Uprawnienia przejazdowe

3 centrale związków zawodowych – w tym ZZM – podpisały się w dniu dzisiejszym pod wnioskiem do Prezesa Związku Pracodawców Kolejowych – Krzysztofa Mamińskiego o uruchomienie jeszcze w bieżącym roku okienka czasowego, w którym możliwy byłby wykup na pozostałe miesiące 2022 r. uprawnień do ulg przejazdowych.
Swój wniosek uzasadniają faktem, że okres pandemii i ograniczeń w poruszaniu się spowodował, że wielu pracowników nie zwróciło się do pracodawców z wnioskiem o wykup uprawnień w tym roku.

XXIII Turniej Piłki Nożnej o Puchar Prezesa PKP S.A. i Prezydenta ZZM

W Iławie w zmaganiach sportowych spotkały się 24 drużyny piłkarskie aby w duchu fair play na 3 boiskach Iławskiego Klubu Sportowego „Jeziorak” podtrzymać duch jedności środowiska kolejarskiego.

Otwarcia Turnieju dokonał Prezydent Leszek Miętek.

W Iławie spotykamy się po raz dziesiąty. Rozgrywki trwać będą do piątku a  zakończone zostaną meczem finałowym poprzedzonym tradycyjną rozgrywką między reprezentacją dyrektorów a Rady Krajowej ZZM

Nowe władze Sektorów ZZM

20 czerwca br. wybrano władze Sektorów ZZM.
Sektor Przewozów Towarowych ZZM:
Przewodniczący Paweł Górzyński, Wiceprzewodniczący Bogdan Nawrocki i Piotr Petrykowski
Sektor Przewozów Pasażerskich ZZM:
Przewodniczący Łukasz Gwiazdoń, Wiceprzewodniczący Bartosz Ciećka i Marcin Hebda
Sektor Spółek Samorządowych ZZM:
Przewodniczący Bogdan Jańczak, Wiceprzewodniczący Ryszard Król i Łukasz Sulikowski

Posiedzenie RK ZZM

W siedzibie związku w Warszawie odbyło się pierwsze posiedzenie Rady krajowej ZZM  IX kadencji. Spotkanie dotyczyło organizacji pracy w nowej kadencji zarówno RK jak i Prezydium.

Spośród członków RK wyłoniono m.in. przedstawicieli ZZM w Radzie i delegatów na najbliższe Walne Zgromadzenie KKZZ oraz władze Sektorów ZZM.

KZD Spała 2022

Drugi dzień KZD rozpoczął się wyborem Krajowej Komisji Rewizyjnej ZZM.

Celami nadrzędnymi działań ZZM w nowej, IX kadencji Zjazd ustalił: ochronę miejsc pracy i godnego wynagrodzenia, szczególnie w kontekście możliwego kryzysu gospodarczego. Walka o bezpieczeństwo ruchu kolejowego a także ustawa o czasie pracy maszynistów i niewygaszania emerytur pomostowych.

Zakończeniem części roboczej Krajowego Zjazdu Delegatów ZZM była tradycyjnie sesja wspólna uczestników.

Władze ZZM spotkały się także z zaproszonymi gośćmi. Do Spały przyjechali m.in. sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury Andrzej Bittel, szef PKP SA Krzysztof Mamiński oraz prezesi spółek: PKP Intercity – Marek Chraniuk, Polregio – Artur Martyniuk, PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście – Maciej Lignowski, Łódzka Kolej Aglomeracyjna – Janusz Malinowski, Koleje Wielkopolskie – Marek Nitkowski, PKP Cargo Service – Robert Szydlik, członek zarządu PKP Cargo Marek Olkiewicz oraz przewodniczący OPZZ Andrzej Radzikowski.

Wybory Prezydium ZZM

Podczas pierwszego dnia Krajowego Zjazdu Delegatów Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce, który odbywa się w dniach 9-10 czerwca 2022 r. w Spale, wybrano władze organizacji na IX kadencję.

Funkcję Prezydenta ZZM powierzono Leszkowi Miętkowi a na wiceprezydentów ZZM wybrano  Sławomira Centkowskiego, Krzysztofa Ciećkę a także, po głosowaniu wniosku o poszerzeniu składu Prezydium związku – Tomasza Pietrka.