Ulica Maszynistów Kolejowych

Rada Miejska w Chociwlu (Województwo Zachodniopomorskie)   przemianowała jeden z traktów na ulicę Maszynistów Kolejowych.  Uroczystość odsłonięcia tablicy z nowo nadaną nazwą ulicy odbyła się 26 sierpnia.

Odsłonięcie tablic z nowo nadanymi nazwami ulic było jedną z atrakcji uświetniających obchody uroczystości dożynkowych 26 sierpnia. W obecności burmistrza Chociwla Stanisława Szymczaka oraz pocztów sztandarowych, aktu przecięcia wstęgi na ulicy Maszynistów Kolejowych dokonał prezydent Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce Leszek Miętek.

W uroczystości oprócz Prezydium ZZM (Leszka Miętka i Krzysztofa Ciećki) udział wzięły poczty sztandarowe Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych z Gdyni-Cisowej, MZZMK Cargo Szczecin , Katolickiego Stowarzyszenia Kolejarzy Polskich i ZZM Przewozów Regionalnych ze Szczecina.

Duży wkład w powstanie Ulicy Maszynistów Kolejowych ma radny Wojciech Kalinowski, maszynista PKP Cargo, przewodniczący szczecińskiego Koła ZZM w tej spółce. Uchwały Rady Miejskiej w Chociwlu o dokonaniu zmiany nazw ulic: Karola Świerczewskiego na Jana Pawła II oraz 25 Lecia PRL na Maszynistów Kolejowych mają związek z przyjętą przez Sejm RP tzw. ustawą dekomunizacyjną.

Uroczystości uświetniła „oprawa kolejowa” w postaci prezentacji taboru kolejowego województwa zachodniopomorskiego, będącego jednym z najnowocześniejszych w Polsce.

Wkrótce maszyniści obchodzić będą święto, ustanowione w latach 90. ub.w. na 16 września. Organizowane przez ZZM Centralne Obchody Dnia Maszynisty Kolejowego odbędą się 15 września w Chotowej (województwo podkarpackie).

6 rocznica katastrofy W Babach

Dzis przypada smutna, 6 rocznica katastrofy w Babach. Jak co roku łaczymy sie w bólu z rodzinami ofiar.
Nasze mysli, jako maszynistów, biegna jednakże ku naszemu koledze, osadzonemu haniebnym wyrokiem będącym kompromitacją wymiaru sprawiedliwości. Przypomniijmy, że Sąd Apelacyjny w Łodzi oddalił apelację obrony, nie dopatrując się wadliwości postępowania w sądzie pierwszej instancji, tym samym utrzymując w mocy wyrok obarczający maszynistę winą za nieumyślne spowodowanie katastrofy w Babach 12 sierpnia 2011 roku. Skazujący naszego kolegę na 3 lata i 3 miesiące bezwzględnego więzienia i 4-letni zakaz prowadzenia pojazdów kolejowych. Sądy nie dociekają prawdy o okolicznościach zdarzenia, lecz opierają się np. na stronniczych opiniach Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych oraz Instytutu Kolejnictwa, będącego „sędzią we własnej sprawie”. Za pewnik uznają opinie kolejowych pseudoekspertów, odrzucają racjonalne dowody wskazujące na wiele nieprawidłowości – również w Babach. Przygotowany przez ekspertów ZZM materiał dowodowy nie został nawet rozpatrzony.
W ostatnich dniach ZZM otrzymał decyzję Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Tomasza Grabki. Wyrok, wydany w momencie politycznych rozgrywek, a odrzucający naszą apelację, będący pośrednim skutkiem konfliktu ostatniego okresu, dotyczącym sytuacji sądownictwa w Polsce (KE poparła opozycje przyznając, że sądy w naszym kraju są dobre a system sądownictwa nie wymaga zmian), niestety uderza w Tomka. To jednak nie koniec batalii o sprawiedliwość i o godność maszynisty.
Na naszych stronach codziennie licznik wskazuje niubłagalnie kolejny dzień gehenny naszego kolegi. W tym dniu szczególnie pamiętajmy, że spotkać to może każdego z nas.
Związek na przełomie kilu ostatnich lat wieloktornie apelował, wystosowywał pisma ostrzegające, przytaczał konkretne przypadki nieprawidłowości.
Pomimo tragicznych wypadków do których dochodzi na kolei (w tym roku to już 122 wypadki, zginęło ponad 20 osób), batalii związków zawodowych o poprawę bezpieczeństwa, o zwrócenie uwagi na problemy z sygnalizacją a sytuacja nie ulega zmianie. W dalszym ciągu przyczyn szuka się w czynniku ludzkim a nie w wadliwie działających systemach. „Czynnik ludzki” a nie żywi ludzie – maszyniści, dla których taki wypadek to początek nieustającego koszmaru. Koszmaru dla nich i ich bliskich.
W tym dniu apelujemy o czujność, która w więkoszości przypadków jako jedyna pozwala ocalic życie ludzkie oraz bezwzględne przestrzeganie narzuconych regulacji dotyczących bezpieczeństwa jazdy. Niech ta czujność nie opucza nas nigdy.

Posiedzenie Sektora Przewozów Pasażerskich ZZM

Z udziałem zaproszonych gości, przedstawicieli władz PKP Intercity S.A. odbyło się 9 sierpnia bieżącego roku spotkanie Sektora Przewozów Pasażerskich ZZM.

Gośćmi spotkania Sektora  byli przedstawiciele władz PKP Intercity S.A.  – Ewa Boguszewska – Dyrektor Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi PKP Intercity S.A., Marek Kapusta z Biura Realizacji Przewozów PKP Intercity oraz Dyrektor Biura Szkoleń Zawodowych –  Michał Zamorski i Zbigniew Budziński Inspektor Wiodący w Spółce.

Tematami wiodącymi spotkania była wdrożona od lipca podwyżka pensji i kwestie bezpieczeństwa na kolei. Dyrektor Ewa Boguszewska odpowiadała na pytania dotyczące planów Zarządu na zmiany w systemach wynagradzania, nad którymi prace ruszą we wrześniu.  Przedstawiła stanowisko Spółki dotyczące pozytywów urynkowienia pensji, mające na celu poprawę konkurencyjności oferty pracy dla nowych pracowników Obecny system, zdaniem Pani Dyrektor jest zbyt skomplikowany i nieprzejrzysty dla kandydatów.

Poruszono również kwestie czystości elektrowozów, uposażenia z tytułu przebywania na zwolnieniu powypadkowym, kwestie umundurowania dla maszynistów a także wykroczeń podczas jazd w kontekście nasilających się kontroli  ze strony Urzędu Transportu Kolejowego.

Dyskusją na temat bezpieczeństwa, kontroli UTK spotkanie Sektora zakończono.  Członkowie Prezydium ZZM , Władz Sektora i przybyli członkowie podziękowali za konstruktywną dyskusję gościom, Ci zaś zadeklarowali gotowość do rozmów ze związkami podkreślając istotność informacji udzielanych przez maszynistów.

 

 

Narada Sektora Spółek Samorządowych

 

7 sierpnia 2017 r. w siedzibie ZZM w Warszawie odbyło się pierwsze, pod przewodnictwem nowo wybranych władz, posiedzenie Sektora Przewozów Spółek Samorządowych.

Głównym punktem posiedzenia była dyskusja na temat dialogu społecznego toczącego się w Spółce Przewozy Regionalne. Przedstawiciele Rad Zakładowych oraz Prezydium ZZM dyskutowali jakie wytyczne negocjatorzy związkowi powinni przyjąć w rozmowach z Zarządem Spółki, podczas planowanego na 17 sierpnia kolejnego spotkania partnerów społecznych. Tematem rozmów będzie regulacja zasad i wysokości okresowych premii dla wszystkich pracowników Spółki, jako rekompensaty za brak możliwości wdrożenia systemowej podwyżki wynagrodzeń.

Kolejnym ważnym punktem spotkania było omówienie kolejnego, czwartego pakietu PDO dotyczącego wszystkich grup zawodowych oraz pracowników odchodzących na emeryturę. Zarząd Spółki, chcąc zrealizować wytyczne nałożone przez Komisję Europejską do wykorzystania do końca 2017 roku musi przeznaczyć określoną ilość środków finansowych. Strona związkowa negocjować będzie warunki odejść zarówno dla pakietu czwartego jak i zmiany tych, zawartych w poprzednich dla korzystających z programu.

Omówiono również sytuacje w poszczególnych Spółkach Samorządowych Sektora a Członek Rady Nadzorczej Spółki – Jarosław Sromała – przedstawił ogólną sytuację w Spółce Przewozy Regionalne Sp. z o.o.