się w Warszawie na terenie Stacji Muzeum – czyli muzeum kolejnictwa przy Dworcu Głównym stolicy a także plany w działaniach związku na najbliższe miesiące.

W drugiej części posiedzenia członkowie Rady spotkali się z gośćmi z Kolejowej Medycyny Pracy. Była to doskonała okazja zarówno do omówienia tematyki okresowych badań lekarskich, planowanych zmian prawa co wytycznych zdrowotnych maszynistów, ale również do wysłuchania przez gości opinii i doświadczeń z pierwszej ręki.