Rada Krajowa ZZM Spała

Wykorzystując złagodzenie obostrzeń związanych z pandemią COVID-19 w dniach 21-23 czerwca br.  w ośrodku CS Natura Tour w Spale odbyło się posiedzenie Rady Krajowej ZZM. Spotkanie miało charakter hybrydowy – cześć członków Rady pojawiła się osobiście a Ci, którzy z różnych względów nie mogli się stawić wzięli udział w formie videokonferencji.

Członkowie Rady Krajowej przedyskutowali kwestie związane z funkcjonowaniem struktur ZZM w czasie przedłużonej kadencji. Omówili również bieżące działania Związku ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji w poszczególnych Spółkach a także strategię Związku związaną z postulatami wdrożenia podwyżek wynagrodzeń. W tej sprawia Rada Krajowa podjęła uchwały na okoliczność fiaska dialogu społecznego, które upoważniają do wszczęcia sporów zbiorowych a w przypadku niedojścia do porozumienia do strajku włącznie.

Rada Krajowa podjęła też uchwałę w sprawie kontynuacji ubezpieczenia OC dla Członków Związku.

Rada Krajowa zaapelowała  do członków ZZM i wszystkich Pracowników Spółki POLREGIO o wsparcie dla Jarosława Sromały naszego kandydata na Członka Rady Nadzorczej przedstawiciela załogi.

W drugim dniu spotkania w posiedzeniu udział wzięli zaproszeni goście – Minister Andrzej Bittel, Wiceprezes UTK Marcin Trela i Prezesi największych Spółek Kolejowych Krzysztof Mamiński PKP S.A., Czesław Warsewicz PKP CARGO S.A., Marek Chraniuk PKP Intercity S.A., Artur Martyniuk Polregio i Maciej Lignowski SKM w Trójmieście.

Przybyli prezesi podziękowali członkom związku za zrozumienie i współpracę w przejściu trudnego dla przewozów kolejowych czasu pandemii.

Sektor Przewozów Pasażerskich ZZM

15 czerwca odbyło się kolejne – zdalne posiedzenie Sektora ZZM. Na spotkaniu oprócz omówienia zbliżającego się posiedzenia Rady Krajowej ZZM poruszono temat planu wprowadzenia przez PKP INTERCITY S.A. taryfikatora kar za przejechanie S1, W4 lub W32. Członkowie Sektora wyrazili dezaprobatę wobec propozycji sankcjonowania kar przez związek zawodowy. Padło  pytanie o przyczynę braku przedstawienia jednocześnie katalogu nagród.

Poruszono również kwestię czystości szyb czołowych w lokomotywach. Temat już wielokrotnie wypływał i zgłaszany był podczas spotkań z przedstawicielami Zarządu Spółki. Niestety nadal brak reakcji odpowiedzialnych za czyszczenie służb. Przedstawiono zdjęcia obrazujące stan faktyczny – niezaprzeczalnie wpływający na bezpieczeństwo jazdy. Dokumentacja zdjęciowa zostanie przekazana pracodawcy.

Sektor Spółek Samorządowych ZZM

Spotkanie, które odbyło się 11 czerwca miało ze względu na pandemię charakter videokonfencji. Głównym tematem spotkania były zbliżające się wybory na przedstawiciela pracowników w Radzie Nadzorczej POLREGIO sp. z o.o. Poparcie Sektora uzyskał do tej pory z powodzeniem  pełniący tą funkcję Jarosław Sromała.

Międzynarodowy Dzień Bezpieczeństwa na Przejazdach Kolejowych

„Brak uwagi zabija” to hasło tegorocznego Dnia Bezpieczeństwa na Przejazdach Kolejowych. Ogólnoświatowa kampania organizowana jest 10 czerwca pod patronatem Międzynarodowego Związku Kolei (UIC). W Polsce do końca kwietnia doszło do 68 wypadków, w których zginęło 11 osób. By zmniejszyć liczbę wypadków z inicjatywy Prezesa UTK prowadzone są testy nowoczesnych systemów zabezpieczeń przejazdów. UTK edukuje również użytkowników dróg.

Bezpieczne przejazdy – film edukacyjny UTK – YouTube

link do artykułu UTK:

Międzynarodowy Dzień Bezpieczeństwa na Przejazdach Kolejowych – Aktualności – Urząd Transportu Kolejowego (utk.gov.pl)

Postulaty płacowe ZZM

ZZM, Federacja ZZK i „Solidarność” wszczęły 8 czerwca dialog społeczny na tle płacowym w spółce PKP Intercity. Żądają wdrożenia systemowych podwyżek wynagrodzeń, których nie było od dwóch lat.

W piśmie do prezesa PKP Intercity Marka Chraniuka z 21 kwietnia strona społeczna domagała się wdrożenia w spółce od 1 lipca br. podwyżek wynagrodzeń w uposażeniu zasadniczym w wysokości średnio 500 złotych na jednego zatrudnionego oraz analogicznej dla pracowników wynagradzanych według wskaźnika. Swoje wystąpienie uzasadniła brakiem systemowego wzrostu wynagrodzeń w spółce od września 2019 r., przy jednoczesnym wzroście wynagrodzenia w sektorze gospodarki i firmach konkurencyjnych w tym okresie, a także galopującą inflacją. Podjęte rozmowy z pracodawcą nie przyniosły pożądanych efektów. Przedstawiciele PKP Intercity zaproponowali odroczenie sprawy do przełomu sierpnia i września, na co strona związkowa nie wyraziła zgody. Analogicznie dialog społeczny z pracodawcą na tle płacowym trzy wiodące związki zawodowe wszczęły także w PKP Cargo, gdzie postulaty są podobne jak w PKP Intercity. Negocjacje u przewoźnika towarowego zostały w maju odłożone do czasu publikacji „Skonsolidowanego raportu za pierwsze półrocze 2021 r.”. Strona związkowa przystała na prolongatę z tego powodu, ale nie dalej jak do końca czerwca

Emerytury stażowe – spotkanie robocze OPZZ

W postaci telekonferencji obyło się zorganizowane przez Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych spotkanie robocze dotyczące działań centrali w temacie postępów prac nad wprowadzeniem emerytur stażowych.

Spotkanie prowadził wiceprzewodniczący Sebastian Koćwin. Przypomniał, że  Prezydent Andrzej Duda po raz pierwszy obiecał poparcie projektowi OPZZ we wprowadzeniu wcześniejszej emerytury stażowej na spotkaniu wyborczym zorganizowanym w siedzibie OPZZ w 2015 r.  W maju 2020 r. przed I turą wyborów prezydent, walcząc o głosy seniorów, obietnice powtórzył. Na początku maja na pierwszym posiedzeniu Rady ds. Społecznych zapewnił, że prace zmierzają do finału. Nazwał projekt o emeryturach stażowych „dziełem tej kadencji”.

OPZZ nie ustaje w swych działaniach, aby do tematu przekonać zarówno społeczeństwo jak i elity rządzące.

Sektor Przewozów Towarowych ZZM

Sektor podjął oficjalne interwencje w PKP Cargo ws. wyposażenia drużyn trakcyjnych, manewrowych oraz rewidentów w nowe radiotelefony, a także drużyn manewrowych oraz rewidentów w nowe latarki. Z uzyskanych ze spółki odpowiedzi na oba pisma wynika, że procedury zakupów i wyposażania pracowników w sprzęt są finalizowane