Pikieta związkowa pod Polregio

Zgodnie z zapowiedziami, 13 czerwca br. pod siedzibą Polregio spotkali się pracownicy Spółki, którzy na wezwanie reprezentujących ich związków zawodowych okazali swój niepokój o losy spółki i podwyżek w 2023 r.

Podczas dzisiejszej pikiety delegacja związkowa wspólnie złożyła petycję skierowaną do Zarządu.

Protest związków zawodowych pod Polregio

W związku z brakiem porozumienia dotyczącego postulowanej podwyżki wynagrodzeń dla wszystkich pracowników Polregio S.A. i konfrontacyjnymi działaniami Zarządu związki zawodowe działające w Spółce podjęły wspólną decyzję o zorganizowaniu pikiety we wtorek tj. 13.06.2023 r.

Dialog społeczny w Polregio .S.A.

Na spotkaniu, które odbyło się 18 kwietnia br. w formie zdalnej Sektor Spółek Samorządowych ZZM  zadecydował o wszczęciu wraz z pozostałymi związkami dialogu społecznego z Pracodawcą w sprawie wdrożenia z dniem 01.05.2023 r. podwyżki wynagrodzenia w uposażeniu zasadniczym w wysokości 1600 zł dla pracowników wynagradzanych zgodnie z ZUZP.

plik w pdf:

ZZ w Polregio _wszczęcie dialogu społecznego w sprawie podwyżek

Posiedzenie Sektora Spółek Samorządowych ZZM

7 marca br, w warszawskiej siedzibie związku przy ul. Wojciechowskiego odbyło się stacjonarne posiedzenie Sektora Spółek Samorządowych ZZM. Rada sektora omówiła sytuację w poszczególnych spółkach, realizację wdrażania podwyżek zgodnie z zawartymi porozumieniami oraz plany działań na nadchodzący okres.  Posiedzeniu z udziałem członków Prezydium ZZM przewodniczył  Bogdan Jańczak. 

 

Związki zawodowe skierowały pismo do Marszałka Województwa warmińsko-mazurskiego w kwestii zabezpieczenia środków w budżecie na podwyżki dla pracowników POLREGIO S.A.  O rozmowach i niepokoju wywołanego informacjami napisały również w komunikacie do mediów.

Na miejscu obecny jest podczas rozmów wiceprezydent ZZM i przedstawiciel pracowników w RN POLREGIO S.A. Sławomir Centkowski.

wersja w pdf:

pismo marszałek i stanowisko do mediów POLREGIO 1.02.2023

Porozumienie w POLREGIO S.A.

W POLREGIO S.A. związki zawodowe i pracodawca podpisali porozumienie dotyczące gratyfikacji z okazji Święta Kolejarza. Na pracownika wypada 1200 PLN brutto.
To kolejna dobra wiadomość. Dla przypomnienia od 1 stycznia 2023 roku – 300 PLN na pracownika w uposażeniu zasadniczym.