Rozmowy o podwyżkach w PKP CARGO S.A. i list LIST OTWARTY do przedstawiciela pracowników w Zarządzie

W dniu dzisiejszym odbyło w siedzibie PKP CARGO S.A. spotkanie strony społecznej z przedstawicielami Zarządu Spółki w kwestii wdrożenia podwyżki systemowej dla pracowników w 2023 r. Przebieg spotkania zaowocował LISTEM OTWARTYM podpisanym przez związki zawodowe dotyczącym działań przedstawiciela załogi w Zarządzie Spółki.

Poniżej skan:

plik w pdf:

List otwarty PKP CAGO S.A. 13.10.2023r