ALE w Zarządzie Europejskiej Agencji Kolejowej

Z dumą informujemy, że Komisja Europejska opublikowała i przesłała rezolucję powołującą przedstawicieli zainteresowanych grup sektora kolejowego do Zarządu Europejskiej Agencji Kolejowej.

Alejandro Martinez Treceno reprezentujący ALE (Europejski Związek Zawodowy Maszynistów Kolejowych do którego należy ZZM a Leszek Miętek pełni funkcję jej wiceprezydenta) został wybrany do reprezentacji strony społecznej.

ALE wykonuje kolejny krok na płaszczyźnie europejskiej, nabierając większej wagi w sferze instytucjonalnej i związkowej w organach podejmujących decyzje.

 

 

Posiedzenie SPT ZZM

W dniu 16.01.2023 r. w siedzibie Związku Zawodowego Maszynistów w Polsce w Warszawie odbyło się wspólne posiedzenie Sektora Przewozów Towarowych ZZM z Przedstawicielami Federacji Związków Zawodowych Maszynistów, na którym przyjęto wspólne stanowiska dotyczące realizacji postulatów oraz dalsze działania statutowe związane ze sporem zbiorowym w PKP CARGO S.A.

Jednocześnie w związku z nabrzmiałą sytuacją spowodowaną zawisłym na tle płacowym sporem zbiorowym oraz związanym z tym chaosem informacyjnym, mającym destrukcyjny wpływ na nastroje panujące wśród załogi oczekujemy od Pana mediatora, w ramach udzielania pomocy stronom sporu w zawarciu porozumienia podjęcia działań umożliwiających zainteresowanym pracownikom możliwość uczestnictwa w spotkaniu mediacyjnym w dniu 18 stycznia 2023 r.

Oczekujemy zatem, takiego przygotowania technicznego, które umożliwi pasywne uczestnictwo Pracowników w spotkaniu (np. transmisja online).

Powyższe będzie realizacją oczekiwań jakie w tej sprawie kierują do nas pracownicy zarówno zrzeszeni w związkach zawodowych jak i pozostający poza związkami. Uważamy, że Pracownicy PKP CARGO S.A. mają pełne prawo do uczestnictwa w sprawach dotyczących ich żywotnych interesów.