Oświadczenie OPZZ z dnia 14 stycznia w sprawie projektu ustawy zmieniającej ustawę o związkach zawodowych

Partia Nowoczesna kreuje się na obrońcę demokracji i wartości europejskich, a tymczasem w swoim projekcie zmian w ustawie o związkach zawodowych uderza w obydwie te wartości. Dialog trójstronny pomiędzy władzą publiczną, pracodawcami i związkami zawodowymi jest wpisany w wiele aktów prawa Unii Europejskiej i polską Konstytucję (art.20).

Czytaj dalej Oświadczenie OPZZ z dnia 14 stycznia w sprawie projektu ustawy zmieniającej ustawę o związkach zawodowych