Posiedzenie Sektora PP ZZM

Zwołane w trybie pilnym, w zdalnej formie odbyło się spotkanie Sektora Przewozów Pasażerskich ZZM. Omawiano strategię działania w reakcji na apel pracodawcy – PKP IC S.A. o przełożenie rozmów w kwestiach płacowych.

Rada Sektora Przewozów Pasażerskich ZZM, jednogłośnie podjęła uchwałę zmierzającą do podjęcia działań aby członkowie ZZM pracowali tylko i wyłącznie na podstawie indywidualnych harmonogramów pracy, w przypadku braku osiągniecia porozumienia w dniu 16.11.2022 r.

Na serwerze dostępna jest treść uchwały.

Serwer plików (informacjezzm.pl)

 

Rozmowy o podwyżkach w PKP Intercity

Podczas spotkania przedstawicieli PKP Intercity ze stroną społeczną nadal nie osiągnięto porozumienia ws. wzrostu wynagrodzeń dla pracowników przewoźnika. Pomimo braku konsensusu strony zgodnie oświadczyły, że, mając na względzie dobro pracowników, widzą możliwość osiągnięcia porozumienia, zatem wyrażają wolę kontynuowania rokowań.

Z uwagi na konieczność ponownej analizy możliwości finansowych Spółki, jej przedstawiciele poprosili o przerwę w spotkaniu do dnia 9 listopada do godz. 11:00, na co Strona Społeczna wyraziła zgodę.

27 października odbyły się także rozmowy w sprawie zmian do ZUZP. Poniżej notatka ze spotkania.

 

ZZM apeluje o podwyżki w IC

Związki zawodowe, w tym Związek Zawodowy Maszynistów Kolejowych w Polsce, zwróciły się do Prezesa PKP Intercity S.A. Marka Chraniuka o wdrożenie zgodnie z zapisami w ZUZP od 1 sierpnia 2022 r. podwyżek dla Pracowników Spółki w wysokości 500 zł do wynagrodzenia zasadniczego plus pochodne przeciętnie na jednego zatrudnionego oraz proporcjonalną podwyżkę dla Pracowników wyłączonych z zasad wynagradzania według układu.

Postulowana i oczekiwana przez Pracowników podwyżka ma według związków swoje uzasadnienie związane ze wzrostem inflacji bliskiej 16%, a tym samym znacznym wzrostem kosztów utrzymania rodzin.

Nowe władze Sektorów ZZM

20 czerwca br. wybrano władze Sektorów ZZM.
Sektor Przewozów Towarowych ZZM:
Przewodniczący Paweł Górzyński, Wiceprzewodniczący Bogdan Nawrocki i Piotr Petrykowski
Sektor Przewozów Pasażerskich ZZM:
Przewodniczący Łukasz Gwiazdoń, Wiceprzewodniczący Bartosz Ciećka i Marcin Hebda
Sektor Spółek Samorządowych ZZM:
Przewodniczący Bogdan Jańczak, Wiceprzewodniczący Ryszard Król i Łukasz Sulikowski

Podziękowania

W związku z zakończonymi 1 etapem wyborów na przedstawiciela pracowników w Radzie Nadzorczej PKP Intercity S.A. pragnę serdecznie podziękować wszystkim pracownikom naszej Spółki, których oddany głos jest votum zaufania dla mojej kandydatury. Jestem niezmiernie dumny, że dzięki temu mam szansę nadal reprezentować wszystkich pracowników i dbać o to, byśmy z dumą mówili „pracuję w IC”.

Przede mną wiele wyzwań i zadań, którym postaram się sprostać z pełnym zaangażowaniem, mając na uwadze jak zawsze dobry interes pracowników i firmy.

Podziękowania także kieruję za udzielone mi wsparcie do organizacji związkowych działających w IC oraz wszystkich, których praca i zaangażowanie przyczyniły się do wyniku wyborów. Gratuluję także pozostałym reprezentantom załogi w RN i z niecierpliwością oczekuję na owocną współpracę.

Krzysztof Ciećka