Protest w SKM

Protest pracowników SKM przeciwko irracjonalnej polityce transportowej władz woj. pomorskiego. Przez takie podejście tabor zaczyna przypominać skansen a pracownicy co roku obawiają się o byt firmy a co za tym idzie swój i swoich rodzin!

Opłatkowa Rada Krajowa ZZM

W OW CS Natura Tour „ZACISZE” w Spale w dniach 6-7 grudnia 2018 r. odbyło się opłatkowe posiedzenie Rady Krajowej ZZM poszerzone o obecność przewodniczących kół.
Część robocza rozpoczęła się podziękowaniami za organizację Turnieju w Kluczborku  CT w Tarnowskich Górach reprezentowanej przez Tomasza Pietrka, oraz za  obchody Dnia Maszynisty  w Mielnie przez IC w Szczecinie z Bartoszem Ciećką czele.

W dalszej części omówiono kalendarz flagowych imprez ZZM . I tak w sprawie XXII Turnieju Piłki Nożnej, przypadającego w 2019r. z propozycją zorganizowania wystąpił przedstawiciel ZZM w Iławie – Krzysztof Więcek. Na termin zaproponowano połowę czerwca 2019r. Rada Krajowa zaakceptowała kandydaturę.

7 grudnia odbyła się konferencja prasowa udziałem Podsekretarza stanu ds. kolei w Ministerstwie Infrastruktury Andrzeja Bittela, Prezesa UTK Ignacego Góry i Prezesów spółek kolejowych inaugurująca ten unikalny, również z powodu 100- lecia istnienia naszego związku – rok. Rada Krajowa jednogłośnie przyjęła zarówno logo obchodów jak i nowego logotypu Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce, które obowiązywać będą od 1 stycznia 2019 roku.

Finałem 100 lecia obchodów istnienia ZMM będzie 21 października, na który to dzień zaplanowana jest msza św. w intencji maszynistów w Bazylice w Warszawie, skąd maszyniści przemaszerują Krakowskim Przedmieściem do Teatru Polskiego, gdzie odbędzie się uroczysta akademia.
Rada dyskutowała i głosowała wiele kluczowych dla działań związku w nadchodzących roku uchwał. O szczegółach będziemy informować na łamach Głosu Maszynisty oraz nośnikach informacji ZZM.

Powrócono m.in. do projektu stworzenia platformy informacji ZZM. Tym razem Rada przyjęła entuzjastycznie propozycje wyjścia na przeciw postępowi technicznemu i ponownie wysunięcie się na pozycję lidera rozwiązań informatycznych.

W drugim dniu odbyło się tradycyjne spotkanie związkowców z zaproszonymi gośćmi zakończone kolacją wigiliją, na której złożono okazyjne życzenia.

 

2019 ROKIEM MASZYNISTY

Rok 2019, w którym przypada setny jubileusz założenia Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce został uznany zarówno przez przedstawicieli rządu jak i pracodawców kolejowych za doskonałą okazję do promocji zawodu maszynisty kolejowego.

W OW CS Natura Tour „ZACISZE” w Spale z udziałem Podsekretarza stanu ds. kolei w Ministerstwie Infrastruktury Andrzeja Bittela, Prezesa UTK Ignacego Góry i Prezesów spółek kolejowych w dniu 7 grudnia 2018 r. odbyła się konferencja prasowa inaugurująca rok 2019 jako Rok Maszynisty. Konferencję prowadził  Prezydent ZZM Leszek Miętek.

Zawód maszynisty kultywowany jest on od ponad 100 lat. W swoich szeregach związek maszynistów ma przedstawicieli wielopokoleniowych rodzin kultywujących tradycje kolejarskie. Historia tego pięknego zawodu jest jednak skomplikowana. W dniu dzisiejszym mamy do czynienia  z luką pokoleniową, która spowodowała, że brak młodych ludzi chętnych do wykonywania bardzo odpowiedzialnego, ale też pasjonującego zawodu. Dlatego Związek Zawodowy Maszynistów Kolejowych w Polsce przy wsparciu Resortu Transportu, Urzędu Transportu Kolejowego i Spółek Kolejowych planuje zorganizować szereg akcji promocyjnych  obejmujących cały 2019 rok i teren naszego kraju.

Planowane są dni otwarte w zakładach pracy, udostępnianie dla zainteresowanych miejsc, w których poszczególne zawody kolejowe są wykonywane.  W szkołach podstawowych, liceach oraz technikach odbędą się liczne pogadanki z udziałem kolejarzy i maszynistów. Oprócz tego organizowane będą specjalne imprezy integracyjno – zapoznawcze dla całych rodzin a finalnie, w Warszawie uroczyste obchody stulecia założenia Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce 21 października.

Ta niecodzienna akcja, zaprojektowana jest w celu zintegrowania środowiska kolejarskiego na wszystkich szczeblach.

Poświęcenie sztandaru w Łukowie.

 

W niedzielę 25 listopada – dzień święta patronki kolejarzy, Świętej Katarzyny Aleksandryjskiej, wspólną modlitwą i poświęceniem nowego sztandaru członkowie Związku Zawodowego Maszynistów POLREGIO z Łukowa Święto Kolejarza.

Msza Święta w intencji kolejarzy, ich rodzin, emerytów i rencistów odbyła się w kościele NMP Matki Kościoła.  Poświęcenia sztandaru ufundowanego przez członków Związku Zawodowego Maszynistów POLREGIO z Łukowa dokonał rejonowy duszpasterz kolejarzy  ksiądz Wojciech Majewski. Oprawę muzyczną zapewniła Orkiestra Dęta pod batutą Tadeusza Bochmana. Na uroczystość przybyli zaproszeni goście – Prezydent ZM Leszek Miętek, senator RP Stanisław Gogacz poseł na sejm RP Krzysztof  Głuchowski, dyrektor oddziału PR Lublin Justyna Mądry oraz  Łukowskie władze samorządowe.

 Foto Zbigniew Woźniak

Święto Kolejarza 2018

19 listopada 2018 roku w Teatrze Wielkim – Operze Narodowej w Warszawie odbyła się doroczna, uroczysta Gala z okazji Święta Kolejarza. Nie zabrakło również przedstawicieli ZZM z Prezydium związku włącznie.

Uhonorowano odznaczeniami państwowymi i resortowymi zasłużonych pracowników polskich kolei. Swoje przemówienie skierowali do uczestników Gali Prezydent Andrzej Duda oraz Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Andrzej Bittel.

(na foto odznaczeni członkowie związku Marian Rumin i Andrzej Witulski)

Zaproszeni dygnitarze podziękowali za codzienną, odpowiedzialną służbę, zaangażowanie w misję współtworzenia nowoczesnej, bezpiecznej i przyjaznej kolei oraz życzenia pomyślności i satysfakcji z wykonywanej pracy.

foto: rz

(foto źródło : https://www.gov.pl/web/infrastruktura/swieto-kolejarza-2018)

XXXV Ogólnopolska Pielgrzymka Kolejarzy na Jasną Górę

W dniach 17-18 listopada br. odbyła się XXXV Ogólnopolska Pielgrzymka Kolejarzy na Jasną Górę. Jak co roku udział w niej wzięli przedstawiciele ZZM z Prezydentem Leszkiem Miętkiem na czele. Z terenu całej Polski przybyli maszyniści wraz ze sztandarami aby oddać cześć i pomodlić się w intencji bezpieczeństwa, podziękować i wznieść prośby na przyszłość.