Zakończenie sporu zbiorowego w Polregio

Po wielu trudnych negocjacjach już z udziałem mediatora, Zarząd Polregio S. A. i związki zawodowe  podpisały Porozumienie kończące spór zbiorowy w Spółce. Porozumienie modyfikuje żądania sporu zbiorowego z 2023 r. w związku z zawarciem Protokołu dodatkowego nr 6 do ZUZP, wprowadza gratyfikację finansową na 2024 r oraz określa warunki corocznej waloryzacji wynagrodzenia zasadniczego na kolejne lata.

 

Maszyniści WKD rozpoczęli strajk

18 stycznia, po fiasku rozmów ostatniej szansy w dniu poprzednim zgodnie z zapowiedzią, o godzinie 6.00 rano pociągi WKD stanęły na dwie godziny. Jeśli nie dojdzie do zawarcia porozumienia sytuacja powtórzy się po południu. Strajk ma trwać „do skutku”. O godzinie 8.00 rano na stacji kolejowej odbyła się konferencja prasowa.

Jak podkreśla Prezydent ZZM Leszek Miętek „to smutny dzień dla kolejarzy, bo zwykliśmy rozwiązywać problemy przy stołach negocjacyjnych. W związku z uporem zarówno Zarządu Spółki jak i jej właścicieli nie udało się zawrzeć porozumienia dotyczącego podwyżek płac dla pracowników. Ci, zdeterminowani zadecydowali o przystąpieniu do strajku – strajkują pracownicy na wszystkich stanowiskach pracy związanych z ruchem pociągów, których jest wciąż za mało. Do akcji nie przystąpili pracownicy przerośniętej kadrowo administracji.  Mam nadzieję, że te pierwsze godziny protestu dadzą do myślenia i niezwłocznie dojdzie do zawarcia porozumienia.”

Strajkującym pracownikom WKD wsparcia udzielił także Przewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych Piotr Ostrowski.

Strajk na WKD

Związek Zawodowy Maszynistów Kolejowych w Polsce w Warszawskiej Kolei Dojazdowej informuje o nie udanych negocjacjach z Zarządem Spółki w dniu 17.01.2024r. W wyniku czego od dnia 18.01.2024r. wprowadzony jest strajk generalny.  Strajk będzie przebiegał w formie rotacyjnej  od godziny 6.00 do 8.00 oraz od 15.00 do 17.00 w dni robocze.

Strajk w WKD

Kolejne rozmowy mediacyjne władz spółki z maszynistami Warszawskiej Kolei Dojazdowej nie przebiegły pomyślnie. Po spotkaniu w środę 10 stycznia związki zawodowe zadecydowały o przeprowadzeniu strajku generalnego.  Strajk zaplanowano wstępnie na 18 stycznia 2024 r. od godz. 00:01. Blokada ma trwać do skutku. Strajk będzie od poniedziałku do piątku w godzinach od 06:00 do 08:00 i od 15:00 do 17:00 każdego dnia roboczego z wyjątkiem weekendów.

Brak porozumienia w WKD

Wczorajsze, datowane na 28 listopada 2023 roku, spotkanie z udziałem mediatora pomiędzy przedstawicielami zarządu Warszawskich Kolei Dojazdowych (WKD) nie zaowocowało żądanym porozumieniem. Zarząd WKD przedstawił propozycję jednorazowego dodatku do wynagrodzenia, lecz jego wysokość nie spełniła oczekiwań i została jednomyślnie odrzucona.

W wyniku tego impasu, ustalono, że ostateczną szansą na osiągnięcie porozumienia będzie kolejne spotkanie planowane na 5 grudnia. W przypadku braku pozytywnego rezultatu z tych rozmów, podjęte zostaną kroki w kierunku przygotowań do strajku generalnego.

 

Strajk WKD

W środę 15 listopada przez dwie godziny nie kursowały pociągi Warszawskiej Kolei Dojazdowej. Po fiasku rozmów z Zarządem spółki dotyczącym wdrożenia podwyżek systemowych zdeterminowani  związkowcy zmuszeni byli do  zorganizowania strajku ostrzegawczego.