Prezydent podpisał nowelizację ustawy o emeryturach pomostowych

Prezydent Andrzej Duda  podpisał w środę  16 sierpnia nowelizację ustawy o emeryturach pomostowych, która uchyla wygasający charakter tego świadczenia, wyłącza z minimalnej płacy dodatek za pracę w trudnych warunkach oraz zapewnia ochronę działaczy związkowych w sprawach z zakresu prawa pracy. Ustawa wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2024 r

Wspólnym z wysiłkiem, prowadzona wraz z  OPZZ wieloletnia walka o słusznie należące się pracownikom, którzy pracują w warunkach szczególnych i o szczególnym charakterze prawo do emerytury pomostowej, zakończyła się sukcesem. Tylko dzięki determinacji i czynnemu udziałowi, szczególnie członków naszego związku w akcjach protestacyjnych udało się zrealizować postawione cele.

demonstracja 2022

demonstracja 2019