Rozmowy odłożone

Z uwagi na wystąpienie z dnia 31 marca 2022 r. większościowego akcjonariusza (Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.) do strony społecznej wskazujące na możliwe rozwiązania trwającego sporu zbiorowego w przedmiocie wzrostu wynagrodzeń dla pracowników POLREGIO S.A., Międzyzwiązkowy Komitet Strajkowy postanawia, wyrazić zgodę na zmianę ustalonej daty spotkania mediacyjnego z dnia 01.04.2022 r., na dzień 12.04.2022 r. wskazany w ww. wystąpieniu.

Powyższe powodowane jest deklaracją większościowego akcjonariusza (ARP S.A.) o zintensyfikowanym zaangażowaniu się w rozwiązanie ww. sporu poprzez poszukiwanie jego rozwiązań z pozostałymi akcjonariuszami na Konwencie Marszałków w dniu 07.04.2022 r.

Jednocześnie Międzyzwiązkowy Komitet Strajkowy ustala, że spotkanie mediacyjne mające się odbyć w dniu 12.04.2022 r. traktuje jako ostatnie spotkanie w ramach mediacji sporu zbiorowego, które powinno zakończyć się podpisaniem porozumienia płacowego lub protokołem rozbieżności.

Referendum strajkowe w CARGO

W CARGO  ruszyło referendum strajkowe, w którym pracownicy odpowiedzą na pytanie:
Czy jesteś za przeprowadzeniem strajku w PKP CARGO S.A. w przypadku niespełnienia przez Zarząd żądań zgłoszonych w sporze zbiorowym wszczętym pismem z dnia 01.03.2022 r :
Wdrożenia z dniem 1 kwietnia 2022 r. podwyżki wynagrodzeń w wynagrodzeniu zasadniczym w wysokości 600 zł dla pracowników wynagradzanych z ZUZP oraz proporcjonalnej podwyżki wynagrodzeń dla pracowników wynagradzanych wg wskaźnika. Podwyżki wynagrodzeń powinny objąć wszystkich pracowników Spółki wg stanu zatrudnienia na dzień 1 kwietnia 2022r.
Referendum odbywać się będzie w dniach 28.03 – 8.04. 2022r.

Fiasko rozmów w PKP CARGO S.A.

Podczas rozmów w dniu 23 marca 2022 r w ramach sporu zbiorowego w PKP CARGO S.A. nie doszło do zawarcia porozumienia. Wobec braku jakiejkolwiek propozycji Zarządu zmierzającej do rozwiązania sporu zbiorowego związki zawodowe biorące udział w sporze  reprezentujące pracowników postanowiły zawiązać Międzyzwiązkowy Komitet Referendalno-Strajkowy w PKP CARGO S.A. i w dniach 28.03 – 08.04. 2022 r. przeprowadzić referendum strajkowe. Poniżej oficjalny komunikat.

poniżej wersja w pdf:

Komunikat nr 1 MKP-S w PKP CARGO

PORADNIK na temat pomocy udzielanej w Polsce w związku z konfliktem zbrojnym w Ukrainie

Dokument omawia takie kwestie, jak: Informacje na temat przekraczania granicy,  zakwaterowanie, bezpłatne przejazdy pociągami na terenie Polski, podróż do innych krajów, dostęp do rynku pracy,  wsparcie dla rodzin z dziećmi, dostęp do ochrony zdrowia,  szczepienia przeciw Covid-19,  nadanie numeru PESEL, dostęp do edukacji, pomocne strony internetowe, pomocne infolinie

wersja pdf dostępna pod linkiem:

PORADNIK na temat pomocy udzielanej w Polsce w związku z konfliktem zbrojnym w Ukrainie | OPZZ

Reprezentant pracowników w RN PKP CARGO

Centralna Komisja Wyborcza, działająca w PKP CARGO S.A. ogłosiła wyniki przeprowadzonego głosowania na reprezentanta załogi w Radzie Nadzorczej.
Z przyjemnością informujemy, że kandydat  Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce – Tomasz Pietrek piastować będzie tą odpowiedzialną funkcję w VIII kadencji.

Kolejne spotkanie w POLREGIO

Brak jakiegokolwiek progresu w rozmowach dotyczących zakończenia sporu zbiorowego w kwestii podwyżek dla pracowników POLREGIO S.A. – to wniosek związków zawodowych po spotkaniu mediacyjnym 8 marca z przedstawicielami zarządu – mimo zawieszonej akcji protestacyjnej w związku z wojną na Ukrainie.
Jeśli taki stan rzeczy nie zmieni się do 31 marca, podjęta zostanie decyzja o strajku generalnym w spółce.