Skuteczne działania

Wszczęty przez ZZM 7 września 2020 roku dialog społeczny ws. poprawy bezpieczeństwa na przejazdach w spółkach Polregio, PKP Intercity i PKP Cargo przynosi efekty w postaci pro-pracowniczych zapisów w protokołach dodatkowych do układów zbiorowych.

Dotyczą one całego spektrum następstw wypadków kolejowych na służbie. Począwszy od kwestii obligatoryjnych podmian np. maszynistów po wypadkach „z człowiekiem” z zachowaniem prawa do wynagrodzenia za dalszą część zmiany roboczej. A następnie gwarancji kilkudniowego zwolnienia ze świadczenia pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia obliczonego jak za urlop wypoczynkowy, czy zapewnienia zainteresowanym pomocy psychologicznej ze strony pracodawcy. Kolejne są swego rodzaju polisą ubezpieczeniową. Dotyczą pokrywania kosztów leczenia i rehabilitacji pracowników, którzy ulegli wypadkowi kolejowemu w trakcie wykonywania obowiązków służbowych (wypadek przy pracy). A w najczarniejszym scenariuszu, który oby nigdy się nie ziścił – ustanowienia m.in. dodatkowej odprawy pośmiertnej dla rodziny pracownika w przypadku jego śmierci w następstwie wypadku przy pracy. Stanowiącej 10-krotność wynagrodzenia. W Polregio na mocy grudniowego po[1rozumienia ZZM z zarządem przewoźnika regulacje tego typu obowiązują już od nowego roku, natomiast spółka chce je wprowadzić do Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy. Przedstawiciele ZZM w maju złożyli podpisy pod stosownym protokołem dodatkowym. W PKP Intercity wszystkie wymogi formalne zostały spełnione. Podpisany przez tamtejsze związki zawodowe protokół dodatkowy został przesłany do inspekcji pracy. Gdy zostanie zarejestrowany, korzystne dla pracowników przepisy wejdą w życie z początkiem następnego miesiąca. Jest duża szansa, że stanie się to od czerwca. W PKP Cargo pod protokołem dodatkowym jeszcze nie podpisały się wszystkie organizacje związkowe, więc nie mógł trafić do inspekcji pracy, przez co sprawa się przeciąga. Przedstawiciele ZZM oczywiście złożyli swoje podpisy pod dokumentem.

Nowa atrakcyjna oferta POLKOMTEL

20 maja ZZM podpisał  nową umowę partnerską z Polkomtelem. Współpraca  z wiodącym dostawcą usług telekomunikacyjnych, operatorem sieci Plus, trwa już 15 lat.

Związek jako jeden z klientów kluczowych firmy korzysta z tzw. usługi korporacyjnej. Umożliwia ona preferencyjne i sprofilowane warunki swoim użytkownikom, jakich próżno uświadczyć indywidualnie w salonie. Skrojona pod nasze  potrzeby oferta powinna zadowolić nawet najbardziej wymagających członków ZZM. Zawiera nowe, korzystniejsze  taryfy (najtańsza bez limitu za raptem  5 zł), wzrost transferów internetowych i nowoczesny sprzęt.

Szczegółowymi informacjami na temat nowej oferty dysponują tzw. osoby  prowadzące telefony w poszczególnych organizacjach.

Nie ma na to zgody!

ZZM wyraził sprzeciw dla wdrażanych w PKP Cargo zasad zagrażających bezpieczeństwu ruchu pociągów

Mowa o wydanych przez Biuro Kierowania Przewozami PKP Cargo „Zasadach postępowania maszynisty obsługującego lokomotywę podczas uproszczonej próby hamulca przy innym pociągu”. Interwencja w tej sprawie została wystosowane 10 maja do członka zarządu ds. operacyjnych Witolda Bawora, a także do wiadomości m.in. prezesa Urzędu Transportu Kolejowego i sekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury. ZZM zwraca w piśmie uwagę, że cyt. „wskazane zasady nie mają odzwierciedlenia w obowiązujących w spółce PKP Cargo instrukcjach i przepisach” oraz dokładnie wymienia budzące największe kontrowersje zapisy. Wątpliwości wzbudza tryb wprowadzania znaczących zmian do systemu kolejowego – bez konsultacji z zainteresowanymi stronami. Co jest wymogiem m.in. Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) nr 402/2013 ws. wspólnej metody oceny bezpieczeństwa w zakresie wyceny i oceny ryzyka. Zdaniem ZZM zmiana dotyczy nie tylko jednego podmiotu kolejowego, ale ma również wpływ na inny, a zatem powinna być przeprowadzona przez interdyscyplinarny „zespół” oceniający „międzyzakładowy”. W związku z powyższym ZZM oczekuje włączenia organizacji do konsultacji wprowadzanych zmian do systemu kolejowego, a także zawieszenia wydanych przez dyrektora Biura Kierowania Przewozami – do czasu przeprowadzenia wyceny i oceny ryzyka przez PKP Cargo.