Sektor Przewozów Pasażerskich ZZM

15 czerwca odbyło się kolejne – zdalne posiedzenie Sektora ZZM. Na spotkaniu oprócz omówienia zbliżającego się posiedzenia Rady Krajowej ZZM poruszono temat planu wprowadzenia przez PKP INTERCITY S.A. taryfikatora kar za przejechanie S1, W4 lub W32. Członkowie Sektora wyrazili dezaprobatę wobec propozycji sankcjonowania kar przez związek zawodowy. Padło  pytanie o przyczynę braku przedstawienia jednocześnie katalogu nagród.

Poruszono również kwestię czystości szyb czołowych w lokomotywach. Temat już wielokrotnie wypływał i zgłaszany był podczas spotkań z przedstawicielami Zarządu Spółki. Niestety nadal brak reakcji odpowiedzialnych za czyszczenie służb. Przedstawiono zdjęcia obrazujące stan faktyczny – niezaprzeczalnie wpływający na bezpieczeństwo jazdy. Dokumentacja zdjęciowa zostanie przekazana pracodawcy.

Sektor Spółek Samorządowych ZZM

Spotkanie, które odbyło się 11 czerwca miało ze względu na pandemię charakter videokonfencji. Głównym tematem spotkania były zbliżające się wybory na przedstawiciela pracowników w Radzie Nadzorczej POLREGIO sp. z o.o. Poparcie Sektora uzyskał do tej pory z powodzeniem  pełniący tą funkcję Jarosław Sromała.

Międzynarodowy Dzień Bezpieczeństwa na Przejazdach Kolejowych

„Brak uwagi zabija” to hasło tegorocznego Dnia Bezpieczeństwa na Przejazdach Kolejowych. Ogólnoświatowa kampania organizowana jest 10 czerwca pod patronatem Międzynarodowego Związku Kolei (UIC). W Polsce do końca kwietnia doszło do 68 wypadków, w których zginęło 11 osób. By zmniejszyć liczbę wypadków z inicjatywy Prezesa UTK prowadzone są testy nowoczesnych systemów zabezpieczeń przejazdów. UTK edukuje również użytkowników dróg.

Bezpieczne przejazdy – film edukacyjny UTK – YouTube

link do artykułu UTK:

Międzynarodowy Dzień Bezpieczeństwa na Przejazdach Kolejowych – Aktualności – Urząd Transportu Kolejowego (utk.gov.pl)

Postulaty płacowe ZZM

ZZM, Federacja ZZK i „Solidarność” wszczęły 8 czerwca dialog społeczny na tle płacowym w spółce PKP Intercity. Żądają wdrożenia systemowych podwyżek wynagrodzeń, których nie było od dwóch lat.

W piśmie do prezesa PKP Intercity Marka Chraniuka z 21 kwietnia strona społeczna domagała się wdrożenia w spółce od 1 lipca br. podwyżek wynagrodzeń w uposażeniu zasadniczym w wysokości średnio 500 złotych na jednego zatrudnionego oraz analogicznej dla pracowników wynagradzanych według wskaźnika. Swoje wystąpienie uzasadniła brakiem systemowego wzrostu wynagrodzeń w spółce od września 2019 r., przy jednoczesnym wzroście wynagrodzenia w sektorze gospodarki i firmach konkurencyjnych w tym okresie, a także galopującą inflacją. Podjęte rozmowy z pracodawcą nie przyniosły pożądanych efektów. Przedstawiciele PKP Intercity zaproponowali odroczenie sprawy do przełomu sierpnia i września, na co strona związkowa nie wyraziła zgody. Analogicznie dialog społeczny z pracodawcą na tle płacowym trzy wiodące związki zawodowe wszczęły także w PKP Cargo, gdzie postulaty są podobne jak w PKP Intercity. Negocjacje u przewoźnika towarowego zostały w maju odłożone do czasu publikacji „Skonsolidowanego raportu za pierwsze półrocze 2021 r.”. Strona związkowa przystała na prolongatę z tego powodu, ale nie dalej jak do końca czerwca

Emerytury stażowe – spotkanie robocze OPZZ

W postaci telekonferencji obyło się zorganizowane przez Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych spotkanie robocze dotyczące działań centrali w temacie postępów prac nad wprowadzeniem emerytur stażowych.

Spotkanie prowadził wiceprzewodniczący Sebastian Koćwin. Przypomniał, że  Prezydent Andrzej Duda po raz pierwszy obiecał poparcie projektowi OPZZ we wprowadzeniu wcześniejszej emerytury stażowej na spotkaniu wyborczym zorganizowanym w siedzibie OPZZ w 2015 r.  W maju 2020 r. przed I turą wyborów prezydent, walcząc o głosy seniorów, obietnice powtórzył. Na początku maja na pierwszym posiedzeniu Rady ds. Społecznych zapewnił, że prace zmierzają do finału. Nazwał projekt o emeryturach stażowych „dziełem tej kadencji”.

OPZZ nie ustaje w swych działaniach, aby do tematu przekonać zarówno społeczeństwo jak i elity rządzące.

Sektor Przewozów Towarowych ZZM

Sektor podjął oficjalne interwencje w PKP Cargo ws. wyposażenia drużyn trakcyjnych, manewrowych oraz rewidentów w nowe radiotelefony, a także drużyn manewrowych oraz rewidentów w nowe latarki. Z uzyskanych ze spółki odpowiedzi na oba pisma wynika, że procedury zakupów i wyposażania pracowników w sprzęt są finalizowane

Skuteczne działania

Wszczęty przez ZZM 7 września 2020 roku dialog społeczny ws. poprawy bezpieczeństwa na przejazdach w spółkach Polregio, PKP Intercity i PKP Cargo przynosi efekty w postaci pro-pracowniczych zapisów w protokołach dodatkowych do układów zbiorowych.

Dotyczą one całego spektrum następstw wypadków kolejowych na służbie. Począwszy od kwestii obligatoryjnych podmian np. maszynistów po wypadkach „z człowiekiem” z zachowaniem prawa do wynagrodzenia za dalszą część zmiany roboczej. A następnie gwarancji kilkudniowego zwolnienia ze świadczenia pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia obliczonego jak za urlop wypoczynkowy, czy zapewnienia zainteresowanym pomocy psychologicznej ze strony pracodawcy. Kolejne są swego rodzaju polisą ubezpieczeniową. Dotyczą pokrywania kosztów leczenia i rehabilitacji pracowników, którzy ulegli wypadkowi kolejowemu w trakcie wykonywania obowiązków służbowych (wypadek przy pracy). A w najczarniejszym scenariuszu, który oby nigdy się nie ziścił – ustanowienia m.in. dodatkowej odprawy pośmiertnej dla rodziny pracownika w przypadku jego śmierci w następstwie wypadku przy pracy. Stanowiącej 10-krotność wynagrodzenia. W Polregio na mocy grudniowego po[1rozumienia ZZM z zarządem przewoźnika regulacje tego typu obowiązują już od nowego roku, natomiast spółka chce je wprowadzić do Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy. Przedstawiciele ZZM w maju złożyli podpisy pod stosownym protokołem dodatkowym. W PKP Intercity wszystkie wymogi formalne zostały spełnione. Podpisany przez tamtejsze związki zawodowe protokół dodatkowy został przesłany do inspekcji pracy. Gdy zostanie zarejestrowany, korzystne dla pracowników przepisy wejdą w życie z początkiem następnego miesiąca. Jest duża szansa, że stanie się to od czerwca. W PKP Cargo pod protokołem dodatkowym jeszcze nie podpisały się wszystkie organizacje związkowe, więc nie mógł trafić do inspekcji pracy, przez co sprawa się przeciąga. Przedstawiciele ZZM oczywiście złożyli swoje podpisy pod dokumentem.