Najserdeczniejsze życzenia spokojnych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia w gronie najbliższych.
Niech upłyną w zdrowiu oraz przyniosą bliskość, życzliwość i wytchnienie od codzienności.
Wszystkim Koleżankom i Kolegom, którym przypadnie na ten czas służba, życzymy spokojnej pracy.
W Nowym, 2020, Roku osiągnięcia wyznaczonych celów
oraz poczucia prywatnego i zawodowego spełnienia

życzy
Rada Krajowa ZZM

Szanowni Państwo,
na spotkaniu opłatkowym w Krakowie w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku, kardynał Karol Wojtyła mówił, że tajemnica Bożego Narodzenia głęboko tkwi w polskiej duszy, co potwierdza cała nasza tradycja, kolędy i obrzędowość. Życzę, aby podczas tegorocznych Świąt Bożego Narodzenia zagościły w Państwa rodzinach radość i pokój. Niech doświadczenie bliskości Boga, który stał się człowiekiem, umacnia w naszych domach wzajemną miłość, a słowa Świętego Jana Pawła II, którego stulecie urodzin będziemy obchodzić w przyszłym roku, będą zachętą do pielęgnowania pięknych świątecznych tradycji w Państwa rodzinach.
W Nowym Roku 2020 życzę Państwu samych szczęśliwych dni i spełnienia życzeń z Betlejem: „Pokój ludziom dobrej woli”.

Andrzej Adamczyk
Minister Infrastruktury

Zdrowych i radosnych Świąt Bożego
Narodzenia, niosących spokój i odpoczynek życzę całej Rodzinie Kolejarskiej.
Wszystkim pracownikom kolei, którzy dokładają wszelkich starań, by każdy bezpiecznie dojechał do celu i mógł spędzić świąteczny czas z najbliższymi, życzę bliskości, ciepłej rodzinnej atmosfery i aby Święta przyniosły dużo życzliwości. Nadchodzący 2020 rok przyniesie wiele wyzwań dla branży kolejowej. Jesteśmy świadkami jak tworzy się jednolity obszar kolejowy Unii Europejskiej. Kamieniem milowym w realizacji tego projektu jest IV Pakiet Kolejowy, który w znacznej mierze otwiera rynki krajowe na usługi świadczone przez zagranicznych przewoźników. Nowe regulacje zbliżą i ujednolicą wymagania oraz procedury istniejące w poszczególnych państwach członkowskich. Niewątpliwie oznacza to nowe wyzwania oraz szanse
dla rynku kolejowego. Będzie to też kolejny rok działań, które pozwolą tworzyć kolej bezpieczną i nowoczesną.
Niech Nowy Rok 2020 będzie rokiem kolei szybkiej, niezawodnej, ale jednocześnie bezpiecznej i przyjaznej pasażerom, a Państwu przyniesie wiele optymizmu oraz szczęśliwych dni w życiu zawodowym oraz rodzinnym.

Wesołych Świąt!
Ignacy Góra
Prezes Urzędu Transportu Kolejowego

Droga Kolejarska Rodzino!
Powracające każdego roku święta Bożego Narodzenia przypominają nam o miłości Boga do człowieka, o tym że Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami. Prymas Tysiąclecia Kardynał Stefan Wyszyński mówił: „Słowo Ciałem się stało… Niechże w Boże Narodzenie każde szlachetne uczucie ludzkie, każde drgnienie woli, każda myśl zamienia się w błogosławione czyny, które mają w miłość obrócić całe nasze życie w ojczystej ziemi. Tej odmiany radosnej, we wszystkich sercach, w każdej rodzinie, w całej Polsce, życzy Wam – przy opłatku wigilijnym – Wasz brat i pasterz”. Niech te życzenia Prymasa Tysiąclecia pogłębią naszą bliskość z Bogiem i człowiekiem, niech sprawią, że te święta naszą kolejarską służbę uczynią błogosławioną, przepełnioną miłością i radością z czynienia dobra drugiemu człowiekowi. Niech w każdej rodzinie, w środowisku kolejarskim, Dobra Nowina będzie źródłem nadziei          i radości. Niech moc Bożej miłości umacnia naszą wiarę i przemienia nasze życie.
Życzę, aby Święta Bożego Narodzenia były dla Was czasem głębokich przeżyć, radości z przyjścia Zbawiciela i zadziwienia wielką miłością Boga do człowieka.
Na drogach Nowego 2020 Roku, niech towarzyszy nam Duch Święty i umacnia wielorakimi darami, abyśmy z cierpliwą wytrwałością mogli poświęcić się służbie drugiemu człowiekowi.

Z kapłańskim błogosławieństwem przy betlejemskim żłóbku
Eugeniusz Zarębiński
Krajowy Duszpasterz Kolejarzy

Drogie Koleżanki i Drodzy Koledzy!
Nadchodzące święta Bożego Narodzenia przepełniają nas optymizmem, są czasem radości, którą dzielimy w gronie najbliższych. W tych szczególnych chwilach pragnę złożyć wszystkim Wam, obecnym, a także byłym pracownikom Grupy PKP i całemu kolejarskiemu środowisku, życzenia zdrowych, spokojnych i wesołych świąt Bożego Narodzenia. Zasiadając do wigilijnych stołów czy celebrując nadejście nowego roku, pamiętajmy o naszych Koleżankach i Kolegach, którzy w tych dniach będą pełnili służbę.
Zbliżający się koniec roku skłania nas do refleksji i zadumy, jest czasem podsumowań i snucia planów na przyszłość. Ten rok był czasem wytężonej pracy, realizacji wielu ambitnych zadań i inwestycji zmieniających polską kolej. Dziękując za codzienną pracę i zaangażowanie, życzę, by nadchodzący rok przyniósł Wam wiele zadowolenia i sukcesów z podjętych wyzwań oraz
szczęścia w życiu osobistym, jak i zawodowym.

Krzysztof Mamiński
Prezes Zarządu
Polskich Kolei Państwowych S.A.
Prezes Zarządu Związku Pracodawców Kolejowych

Szanowni Przyjaciele Fundacji Grupy PKP,
Święta Bożego Narodzenia to szczególny czas w naszym życiu, wypełniony refleksją, radością oraz chwilami spędzonymi z rodziną i najbliższymi nam osobami.
Życzę Państwu wiele ciepła i serdeczności przy wigilijnym stole,
by ten czas był dla Państwa odpoczynkiem od codziennych trosk.
Życzę także nadziei, wiary, miłości oraz sił do pomagania słabszym,
wspierania ich zarówno słowem, jak i czynem.
Niech nadchodzący Nowy Rok będzie pasmem sukcesów prywatnych i zawodowych. Życzę spełnienia marzeń oraz wytrwania w postanowieniach, nie tylko noworocznych. Oby rok 2020 był dla Państwa nowym i pięknym rozdziałem w życiu, dającym same pozytywne chwile, przynoszącym radość.
Serdecznie dziękuję wszystkim tym, którzy przyczynili się w 2019 roku do sprawnego działania Fundacji Grupy PKP. Bez Państwa szlachetnej i bezinteresownej pomocy nie moglibyśmy realizować wspólnie tak wielu przedsięwzięć niosących pomoc drugiemu człowiekowi.

Błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia!
Katarzyna Kucharek
Prezes Zarządu Fundacji Grupy PKP

Święta Bożego Narodzenia to czas, kiedy
każdy z nas w szczególny sposób pragnie rodzinnego ciepła i ludzkiej 22życzliwości. Wtedy też słowa, które sobie przekazujemy nabierają
ogromnej mocy. W duchu pięknej, staropolskiej tradycji Całej Kolejarskiej Rodzinie życzymy, aby te Święta były magiczne, pełne zachwytu i spokoju, spędzone w gronie najbliższych, rodziny i przyjaciół. Niech w ten piękny czas    w Waszych sercach umocni się nadzieja i zamieszka radość, a nadchodzący Nowy Rok będzie szczęśliwy w osobiste doznania i sukcesy zawodowe.

Zarząd Spółki CS Natura Tour

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia prosimy przyjąć najserdeczniejsze życzenia zdrowia, radości, spełnienia wszystkich marzeń i planów zarówno zawodowych jak i prywatnych.
Niech ten szczególny czas będzie okazją do refleksji, odpoczynku i wytchnienia, do spędzenia miłych chwil w gronie najbliższych, w atmosferze miłości oraz wzajemnej życzliwości.
Serdecznie dziękując za zaufanie i współpracę w mijającym roku, na nadchodzący rok 2020 życzymy Państwu wiele pomyślności, zadowolenia i uśmiechu, a przede wszystkim satysfakcji z pełnionej służby.

Zarząd PKP Szybkiej Kolei Miejskiej
w Trójmieście Sp. z o.o

Niech Święta Bożego Narodzenia będą dla wszystkich czasem spokojnym, spędzonym w gronie rodziny i przyjaciół, by wszystkie troski dnia codziennego odeszły na drugi plan. W nowym, 2020, roku życzę samych sukcesów w życiu prywatnym i zawodowym. By zawsze dopisywało Wam szczęście i pomyślność.

Andrzej Radzikowski
Przewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia
Związków Zawodowych

Świąteczna „krajówka”

Ostatnie w tym roku, „opłatkowe” posiedzenie Rady poszerzonej o przewodniczących kół ZZM odbyło się w Jastrzębiej Górze w dniach 12–13 grudnia.
Podsumowano m.in. obchody 100-lecia ZZM, omówiono stan negocjacji nad Ponadzakładowym Układem Zbiorowym Pracy, sytuację w poszczególnych spółkach.
Rada Krajowa podjęła także decyzje ws. organizacji Krajowego Zjazdu ZZM w 2020 roku. Odbędzie się on w dniach 2–4 kwietnia w Toruniu, w dobrze już znanym hostelu „Przystanek Toruń”. Rozstrzygnęła również sprawę organizację fl agowej imprezy sportowo-rekreacyjnej ZZM. Rozgrywki XXIII Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Prezesa PKP SA i Prezydenta ZZM ponownie będą odbywać się w Iławie, w dniach 24–27 czerwca 2020 roku. Trudy organizacji spoczywają na W-MZZM Iława, którego przedstawicieli uhonorowano za imprezę tegoroczną. W sprawie przyszłorocznych Centralnych Obchodów Dnia Maszynisty na razie zgłoszone zostały dwie propozycje – Borne Sulinowo i Kraków.
Dopisali zaproszeni goście – ministrowie oraz prezesi kolejowych spółek. Poinformowali o dokonaniach i zamierzeniach na przyszłość oraz wysłuchali uwag i sygnałów Rady Krajowej na różne tematy. Była także okazja porozmawiać bezpośrednio w kuluarach, w życzliwej atmosferze. Posiedzenie zakończyła bowiem kolacja wigilijna, podczas której dzielono się opłatkiem.

Spotkanie przedstawicieli Związków Zawodowych reprezentującymi drużyny konduktorskie z przedstawicielami PKP Intercity S.A.

10.12.2019 r.

Pierwszym tematem poruszonym było wystąpienie przedstawicieli pracodawcy dyrektora biura bezpieczeństwa p. Czesława Chmiela oraz Naczelnika ww. biura. Szczegółowo został omówiony przypadek napaści na kierownika pociągu z DK Warszawa podczas pełnienia obowiązków służbowych. Dyrektor wraz z Naczelnikiem opisali działania jakie podjęła firma aby ująć sprawcę ww. czynu. W trakcie szerokiej dyskusji na temat zwiększenia bezpieczeństwa członków DK podczas wykonywania obowiązków służbowych przedstawiciele pracodawcy oświadczyli, że trwają zaawansowane prace nad nadaniem pracownikom DK statusu funkcjonariusza publicznego – bliźniaczego do obecnego statusu ratownika medycznego czy listonosza. Temat ten będzie jeszcze zaopiniowany przez zarząd oraz będzie kontynuowany na szczeblu ministerialnym. Dyrektor wraz z Naczelnikiem podkreślili, że tego typu rozwiązanie będzie nosiło ze sobą nie tylko prawa ale też i obowiązki z zakresu statusu pracownika. Drugim z pomysłów, który ma być powoli wdrażany w 2020 r. jest wyposażanie pracowników w kamery nasobne z ogólną informacją o tym, że pracownik w owe jest wyposażony. Temat ten wymaga jeszcze szerszej analizy ale nie jest wykluczone, że takie rozwiązanie również się pojawi. Następnym ze środków zaradczych byłoby przeprowadzanie cyklicznych szkoleń z zakresu zachowania się podczas potencjalnych zagrożeń. Wytypowani liderzy spośród pracowników DK mieliby przejść szkolenia przeprowadzone przez przedstawicieli ABW i w dalszych krokach przekazywać wiedzę w pakiecie szkoleń okresowych. W dalszej części Naczelnik BB zapowiedział o fakcie, że w nowym rozkładzie jazdy każdy pociąg nocny będzie miał dedykowaną ochronę na wybranych odcinkach. Wyszli też z apelem aby wszystkie niebezpieczne sytuacje zgłaszać poprzez drogę telefoniczną jak i mailową pod dedykowane numery / adresy co ułatwia ich pracę. Zgodnie stwierdzili, że każde zgłoszenie jest szczegółowo analizowane.
Drugą tematyką było wystąpienie głównego Inspektora BHP. Na wstępie zostało przedstawione zestawienie przypadków napaści na członków DK. Z interpretacji jasno wynika, że tendencja ta wzrasta. Inspektor odniósł się do zmian z 2017 r. dotyczących zakresu przeprowadzania czynności przez kobiety, które nie są zwolnione z prac. Mogą wykonywać wszystkie, jedynym ograniczeniem jest ciężar jaki mogą unieść i fakt czy są w ciąży lub karmiące piersią. Następnym tematem była kolejowa medycyna pracy. Pan Inspektor stwierdził, że zgodnie z zapisem w dzienniku ustaw (który przedstawił) wynika, że zapis o czynnościach przy łączeniu i rozłączaniu wagonów przez kierownika pociągu musi być zamieszczony na skierowaniu, ponieważ czynności te okazyjnie są wykonywane przez kierowników pociągów. Finalnie lekarz medycyny pracy określa na jaki okres ważności zakańcza badania. Stwierdził też, że według jego wiedzy skierowania jak i same badania wszędzie są wykonywane tak samo (w tym samym zakresie) i to od lekarza medycyny zależy na jaki okres ważności je zakończy. W dalszej części Inspektor poinformował o tym, że w najbliższym czasie 20 szt. EZT zostanie wyposażone w defibrylatory, docelowo wyposażone w ww. sprzęt zostaną wszystkie.
Kolejnym wystąpieniem było podsumowanie prac nad instrukcją Br-21 przez p. Edwarda Szumilaka. Wyraził pozytywną opinię na temat współpracy z wyznaczonymi przedstawicielami ZZ wchodzących w skład grupy roboczej. Jeszcze finalnie prace nie są zakończone lecz zbliżamy się do końca. Najbliższe spotkanie powołanej grupy roboczej dn. 19.12.2019 r. będzie dotyczyło nowych punktów instrukcji, które obecnie nie są uwzględnione lub nie są w sposób wyraźny podkreślone.

Kolejną kwestią było omówienie ryczałtów za pranie i reperację oraz pomysłu nad pralnią chemiczną, który póki co nadal stoi w miejscu. Kwota za ww. czynności podlega rewaloryzacji. Zastępca dyrektora zajmujący się tym działem stwierdził, że projekt nowych uniformów powinien zostać zrealizowany w roku 2020, konkretnej daty lub kwartału jednak nie podał. Poinformował również, że trwają prace nad tym aby wszelkie zgłoszenia reklamacyjne dot. znoszeń lub uszkodzeń produkcyjnych były kierowane na jeden zbiorczy adres : odziez.reklamacje@intercity.pl. Taka funkcjonalność miałaby być również wprowadzona w teczkę konduktora.
Ostatnimi były pytania skierowane do Pana Dyrektora Michała Zamorskiego. Szczegółowo temat skupił się na obsadach drużyn konduktorskich w przypadku składów powyżej 9 wagonów. Próbowano wypracować rozwiązanie w przypadkach długich pociągów uruchamianych w weekendy oraz święta gdzie są wzmożone potoki podróżnych. Strona społeczna podkreśliła, że nie może być przypadków gdzie w takich okolicznościach planowana jest obsada DK 1/1. Dyrektor stwierdził, aby wszelkie tego typu przypadki zgłaszać na jego adres mailowy. W dalszym ciągu nie ma odniesienia się co do sposobu wyliczenia mas hamujących rzeczywistych w przypadku międzynarodowej karty próby hamulca zespolonego.
Na koniec ustalono, że powołany zostanie zespół roboczy (po jednym przedstawicielu ZZ każdej lokalizacji), którego prace skupiły by się nad ogólną organizacją pracy, obiegami DK itp. Spotkanie zespołu roboczego z dyrektorem Zamorskim zaplanowano na 04.02.2020 r.

Posiedzenie Sektora Przewozów Pasażerskich ZZM

5 grudnia odbyło się posiedzenie Sektora Przewozów Pasażerskich, w spotkaniu uczestniczyli również prezydent ZZM Leszek Miętek, wiceprezydent ZZM Krzysztof Ciećka oraz przedstawiciele pracodawcy Dyrektor Marek Kapusta i Naczelnik Wydziału Tomasz Szczepanik. Zebranie otworzył przewodniczący Sektora Zbigniew Błaszkowski, przedstawił program spotkania, do którego zebrani odnieśli się w dyskusji. Sprawy dotyczyły: wykonywania uproszczonych prób hamulca związanych z Rozporządzeniem MI obowiązującego od stycznia 2020 r., mocowania tabletów w kabinach lokomotyw oraz ich eksploatacji, dyrektor Kapusta zadeklarował że w pierwszej dekadzie stycznia 2020 r. mają uchwyty być instalowane w kabinach.

Sukcesywnie będą włączani do programu „Teczka Maszynisty” maszyniści którzy pracowali w okresie testu systemu. W sprawie ryczałtu kilometrowego przedstawiciel pracodawcy stwierdził, że to jest materia układowa, zadeklarował iż poinformuje kierownictwo Spółki o oczekiwaniach maszynistów na propozycje rozwiązania problemu.

Dodatkowo zostały poruszone kwestie związane z pracą drużyn konduktorskich. Przedstawiciele kół handlowych z Poznania i Szczecina przedstawili tematy dotyczące umieszczenia nowych zapisów w zaktualizowanej instrukcji Br-21 dot. okoliczności postępowania kierownika pociągu w przypadku wypadku z udziałem osoby postronnej. Przedstawiciel pracodawcy zadeklarował, że temat zostanie dokładniej opracowany na spotkaniu grupy roboczej w dn. 19.12.2019 r.

Kwestia bezpieczeństwa drużyny konduktorskiej podczas wykonywania obowiązków służbowych w pociągu to kolejny temat poruszony w dyskusji, zwrócono uwagę na coraz częstsze ataki fizyczne wobec członków drużyn – naczelnik Szczepanik zapewnił, że temat zostanie poddany szerszej analizie przez pracowników Biura Bezpieczeństwa.

Trzecim tematem zgłoszonym przez przewodniczących kół handlowych było wyznaczenie oddzielnego WC przeznaczonego do użytku wyłącznie dla drużyny pociągowej w składach zestawionych z klasycznych wagonów.

Przedstawiciel pracodawcy propozycję odnotował i zadeklarował, że odniesie się do odpowiednich jednostek w strukturze PKP Intercity aby sprawę dokładnie przeanalizować w kontekście realizacji oraz dodatkowych zapisów w Dodatku B.