Wybory w PKP Intercity S.A.

Decyzją Centralnej Komisji Wyborczej z dnia 16.05 (już po druku Głosu Maszynisty) zmieniono termin wyborów na reprezentanta załogi w RN Spółki. Odbędą się one nie w dniach

27-29.05.2019 r. ale 03-05.06.2019 r.

Pozostałe dane się nie zmieniają. Zamieszczamy listę lokali wyborczych i apelujemy o mobilizację w głosowaniu.

Szanowne koleżanki i koledzy,

W imieniu Branży Transport OPZZ wyrażam gorące podziękowania za liczny i aktywny udział w pikiecie zorganizowanej przez naszą centralę w dniu 9 maja 2019r. w Warszawie pod Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Nasza wspólna akcja związkowa została zauważona przez społeczeństwo, które popiera postulaty związków zawodowych. Liczny udział naszych członków zawody potwierdził potrzebę przypomnienia rządzącym o składanych obietnicach oraz fakcie nierozwiązania palących problemów społecznych. Jako związkowcy reprezentujący różne zawody i branże pokazaliśmy naszą wspólną determinacje i jedność ruchu związkowego w walce o prawa pracownicze.

Mam nadzieję, że demonstracja w której po raz kolejny przypomnieliśmy nasze emerytalne postulaty skłoni obecnie rządzących do ich wprowadzenia w życie jeszcze w tej kadencji sejmu.

Leszek Miętek

Pikieta OPZZ przed siedzibą MRPiPS

Przed siedzibą Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej odbyła się w czwartek pikieta członków OPZZ. Związkowcy domagali się wprowadzenia emerytur stażowych i utrzymania emerytur pomostowych.

Zwróciliśmy się z wnioskiem do strony rządowej, składając w Ministerstwie Rodziny Pracy i Polityki Społecznej petycję, o poparcie złożonych w Radzie Dialogu Społecznego przez Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych dwóch projektów ustaw emerytalnych. Pierwszy projekt dotyczy emerytur stażowych a drugi niewygasającego charakteru emerytur pomostowych.

W pikiecie wzięli udział związkowcy reprezentujący różne branże pracownicze, w tym ZZM. Przyjechali do Warszawy z wielu miast Polski. Trzymali w rękach transparenty z napisami: „Stop wygaszaniu emerytur pomostowych”, „Emerytury również za staż pracy”, „Praca do śmierci. Nie”.

Żelazna konsekwencja PR

W Sali konferencyjnej hotelu Novotel w Warszawie, odbyła się 8 maja br. konferencja pod tytułem – #żelaznakonsekwencja – sukces procesu restrukturyzacji Spółki Przewozy Regionalne. W konferencji reprezentując ZZM udział wzięli Leszek Miętek i Sławomir Centkowski – członkowie Prezydium oraz Jarosław Sromała przedstawiciel załogi w RN spółki.

Otwarcia dokonał Krzysztof Zgorzelski – Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny Przewozy Regionalne (POLREGIO), który po przywitaniu przybyłych w kilku zdaniach przedstawił tematykę spotkania – podsumowanie i stan bieżący Spółki w kontekście procesu restrukturyzacji. Za trzy ostatnie lata spółka łącznie wypracowała ponad 180 mln zł zysku. Do tego skumulowanego zysku za ostatnie trzy lata, w tym roku chcemy dołożyć kolejne 30 mln zł – powiedział Zgorzelski. Podane przez prezesa kwoty robią wrażenie i z nadzieją zaczynamy, po ostatnich – sukcesem zakończonych rozmowach w sprawie podwyżek dla pracowników – patrzeć w przyszłość zawodu maszynisty pracującego dla PR. Specyfikę i innowacje w systemach rejestrowania wykonanej pracy maszynistów i co za tym idzie naliczenia wynagrodzenia – unikalnego rozwiązania w grupie PKP przedstawił Hubert Suberlak – Naczelnik Wydziału Eksploatacji Taboru w PR.

Do udziału w debacie „Pracownicy – budujemy dobrą kolej” zaproszono dyrektorów oddziałów oraz przedstawicieli partnerów społecznych. O doświadczeniach mówili   Andrzej Siemieński – Przewozy Regionalne, Dyrektor Oddziału Małopolskiego, Justyna Mądry – Przewozy Regionalne, Dyrektor Oddziału Lubelskiego, Janina Wilczewska – Przewozy Regionalne, Dyrektor Oddziału Podlaskiego, Wiesław Natanek – przewodniczący „Solidarności” w Dolnośląskim Oddziale Przewozów Regionalnych oraz Jarosław Sromała – przedstawiciel pracowników w Radzie Nadzorczej Przewozów Regionalnych.

Podkreślono ścisłą i poprawną współpracę pracodawców i partnerów społecznych, zwłaszcza w świetle niełatwej sytuacji, gdy najniższe i tak uposażenia w grupie PKP pracowników zostały na kilka lat zamrożone. Omówiono również Program Dobrowolnych Odejść i jego skutki w planowaniu pracy przewozowej.