Wielkanocne posiedzenie RK ZZM

W Jastrzębiej Górze  w dniach 23-22 marca br. odbyło się dwudniowe posiedzenie Rady Krajowej ZZM poszerzone o obecność przewodniczących Kół ZZM. Na zaproszenie ZZM licznie odpowiedzieli goście reprezentujący zarówno Zarządy spółek kolejowych jak i urzędów i firm współpracujących ze związkiem.

Tradycyjnie, po obradach odbyła się wspólna kolacja, na której złożono sobie życzenia wielkanocne.

Zakończenie sporu zbiorowego w Polregio

Po wielu trudnych negocjacjach już z udziałem mediatora, Zarząd Polregio S. A. i związki zawodowe  podpisały Porozumienie kończące spór zbiorowy w Spółce. Porozumienie modyfikuje żądania sporu zbiorowego z 2023 r. w związku z zawarciem Protokołu dodatkowego nr 6 do ZUZP, wprowadza gratyfikację finansową na 2024 r oraz określa warunki corocznej waloryzacji wynagrodzenia zasadniczego na kolejne lata.

 

Dzień Kobiet

Drogie Koleżanki

Życzymy Wam, aby wszystkie plany – nawet te bardzo abstrakcyjne – udało się zrealizować.

Życzymy szczęścia – dzięki któremu te zamierzenia staną się realne.

Życzymy zdrowia, które pomoże w ich realizacji.

I bliskich, z którymi będziecie mogły dzielić radość ze swoich sukcesów.

Rada Krajowa wraz z męską częścią ZZM

Jak co roku w tym dniu przedstawiciele ZZM składają hołd pamięci ofiar katastrofy pod Szczekocinami.

W Warszawie, w Szczecinie i na miejscu katastrofy w Chałupkach