Historia

Związek Zawodowy Maszynistów Kolejowych w Polsce został założony w 1919r. i funkcjonował do września 1939r. Po zakończeniu działań wojennych, na mocy decyzji politycznych, zaprzestał działalności na rzecz obrony praw pracowników drużyn trakcyjnych.

W latach osiemdziesiątych powstała na Górnym Śląsku inicjatywa wznowienia jego działalności pod nazwą Autonomiczny Związek Zawodowy Maszynistów. Wprowadzenie stanu wojennego zniweczyło te wysiłki.

W 1987 roku w Olsztynie pojawiła się inicjatywa powołania stowarzyszenia, które działałoby na rzecz obrony interesów maszynistów. Niestety, ówczesne władze województwa olsztyńskiego nie wyraziły zgody na zorganizowanie spotkania założycielskiego.

W maju 1989r. odbyły się obrady „Okrągłego stołu”, w wyniku których dopuszczono do swobodnego zrzeszania się ludzi pracy. W noclegowni Warszawa Praga 7 lipca 1989 roku odbyło się spotkanie założycielskie Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce. Wybrany komitet założycielski przygotował statut, który 13 października 1989r. został zarejestrowany przez Sąd Wojewódzki w Warszawie. Pierwszy Zjazd Związku odbył się w dniach 5 – 6 kwietnia 1990r. w Ośrodku Szkolenia Kursowego Gdańsk – Stogi.

Związek w okresie 25 letniej działalności w reaktywowanych formach, wielokrotnie protestował w obronie praw pracowników drużyn trakcyjnych, jak również w obronie całego PKP i jego pracowników. Manifestacje, pikiety, protesty głodowe do strajku generalnego włącznie, były jednym z elementów (oprócz rokowań i mediacji) walki o miejsca pracy, świadczenia zdrowotne, zabezpieczenia społeczne, a przede wszystkim o zwiększenie bezpieczeństwa powierzonego życia ludzkiego i mienia. Obecnie najważniejszą sprawą dla ZZM jest obrona przed wyprzedażą i unicestwieniem polskich kolei.

Od 1992 roku Związek Zawodowy Maszynistów Kolejowych w Polsce  jest zrzeszony w Europejskiej Federacji Maszynistów „ALE” – AUTONOME LOKOMOTIVFÜHRER – GEWERKSCHAFTEN EUROPA.

W chwili obecnej na całej sieci PKP pracuje około 15 tys. maszynistów, z czego ponad 2/3 jest członkami ZZM.

Radą Krajową Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce kieruje prezydium w składzie: Leszek Miętek – prezydent oraz Krzysztof Ciećka Sławomir Centkowski  i Tomasz Pietrek – wiceprezydenci.

Związek Zawodowy Maszynistów Kolejowych w Polsce od kilku lat współpracuje z Polskim Lobby Przemysłowym.

Kronika ZZM

Pobierz część 1 (PDF, 244 MiB)

Pobierz część 2 (PDF, 283 MiB)