Negocjacje w IC

21 lipca odbyło się kolejne spotkanie przedstawicieli reprezentatywnych związków zawodowych z zarządem PKP Intercity S.A. Spotkanie w ramach dialogu społecznego dotyczyło kwestii podwyżek dla pracowników. Przedstawiciele spółki powołując się na niepewna sytuację w związku z pandemią COVID-19 zaproponowali dwie jednorazowe wypłaty po 900 PLN we wrześniu i grudniu 2021 r. Jednocześnie strony ustaliły, że do rozmów na temat podwyżek systemowych od stycznia 2022 wrócą w końcu bieżącego roku.

Wybory w POLREGIO sp. z o.o.

20 lipca Centralna Komisja Wyborcza w POLREGIO sp. z o.o. przedstawiła protokół z przeprowadzonych wyborów na przedstawiciela pracowników w Radzie Nadzorczej. Mandat zaufania po raz kolejny uzyskał Jarosław Sromała z ZZM.

Sektor Przewozów Pasażerskich ZZM

Na spotkanie Sektora w dniu 15 lipca w siedzibie ZZM W Warszawie przybyli przedstawiciele kierownictwa PKP Intercity S.A.  – członek zarządu Jarosław Oniszczuk oraz dyrektor Ewa Boguszewska.  Spotkanie skupiło się na temacie nastrojów panujących wśród pracowników i oczekiwań podwyżek, kwestii „taryfikatora kar” dla pracowników drużyn trakcyjnych i stanu taboru z naciskiem na czystość lokomotyw.

Posiedzenie Sektora Przewozów Towarowych ZZM

Podczas stacjonarnego posiedzenia Sektora w siedzibie ZZM przy ul. Wojciechowskiego w Warszawie omawiany propozycję pracodawcy zmiany do ZUZP dotyczącej  dodatku za dojazdy wliczanego do czasu pracy.  Propozycję omówili przybyli na spotkanie prezes PKP CARGO S.A. Czesław Warsewicz i członek zarządu Witold Bawor.

NIC O NAS BEZ NAS
Rada Krajowa ZZM ponawia apel o aktywne uczestnictwo w wyborach na reprezentanta pracowników w Radzie Nadzorczej POLREGIO sp. z o.o.
Naszym kandydatem jest Jarosław Sromała.
Głosowanie odbywać się będzie w dniach 12-14.07. 2021 r. w Komisjach Wyborczych przy zakładach pracy.
Twój głos się liczy!

Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o przejściu na wieczną służbę naszego Kolegi

Ryszarda Rury

Przewodniczącego koła ZZM w IC Lublin

Cześć Jego Pamięci!