Sektor Przewozów Towarowych ZZM

30 maja w siedzibie ZZM odbyło się spotkanie SPT z udziałem przedstawicieli Prezydium oraz zaproszonych gości reprezentujących PKP CARGO S.A.

Po omówieniu bieżącej sytuacji, problemów poruszono temat nowego rozporządzenia ministra infrastruktury dot. prowadzenia lokomotyw starego typu SM 42, SM 31 i ST 48 w obsadzie podwójnej.

„Przepis (DU z dnia 22 maja 2019 r. poz. 964) nie dotyczy pociągów prowadzonych pojazdami trakcyjnymi jednokabinowymi, charakteryzującymi się ograniczoną widocznością szlaku z kabiny maszynisty i nieposiadającymi urządzeń technicznych umożliwiających obserwację szlaku. „

Stanowiskiem Sektora jest wystąpienie do Prezesa PKP CARGO S.A. o zamontowanie systemu monitorującego drogi przebiegu gwarantujących właściwe prowadzenie pociągu. Członkowie sektora w rozmowie z członkiem zarządu ds. operacyjnych Witoldem Baworem zadawali pytania dotyczącego aktualnej sytuacji m.in. przyczyn spadku pracy przewozowej. Przedstawiciel zarządu wskazał jako przyczynę brak finalizacji umów przewozowych ze zleceniodawcami.

Dyrektor Biura Kierowania Przewozami Zbigniew Prus poinformował, że dla maszynistów dojeżdżających na obowiązkowe szkolenia na symulatorze spółka przygotowała pokój odpoczynku (na ul. Minerskiej) przed podjęciem szkolenia. Powiedział także, że PKP CARGO S.A. zakupi do końca września 2019 1500 szt. tabletów i wprowadzić ma finalnie system e-maszynista dla wszystkich maszynistów w Spółce.

Maszyniści pracujący w ruchu towarowym posiadający autoryzację na prowadzenie pociągów w ruchu pasażerskim zgłosili gotowość pracy dla IC ze względu na wzmożony ruch w okresie letnim. Po wymianie i zgłoszeniu uwag dotyczących eksploatacji taboru oraz problemów wynikających podczas wykonywania pracy spotkanie zostało zakończone.

 

Z głębokim żalem i smutkiem przyjąłem wiadomość o śmierci Przewodniczącego Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych

Jana Guza

Odszedł człowiek mądry, uczciwy i szlachetny. Był dobrym kolegą i związkowcem. Posiadał wiedzę i doświadczenie, które przez wiele lat służyły OPZZ i całemu ruchowi związkowemu w Polsce i Europie.

Opuścił nas człowiek o wspaniałym sercu i nieprzeciętnym umyśle.

Wykazywał niezwykłą siłę ducha oraz charyzmę, czym nieodmiennie wzbudzał podziw. Będzie nam brakować tak wspaniałego Kolegi i Szefa.

Rodzinie i bliskim składam wyrazy głębokiego współczucia

 

Leszek Miętek

Przewodniczący Branży Transport OPZZ

 

 

Wybory w PKP Intercity S.A.

Decyzją Centralnej Komisji Wyborczej z dnia 16.05 (już po druku Głosu Maszynisty) zmieniono termin wyborów na reprezentanta załogi w RN Spółki. Odbędą się one nie w dniach

27-29.05.2019 r. ale 03-05.06.2019 r.

Pozostałe dane się nie zmieniają. Zamieszczamy listę lokali wyborczych i apelujemy o mobilizację w głosowaniu.

Szanowne koleżanki i koledzy,

W imieniu Branży Transport OPZZ wyrażam gorące podziękowania za liczny i aktywny udział w pikiecie zorganizowanej przez naszą centralę w dniu 9 maja 2019r. w Warszawie pod Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Nasza wspólna akcja związkowa została zauważona przez społeczeństwo, które popiera postulaty związków zawodowych. Liczny udział naszych członków zawody potwierdził potrzebę przypomnienia rządzącym o składanych obietnicach oraz fakcie nierozwiązania palących problemów społecznych. Jako związkowcy reprezentujący różne zawody i branże pokazaliśmy naszą wspólną determinacje i jedność ruchu związkowego w walce o prawa pracownicze.

Mam nadzieję, że demonstracja w której po raz kolejny przypomnieliśmy nasze emerytalne postulaty skłoni obecnie rządzących do ich wprowadzenia w życie jeszcze w tej kadencji sejmu.

Leszek Miętek

Pikieta OPZZ przed siedzibą MRPiPS

Przed siedzibą Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej odbyła się w czwartek pikieta członków OPZZ. Związkowcy domagali się wprowadzenia emerytur stażowych i utrzymania emerytur pomostowych.

Zwróciliśmy się z wnioskiem do strony rządowej, składając w Ministerstwie Rodziny Pracy i Polityki Społecznej petycję, o poparcie złożonych w Radzie Dialogu Społecznego przez Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych dwóch projektów ustaw emerytalnych. Pierwszy projekt dotyczy emerytur stażowych a drugi niewygasającego charakteru emerytur pomostowych.

W pikiecie wzięli udział związkowcy reprezentujący różne branże pracownicze, w tym ZZM. Przyjechali do Warszawy z wielu miast Polski. Trzymali w rękach transparenty z napisami: „Stop wygaszaniu emerytur pomostowych”, „Emerytury również za staż pracy”, „Praca do śmierci. Nie”.

Żelazna konsekwencja PR

W Sali konferencyjnej hotelu Novotel w Warszawie, odbyła się 8 maja br. konferencja pod tytułem – #żelaznakonsekwencja – sukces procesu restrukturyzacji Spółki Przewozy Regionalne. W konferencji reprezentując ZZM udział wzięli Leszek Miętek i Sławomir Centkowski – członkowie Prezydium oraz Jarosław Sromała przedstawiciel załogi w RN spółki.

Otwarcia dokonał Krzysztof Zgorzelski – Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny Przewozy Regionalne (POLREGIO), który po przywitaniu przybyłych w kilku zdaniach przedstawił tematykę spotkania – podsumowanie i stan bieżący Spółki w kontekście procesu restrukturyzacji. Za trzy ostatnie lata spółka łącznie wypracowała ponad 180 mln zł zysku. Do tego skumulowanego zysku za ostatnie trzy lata, w tym roku chcemy dołożyć kolejne 30 mln zł – powiedział Zgorzelski. Podane przez prezesa kwoty robią wrażenie i z nadzieją zaczynamy, po ostatnich – sukcesem zakończonych rozmowach w sprawie podwyżek dla pracowników – patrzeć w przyszłość zawodu maszynisty pracującego dla PR. Specyfikę i innowacje w systemach rejestrowania wykonanej pracy maszynistów i co za tym idzie naliczenia wynagrodzenia – unikalnego rozwiązania w grupie PKP przedstawił Hubert Suberlak – Naczelnik Wydziału Eksploatacji Taboru w PR.

Do udziału w debacie „Pracownicy – budujemy dobrą kolej” zaproszono dyrektorów oddziałów oraz przedstawicieli partnerów społecznych. O doświadczeniach mówili   Andrzej Siemieński – Przewozy Regionalne, Dyrektor Oddziału Małopolskiego, Justyna Mądry – Przewozy Regionalne, Dyrektor Oddziału Lubelskiego, Janina Wilczewska – Przewozy Regionalne, Dyrektor Oddziału Podlaskiego, Wiesław Natanek – przewodniczący „Solidarności” w Dolnośląskim Oddziale Przewozów Regionalnych oraz Jarosław Sromała – przedstawiciel pracowników w Radzie Nadzorczej Przewozów Regionalnych.

Podkreślono ścisłą i poprawną współpracę pracodawców i partnerów społecznych, zwłaszcza w świetle niełatwej sytuacji, gdy najniższe i tak uposażenia w grupie PKP pracowników zostały na kilka lat zamrożone. Omówiono również Program Dobrowolnych Odejść i jego skutki w planowaniu pracy przewozowej.