Posiedzenie Sektora PP ZZM

Zwołane w trybie pilnym, w zdalnej formie odbyło się spotkanie Sektora Przewozów Pasażerskich ZZM. Omawiano strategię działania w reakcji na apel pracodawcy – PKP IC S.A. o przełożenie rozmów w kwestiach płacowych.

Rada Sektora Przewozów Pasażerskich ZZM, jednogłośnie podjęła uchwałę zmierzającą do podjęcia działań aby członkowie ZZM pracowali tylko i wyłącznie na podstawie indywidualnych harmonogramów pracy, w przypadku braku osiągniecia porozumienia w dniu 16.11.2022 r.

Na serwerze dostępna jest treść uchwały.

Serwer plików (informacjezzm.pl)

 

Rozmowy o podwyżkach w PKP Intercity

Podczas spotkania przedstawicieli PKP Intercity ze stroną społeczną nadal nie osiągnięto porozumienia ws. wzrostu wynagrodzeń dla pracowników przewoźnika. Pomimo braku konsensusu strony zgodnie oświadczyły, że, mając na względzie dobro pracowników, widzą możliwość osiągnięcia porozumienia, zatem wyrażają wolę kontynuowania rokowań.

Z uwagi na konieczność ponownej analizy możliwości finansowych Spółki, jej przedstawiciele poprosili o przerwę w spotkaniu do dnia 9 listopada do godz. 11:00, na co Strona Społeczna wyraziła zgodę.

27 października odbyły się także rozmowy w sprawie zmian do ZUZP. Poniżej notatka ze spotkania.

 

Posiedzenie Sektora Przewozów Pasażerskich ZZM

W Warszawie zebrał się Sektor Przewozów Pasażerskich ZZM. W spotkaniu prowadzonym przez przewodniczącego Sektora Łukasza Gwiazdonia udział wzięli członkowie Prezydium Leszek Miętek i Krzysztof Ciećka.

Sektor  podjął decyzję, że w przypadku fiaska rozmów płacowych z pracodawcą, podjęte zostaną działania przygotowawcze – zgodnie z Ustawą o rozwiązywaniu sporów zbiorowych do przeprowadzenia referendum strajkowego wśród pracowników PKP Intercity S.A.

ZZM apeluje o podwyżki w IC

Związki zawodowe, w tym Związek Zawodowy Maszynistów Kolejowych w Polsce, zwróciły się do Prezesa PKP Intercity S.A. Marka Chraniuka o wdrożenie zgodnie z zapisami w ZUZP od 1 sierpnia 2022 r. podwyżek dla Pracowników Spółki w wysokości 500 zł do wynagrodzenia zasadniczego plus pochodne przeciętnie na jednego zatrudnionego oraz proporcjonalną podwyżkę dla Pracowników wyłączonych z zasad wynagradzania według układu.

Postulowana i oczekiwana przez Pracowników podwyżka ma według związków swoje uzasadnienie związane ze wzrostem inflacji bliskiej 16%, a tym samym znacznym wzrostem kosztów utrzymania rodzin.