Posiedzenie Sektora Spółek Samorządowych ZZM

7 marca br, w warszawskiej siedzibie związku przy ul. Wojciechowskiego odbyło się stacjonarne posiedzenie Sektora Spółek Samorządowych ZZM. Rada sektora omówiła sytuację w poszczególnych spółkach, realizację wdrażania podwyżek zgodnie z zawartymi porozumieniami oraz plany działań na nadchodzący okres.  Posiedzeniu z udziałem członków Prezydium ZZM przewodniczył  Bogdan Jańczak. 

 

Związki zawodowe skierowały pismo do Marszałka Województwa warmińsko-mazurskiego w kwestii zabezpieczenia środków w budżecie na podwyżki dla pracowników POLREGIO S.A.  O rozmowach i niepokoju wywołanego informacjami napisały również w komunikacie do mediów.

Na miejscu obecny jest podczas rozmów wiceprezydent ZZM i przedstawiciel pracowników w RN POLREGIO S.A. Sławomir Centkowski.

wersja w pdf:

pismo marszałek i stanowisko do mediów POLREGIO 1.02.2023

Porozumienie w POLREGIO S.A.

W POLREGIO S.A. związki zawodowe i pracodawca podpisali porozumienie dotyczące gratyfikacji z okazji Święta Kolejarza. Na pracownika wypada 1200 PLN brutto.
To kolejna dobra wiadomość. Dla przypomnienia od 1 stycznia 2023 roku – 300 PLN na pracownika w uposażeniu zasadniczym.

ZUZP w Kolejach Wielkopolskich

W Kolejach Wielkopolskich podpisany został długo oczekiwany ZUZP. Ze strony ZZM podpis złożył Bogdan Jańczak – przewodniczący MZZM w Poznaniu, przewodniczący Sektora Spółek Samorządowych ZZM.

Nowe władze Sektorów ZZM

20 czerwca br. wybrano władze Sektorów ZZM.
Sektor Przewozów Towarowych ZZM:
Przewodniczący Paweł Górzyński, Wiceprzewodniczący Bogdan Nawrocki i Piotr Petrykowski
Sektor Przewozów Pasażerskich ZZM:
Przewodniczący Łukasz Gwiazdoń, Wiceprzewodniczący Bartosz Ciećka i Marcin Hebda
Sektor Spółek Samorządowych ZZM:
Przewodniczący Bogdan Jańczak, Wiceprzewodniczący Ryszard Król i Łukasz Sulikowski

Sprostowanie dot. informacji o zawarciu porozumienia

Informacja Prezesa Polregio, jakoby zostało zawarte wstępne porozumienie w sprawie podwyżek wynagrodzeń w Spółce POLREGIO jest jago konfabulacją.

Od zakończenia sporu zbiorowego nie odbyło się żadne spotkanie mające na celu dojście do porozumienia.

W poniedziałek 9.05.2022r do wideokonferencji Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjno Strajkowego POLREGIO został doproszony Zarząd Spółki i przekazaliśmy nasze ostateczne stanowisko, że nie ma mowy o odwołaniu strajku bez podpisania najpóźniej do piątku 13.05.2022r. porozumienia wdrażającego podwyżki wynagrodzeń na poziomie 700 zł w uposażeniu zasadniczym dla wszystkich pracowników spółki z możliwością wdrożenia dwuetapowo 400 zł ze spłatą od stycznia 2022 i druga część wdrożona od stycznia 2023r.  To żądanie ostateczne i nienegocjowane.

Ze strony Zarządu do tej pory nie otrzymaliśmy żadnej propozycji spotkania w sprawie porozumienia. Niestety decyzja o strajku od północy 16 maja 2022r we wszystkich Zakładach POLREGIO jest aktualna i bez porozumienia nie zostanie odwołana.

Leszek Miętek Prezydent ZZM

Strajk w POLREGIO S.A.

W dniu dzisiejszym Międzyzakładowy Komitet Strajkowy w Polregio S.A.  podjął decyzję  (z uwagi na  brak jakichkolwiek propozycji ze strony właścicieli – Agencji Rozwoju Przemysłu, Konwentu Marszałków Województw RP jak i Zarządu Polregio oraz woli negocjacji rozwiązania problemu) o przeprowadzaniu w dniu 16.05. 2022 r. od godz. 0.01 we wszystkich Zakładach Spółki oprócz centrali strajku generalnego.

Decyzja podjęta została w związku z protokołem rozbieżności spisanym w ramach mediacji sporu zbiorowego w dniu 12.04.2022 r. w sprawie wdrożenia podwyżki wynagrodzeń dla pracowników Spółki Polregio S.A. w oparciu o Art. 17 Ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych  z dnia 23 maja 1991 r.