Projekt „STEP”

Projekt „STEP – Strengthening The Employee Participation in railway sector” realizowany był w okresie 01.11.2014 – 30.04.2016 przez Związek Zawodowy Maszynistów Kolejowych w Polsce w partnerstwie z FSSR (Słowacja), MOSZ (Węgry), PEPE (Grecja), FAST Ferrovie (Włochy), FSCR (Czechy).

Czytaj dalej Projekt „STEP”

W siedzibie ZZM w Warszawie przy ul. Wojciechowskiego, odbyło się Walne Zebranie Delegatów Konfederacji Kolejowych Związków Zawodowych. Spotkanie oprócz omówienia i przyjęcia sprawozdania za rok mijający, objęło omówienie sytuacji obecnej a także planów na przyszły okres. Głos zabrał zaproszony na spotkanie Jan Guz, przewodniczący OPZZ, który omówił sytuację związków zawodowych w nowej rzeczywistości politycznej. Zarówno Prezydent ZZM Leszek Miętek jak i Jan Guz wyrazili zaniepokojenie brakiem progresu w działaniach rządu, wynikających z wyborczych deklaracji.

Przeprowadzono również wybór na Przewodniczącego KKR KKZZ – został nim kol. Adam Rzeźbicki – gratulujemy.