X Kongres OPZZ

W Ożarowie Mazowieckim w  dniach 15-16.12 br. odbył się 10 Kongres Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych pod hasłem „wspólnie dla lepszej przyszłości”. Wzięło w nich udział blisko trzystu Delegatów i Delegatek z siedmiu branż, którzy wyznaczą nowe kierunki pracy związkowej.

Większością głosów na kolejną kadencję – tym razem 5 letnią na mocy decyzji Kongresu – na funkcję Przewodniczącego konfederacji wybrany został Piotr Ostrowski.

Podczas części oficjalnej Związek Zawodowy Maszynistów Kolejowych w Polsce odznaczony został Zbiorową Odznaką Honorową „Za zasługi dla OPZZ” a Prezydent ZZM Leszek Miętek zasiadający w Prezydium Kongresu Medalem Stulecia Odzyskanej Niepodległości.

X Kongres przyjął Program OPZZ na lata 2022-2027. Zobowiązał się w nim do realizacji w kadencji 2022-2027 39 sformułowanych przez konfederację postulatów. Ich realizacja wymaga aktywności wszystkich członkiń i członków wszystkich organizacji członkowskich OPZZ oraz jego struktur terytorialnych i branżowych.

Rada Krajowa ZZM

Podczas wyjazdowego posiedzenia w dniach 8-9.12.2022 r w Ochotnicy Rada Krajowa ZZM podjęła Uchwałę wspierającą maszynistów z PKP CARGO S.A.  w walce o godne wynagrodzenia i pracę.

link do filmu: