Posiedzenie Sektora Przewozów Towarowych ZZM

W siedzibie ZZM odbyło się posiedzenie Sektora Przewozów Towarowych. Spotkanie rozpoczął Prezydent Leszek Miętek minutą ciszy dla uczczenia pamięci zmarłego ostatnio Marka Podskalnego. Spotkanie, oprócz omówienia spraw bieżących i sytuacji objęło dyskusję z nowopowołanym Członkiem Zarządu ds. Operacyjnych Witoldem Baworem oraz Dyrektorem Biura Kierowania Przewozami PKP CARGO S.A. Zbigniewem Prusem.

Podpisanie porozumienia płacowego w PKP CARGO S.A.

Późnym popołudniem 26.06.17 Strony ZUZP PKP CARGO S.A. w wyniku negocjacji prowadzonych w ramach dialogu społecznego zawarły porozumienie dotyczące podwyżek płac dla pracowników PKP CARGO S.A. Kończy to procedurę dialogu społecznego wszczętego w związku z żądaniem płacowym wysuniętym 23.03.2017 r. Szczegóły przedstawią zainteresowanym przewodniczący organizacji związkowych.

Podsumowanie roku 2016

Listopad

Wynegocjowane podwyżki

Porozumienie z zarządem PKP Cargo 16 listopada kończy spór zbiorowy na tle płacowym, wszczęty przez związki działające w spółce w połowie 2015 r. Na mocy porozumienia będącym w stanie zatrudnienia pracownikom z minimum rocznym stażem zostaje w grudniu wypłacona jednorazowa nagroda specjalna w kwocie 600 zł brutto (z okazji 15-lecia spółki).