Świąteczne posiedzenie RK ZM

W Jastrzębiej Górze, w dniach 14-15.12.2017 r.  odbyło się wyjazdowe, świąteczne, poszerzone o obecność przewodniczących kół, posiedzenie Rady Krajowej ZZM.

Oprócz spraw bieżących, omówienia sytuacji w Spółkach, delegaci spotkali się z członkami ich Zarządów oraz instytucji związanych z funkcjonowaniem kolei aby porozmawiać o kierunku, w którym zdąża i przyszłości kolei.  Spotkanie było okazją do wymiany spostrzeżeń, goście wysłuchali punkt widzenia maszynistów wcześniej po krótce relacjonując działania i plany spółek kolejowych.  W dyskusji udział wzięli również przybyli  na spotkanie przedstawiciele Ministerstwa Transportu i Budownictwa i Urzędu Transportu Kolejowego.

Posiedzenie zakończyło się wspólna kolacją wigilijną.