Z żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszego Kolegi, odznaczonego medalem „Zasłużony dla ZZM” wychowawcy wielu pokoleń kolejarzy.
Marka Garczewskiego.
Rodzinie i kolegom składamy wyrazy współczucia.

Zmiany w dodatku alokacyjnym

Od 1 listopada weszła w życie Decyzja nr 53 dotycząca zmiany Decyzji nr 43 Prezesa Zarządu PKP CARGO S.A. z dnia 20 października 2017 r. w sprawie dodatku alokacyjnego dla pracowników Zakładów PKP CARGO S.A.
 
Informacje szczegółowe dotyczące ww. zmiany dostępne na serwerze bądź u przewodniczących organizacji ZZM.

Święto Niepodległości

Dla nas, Polaków żyjących w kraju i poza jego granicami, 11 Listopada to wielkie święto narodowe, rocznica odzyskania niepodległości. Dzięki rodzimej kulturze, pielęgnowanej i pieczołowicie strzeżonej w polskich domach, wróciliśmy jako kraj do rzeczywistości europejskiej.

Sektor Przewozów Pasażerskich ZZM

Zakończyło się posiedzenie Sektora Przewozów Pasażerskich ZZM. Spotkanie dotyczyło rozmów z Zarządem PKP Intercity w ramach dialogu społecznego ws. podwyżek wynagrodzeń. Pracodawca przedstawił dodatkowe wyliczenia dot. kierunków modyfikacji systemu wynagradzania. Sektor zdecydowanie określił, ze priorytetem jest wdrożenie podwyżek – przegłosował, że proponowane przez Zarząd Spółki spotkanie na 6 grudnia będzie ostatecznym – kończącym dialog społeczny wszczęty latem br. Dalsze działania związku zależeć będą od wyniku spotkania.