Eskalacja konfliktu w CARGO

W dniu dzisiejszym t.j. 6.02.2024r Zarząd PKP CARGO S.A. odmówił podpisania Porozumienia, które w dniu wczorajszym – 5.02.2024 r. podpisały wszystkie Związki Zawodowe będące stroną ZUZP.

Porozumienie określa termin i wysokość wdrożenia podwyżek oraz rekompensatę za brak podwyżek od grudnia 2023 i przede wszystkim określa, że podwyżki stanowią realizację  paragraf  5 paktu gwarancji pracowniczych dot. podwyżek wynagrodzeń za rok 2023.

To Porozumienie byłoby podstawą zakończenia sporu zbiorowego i uchroniło Spółkę przed strajkiem, który odbędzie się w dniu 7 lutego od godz. 10.00 do 12.00.

Tym samym Zarząd wpisuje się w eskalację protestu pracowników Spółki a także wprowadza chaos informacyjny wśród załogi czego efektem będzie eskalacja działań protestacyjnych w ramach sporu zbiorowego.

wersja w pdf:

Porozumienie Zw.Zaw. CARGO 5.02.2024

 

Ruszyło referendum w PKP CARGO S.A.

Zgodnie z zapowiedzią w PKP CARGO S.A. rozpoczęło się referendum wśród pracowników Spółki, którzy odpowiadają na pytanie:

Czy jesteś za podjęciem Strajku w przypadku braku porozumienia w sprawie wdrożenia z dniem 1 października 2023 r. podwyżki wynagrodzeń w wysokości 400 zł dla pracowników wynagradzanych wg ZUZP oraz proporcjonalnej podwyżki dla pracowników wynagradzanych wg wskaźnika?

Referendum trwa w dniach 5-19 lutego 2024 r.

Bez porozumienia w PKP Cargo

W dniu 10 stycznia 2023 r.  na spotkaniu przedstawicieli i związków zawodowych z Zarządem PKP CARGO S.A. podpisano protokół rozbieżności kończący etap rokowań, a spór zbiorowy przechodzi w etap mediacji.

Na posiedzeniu Zarząd Spółki  11 stycznia omówi kwestię wyboru osoby mediatora.

 

Protest pod siedzibą PKP CARGO S.A.

W proteście przeciwko brakowi podwyżek wynagrodzeń i zerwaniu negocjacji przez zarząd spółki związki zawodowe działające w PKP Cargo zorganizowały 8 listopada pikietę stacjonarną przed siedzibą przewoźnika. Zgromadziła ponad 500 uczestników.

Kolejarskie organizacje otrzymały duże wsparcie ze strony Prezydium OPZZ, które stawiło się w trzyosobowym składzie: przewodniczący Piotr Ostrowski oraz wiceprzewodnicząca Barbara Popielarz i wiceprzewodniczący Sebastian Koćwin. Odczytali m.in. listy poparcia dla prowadzonych działań od przedstawicieli Rad Wojewódzkich OPZZ oraz organizacji związkowych z innych branż.

Przedstawiciele protestujących związkowców złożyli petycję do Zarządu Spółki.