Wyrazy wsparcia ALE

Koledzy,
w tych smutnych czasach, kiedy stajemy w obliczu horroru wojny chcemy przekazać Wam nasze wsparcie i potępić tą bezsensowną sytuację, w szczególności tym organizacjom członkowskim, które z uwagi na bliskość do Ukrainy najbardziej są dotknięte.
Ci którzy mają bezpośredni kontakt z ukraińskim związkiem kolejarzy, prosimy o przekazanie, że jest nam niezwykle przykro z powodu tego co się dzieje i żeby nie wahali się z nami skontaktować.

Serdecznie Was pozdrawiamy

Alejandro Martinez Terceno
Sekretariat ALE

plik PDF ze słowami wsparcia:

Wyrazy wsparcia z ALE

 

Strajk w POLREGIO

Dziś, tj. 18 lutego 2022 r. odbyło się kolejne ze spotkań mediacyjnych pomiędzy stronami sporu zbiorowego w POLREGIO S.A. Zarząd spółki nie przedstawił żadnej propozycji porozumienia co w kontekście stanowiska Konwentu Marszałków Województw RP nie rokuje możliwości pozytywnego zakończenia sporu zbiorowego i spełnienia żądań płacowych, dlatego związki zawodowe podjęły decyzję o przeprowadzeniu strajku ostrzegawczego 2 marca br. między godziną 6.00 a 8.00. 

Przypominamy, że w dniach 17-28.01 2022 r. w spółce wśród pracowników przeprowadzono referendum strajkowe i pomimo pandemii frekwencja przekroczyła 70%, a ponad 95% biorących udział w referendum opowiedziało się za strajkiem w przypadku nie spełnienia przez zarząd żądań płacowych.

stanowisko Konwentu Marszałków dot. podwyżek płac w Polregio

Protokół z mediacji 18.02.2022

 

Posiedzenie RK ZZM

Nadal panująca w kraju fala pandemii Covid-19 nie pozwoliła ponownie na bezpośrednie spotkanie. Trzeciego lutego w formule wideokonferencji, odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie Rady Krajowej ZZM.

Rok 2021 zebrał smutne żniwo – pośród nas brakuje znanych i szanowanych kolegów Józefa Ogorzałego – Członka Rady Krajowej i Przewodniczącego ZZM w PR Kraków i Jarosława Sromały – Członka Rady Krajowej, Przewodniczącego NZZM w PR Bydgoszcz, Przedstawiciela Załogi w Radzie Nadzorczej PR. To ich pamięć uczcili minutą ciszy członkowie RK.

Obrady rozpoczęło omówienie stanu realizacji kalendarium wyborczego ZZM. Jednogłośnie przyjęto propozycję zorganizowania Sprawozdawczo-Wyborczego Krajowego Zjazdu Delegatów ZZM w ośrodku „Zacisze” w Spale.

Omówienie prac Sektorów ZZM zdominowały sytuacja w PKP Cargo S.A. i zbliżające się wybory na przedstawiciela pracowników w Radzie Nadzorczej oraz temat nadchodzących wyborów uzupełniających do Rady Nadzorczej w POLREGIO S.A. oraz rozmów płacowych w spółkach.  Brakiem konsensusu zakończyły się spotkania z przedstawicielami obu pracodawców dotyczące postulatów płacowych wysuniętych przez stronę społeczną. Członkowie RK zapoznali się także z sytuacją bieżącą w pozostałych spółkach.

Omówienie spraw organizacyjnych, kalendarza flagowych imprez oraz sprawozdanie z działania Prezydium ZZM, OPZZ zakończyło posiedzenie.