Rozmowy o bezpieczeństwie

W dniu 23.11.2020 odbyło się kolejne spotkanie w ramach dialogu społecznego związanego z postulatami związanymi z bezpieczeństwem ruchu kolejowego w szczególności wypadków na przejazdach kolejowych i potrąceń osób postronnych.

Konferencja zorganizowana przez UTK z ERA w sprawie utrzymania możliwości stosowania „Radio Stop” na sieci PKP.

W ramach działań związanych z utrzymaniem systemu „Radio Stop” na sieci PKP po wdrożeniu łączności GSM-R w dniu 23.11.2020 z inicjatywy Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego Ignacego Góry odbyła się wideokonferencja z Europejską Agencją Kolejową, na której Pan Dyrektor Marek Pawlik z Instytutu Kolejnictwa zaprezentował możliwość wdrożenia systemu „Radio Stop 2.0” w ramach łączności GSM-R.

W spotkaniu wzięli udział oprócz Urzędu Transportu Kolejowego także  przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury, PLK i Prezydent ZZM Leszek Miętek. Strona polska jednomyślnie wspierała inicjatywę wspierającą działania zmierzające do pozostawienia funkcjonalności systemu „Radio Stop”.

Prezydent Leszek Miętek wskazał, że zasady interoperacyjności nie powinny działać na rzecz pogorszenia względów bezpieczeństwa ruchu kolejowego a takim byłaby wyeliminowania systemu „Radio Stop” przed pełnym wdrożeniem innych systemów bezpieczeństwa np. ETCS co najmniej poziomu II na wszystkich liniach kolejowych.

Wskazał również, że polska kolej w przeszłości już bardzo dotkliwie odczuła wdrażanie interoperacyjności w postaci eliminacji sygnału Pc2 przy jeździe po torze lewym co w znacznym stopniu miało wpływ na tragiczne skutki katastrofy pod Szczekocinami.

Przedstawiciele Europejskiej Agencji Kolejowej ze zrozumieniem odnieśli się do idei wdrożenia opcjonalnego systemu „Radio Stop 2.0” w ramach GSM-R i wskazali na konieczność współpracy z Agencją przy pracach przygotowawczych do wdrożenia tego systemu.

 

Posiedzenie RDS

Rozpoczęło się posiedzenie Rady Dialogu Społecznego z udziałem Premiera Mateusza Morawieckiego. Posiedzenie prowadzi Wicepremier Gowin

Głównym tematem posiedzenia jest debata na temat bieżącej sytuacji związanej z pandemią w szczególności w aspekcie gospodarczym i rynku pracy.

W dniu dzisiejszym rozpoczyna się 3 dniowy X Kongres Kolejowy.

W tym szczególnym okresie nie jest możliwe  jak to było co roku spotkanie osobiste, zatem organizatorzy zorganizowali możliwość uczestnictwa online.

Link do rejestracji:

https://www.tor-konferencje.pl/wydarzenia/kongresy/x-kongres-kolejowy-865.html?rej=1

W piątek 20 listopada  w panelu „Stawki dostępu, czas pracy maszynistów i inwestycje kolejowe z punktu  widzenia przewozów towarowych (start: 12:30)” głos zabierze Prezydent ZZM Leszek Miętek.

Zapraszamy zainteresowanych do wzięcia udziału.