W siedzibie PKP CARGO S.A. w Warszawie odbyło się spotkanie ze związkami zawodowymi w ramach dialogu społecznego. Przy okazji zwyczajowego omówienia sytuacji i wyników Spółki za 2016 rok, strona społeczna wystąpiła z wnioskiem o wdrożenie podwyżek wynagrodzeń dla pracowników.

Obchody V rocznicy katastrofy kolejowej pod Szczekocinami

Jak co roku, na terenie całej Polski: w miejscu tragedii pod Szczekocinami oraz na grobach maszynistów w Warszawie i Szczecinie, którzy zginęli podczas tej katastrofy przedstawiciele Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce oddali cześć poległym kolegom.