Posiedzenie BT OPZZ

W siedzibie OPZZ w Warszawie 30 stycznia br. odbyło się pierwsze posiedzenie BT OPZZ pod przewodnictwem Prezydenta ZZM Leszka Miętka. Oprócz omówienia sytuacji w poszczególnych Sektorach Branży na tle zmian w ministerstwach nowego rządu. W formie wideokonferencji odbyło się spotkanie z przedstawicielami ETF – Sekretarz Generalna Liwia Spera i Josef Maurer Dyrektor Operacyjny na Europę Środkowo – Wschodnią. Europejska Federacja Pracowników Transportu, w skrócie ETF jest ogólnoeuropejską organizacją związkową, skupiającą organizacje pracowników transportu w Unii Europejskiej, z Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Europy Środkowej i Wschodniej.  W posiedzeniu m.in. udział wziął zaproszony na spotkanie Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Przemysław Koperski oraz członkowie kierownictwa OPZZ.

Maszyniści WKD rozpoczęli strajk

18 stycznia, po fiasku rozmów ostatniej szansy w dniu poprzednim zgodnie z zapowiedzią, o godzinie 6.00 rano pociągi WKD stanęły na dwie godziny. Jeśli nie dojdzie do zawarcia porozumienia sytuacja powtórzy się po południu. Strajk ma trwać „do skutku”. O godzinie 8.00 rano na stacji kolejowej odbyła się konferencja prasowa.

Jak podkreśla Prezydent ZZM Leszek Miętek „to smutny dzień dla kolejarzy, bo zwykliśmy rozwiązywać problemy przy stołach negocjacyjnych. W związku z uporem zarówno Zarządu Spółki jak i jej właścicieli nie udało się zawrzeć porozumienia dotyczącego podwyżek płac dla pracowników. Ci, zdeterminowani zadecydowali o przystąpieniu do strajku – strajkują pracownicy na wszystkich stanowiskach pracy związanych z ruchem pociągów, których jest wciąż za mało. Do akcji nie przystąpili pracownicy przerośniętej kadrowo administracji.  Mam nadzieję, że te pierwsze godziny protestu dadzą do myślenia i niezwłocznie dojdzie do zawarcia porozumienia.”

Strajkującym pracownikom WKD wsparcia udzielił także Przewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych Piotr Ostrowski.

Strajk na WKD

Związek Zawodowy Maszynistów Kolejowych w Polsce w Warszawskiej Kolei Dojazdowej informuje o nie udanych negocjacjach z Zarządem Spółki w dniu 17.01.2024r. W wyniku czego od dnia 18.01.2024r. wprowadzony jest strajk generalny.  Strajk będzie przebiegał w formie rotacyjnej  od godziny 6.00 do 8.00 oraz od 15.00 do 17.00 w dni robocze.

Umowa o współpracy

ZZM od wielu lat prowadzi działania mające na celu ochronę interesów maszynistów należących do związku, biorących udział w zdarzeniach kolejowych. Milowym krokiem było podpisanie 1 lipca 2016 r. porozumienia między naszym związkiem a korporacją Lex Secure. Kolejnym krokiem jest podpisane 19 stycznia br. porozumienie z Polskim Stowarzyszeniem Ekspertów i Biegłych Sądowych. Celem nawiązanej współpracy jest podniesienie szeroko pojęta współpraca naukowo – techniczna i organizacyjna.

Strajk w WKD

Kolejne rozmowy mediacyjne władz spółki z maszynistami Warszawskiej Kolei Dojazdowej nie przebiegły pomyślnie. Po spotkaniu w środę 10 stycznia związki zawodowe zadecydowały o przeprowadzeniu strajku generalnego.  Strajk zaplanowano wstępnie na 18 stycznia 2024 r. od godz. 00:01. Blokada ma trwać do skutku. Strajk będzie od poniedziałku do piątku w godzinach od 06:00 do 08:00 i od 15:00 do 17:00 każdego dnia roboczego z wyjątkiem weekendów.