Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o przejściu na wieczną służbę naszego kolegi

Marka Kośnego

byłego przewodniczącego ZZM IC Warszawa, członka Rady Krajowej ZZM.

Cześć Jego Pamięci!

 

W ostatniej drodze towarzyszyliśmy naszemu koledze

Wojciechowi Wrońskiemu

członkowi Zarządu ZZM w Skarżysku Kamiennej oraz wieloletniemu członkowi Komisji Ochrony Praw Pracowniczych ZZM.

Cześć Jego Pamięci