Pogrzeb odbędzie się w piątek, 20.05.2022 r.  w Łodzi na cm. komunalnym przy ulicy Smutnej  (Doły) o godz. 12.30

Sprostowanie dot. informacji o zawarciu porozumienia

Informacja Prezesa Polregio, jakoby zostało zawarte wstępne porozumienie w sprawie podwyżek wynagrodzeń w Spółce POLREGIO jest jago konfabulacją.

Od zakończenia sporu zbiorowego nie odbyło się żadne spotkanie mające na celu dojście do porozumienia.

W poniedziałek 9.05.2022r do wideokonferencji Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjno Strajkowego POLREGIO został doproszony Zarząd Spółki i przekazaliśmy nasze ostateczne stanowisko, że nie ma mowy o odwołaniu strajku bez podpisania najpóźniej do piątku 13.05.2022r. porozumienia wdrażającego podwyżki wynagrodzeń na poziomie 700 zł w uposażeniu zasadniczym dla wszystkich pracowników spółki z możliwością wdrożenia dwuetapowo 400 zł ze spłatą od stycznia 2022 i druga część wdrożona od stycznia 2023r.  To żądanie ostateczne i nienegocjowane.

Ze strony Zarządu do tej pory nie otrzymaliśmy żadnej propozycji spotkania w sprawie porozumienia. Niestety decyzja o strajku od północy 16 maja 2022r we wszystkich Zakładach POLREGIO jest aktualna i bez porozumienia nie zostanie odwołana.

Leszek Miętek Prezydent ZZM

Podziękowania

W związku z zakończonymi 1 etapem wyborów na przedstawiciela pracowników w Radzie Nadzorczej PKP Intercity S.A. pragnę serdecznie podziękować wszystkim pracownikom naszej Spółki, których oddany głos jest votum zaufania dla mojej kandydatury. Jestem niezmiernie dumny, że dzięki temu mam szansę nadal reprezentować wszystkich pracowników i dbać o to, byśmy z dumą mówili „pracuję w IC”.

Przede mną wiele wyzwań i zadań, którym postaram się sprostać z pełnym zaangażowaniem, mając na uwadze jak zawsze dobry interes pracowników i firmy.

Podziękowania także kieruję za udzielone mi wsparcie do organizacji związkowych działających w IC oraz wszystkich, których praca i zaangażowanie przyczyniły się do wyniku wyborów. Gratuluję także pozostałym reprezentantom załogi w RN i z niecierpliwością oczekuję na owocną współpracę.

Krzysztof Ciećka

 

Pożegnanie RK ZZM VIII kadencji

W  Toruniu obyło się pożegnalne spotkanie Rady Krajowej ZZM VIII kadencji. Było okazją do podmumowania minionego okresu, wspomnienia kolegów którzy odeszli na wieczną służbę, podziękowania odchodzącym na emeryturę oraz wszystkim, których praca budowała związek w ostatnim pięcioleciu.

 

W tym szczególnym dla nas kolejarzy okresie, w realiach walki o godną pracę z okazji Święta Pracy życzymy Wszystkim wytrwałości i determinacji . Niech, tegoroczny 1 maja będzie naszym wspólnym świętem, świętem ludzi, których wysiłek powinien być szanowany, godnie opłacany i bezpieczny.

RADA KRAJOWA ZZM

Posiedzenie Komisji Infrastruktury

27 kwietnia 2022 r.  w Sejmie RP odbyło się posiedzenie Komisji Infrastruktury. Przeprowadzone zostało z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej umożliwiających porozumiewanie się na odległość z czego część zaproszonych skorzystała. Zdalnie oprócz Prezesa PKP S.A. połączyli się przedstawiciele ARP i Zarządu PKP CARGO S.A.

Tematem spotkania z udziałem przedstawicieli strony społecznej – w tym Prezydenta ZZM Leszka Miętka było zapoznanie Komisji z  informacjami na temat sytuacji rynkowo-finansowej spółek kolejowych w kontekście narastających zadań oraz żądań płacowych ze szczególnym uwzględnieniem PKP Cargo i Polregio S.A.

iTV Sejm – transmisje – Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

Strajk w POLREGIO S.A.

W dniu dzisiejszym Międzyzakładowy Komitet Strajkowy w Polregio S.A.  podjął decyzję  (z uwagi na  brak jakichkolwiek propozycji ze strony właścicieli – Agencji Rozwoju Przemysłu, Konwentu Marszałków Województw RP jak i Zarządu Polregio oraz woli negocjacji rozwiązania problemu) o przeprowadzaniu w dniu 16.05. 2022 r. od godz. 0.01 we wszystkich Zakładach Spółki oprócz centrali strajku generalnego.

Decyzja podjęta została w związku z protokołem rozbieżności spisanym w ramach mediacji sporu zbiorowego w dniu 12.04.2022 r. w sprawie wdrożenia podwyżki wynagrodzeń dla pracowników Spółki Polregio S.A. w oparciu o Art. 17 Ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych  z dnia 23 maja 1991 r.