Podwyżki w PKP CARGO S.A.

Podczas piątkowego spotkania w siedzibie PKP CARGO S.A.  Zarządu porozumiał ze związkami zawodowymi podpisano porozumienie w sprawie podwyżek.

W spotkaniu wzięli przedstawiciele ZZM z prezydentem Leszkiem Miętkiem na czele.

Podwyżka wszczęta od 1 września obejmie 180 zł brutto średnio na zatrudnionego na – dla pracowników wynagradzanych według ZUZP. Dla pracowników wynagradzanych wg. Uchwały 498/2012  roku zostanie ustalona wysokość wynagrodzenia miesięcznego na podstawie indywidualnego  wskaźnika pracownika  i przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale 2013 r. Dodatkowo tej grupie zostaną przyznane środki na podwyżkę w wysokości 145 zł brutto.

W ramach wypłaty wynagrodzenia za czerwiec 2018 r pracownikom zostanie wypłacana jednorazowa premia 250 zł brutto.

Szczegółowy podział środków na podwyżki zostanie ustalony z zakładowymi związkami,  z wzięciem pod uwagę m.in. kwestii wyrównywania dysproporcji wynagrodzeń grup zawodowych a także indywidualne osiągnięcia i efektywność.

Zarząd PKP Cargo będzie również pracował nad zbudowaniem systemu motywacyjnego aby taki system mógł obowiązywać od 2019 roku.

Posiedzenie Sektora Przewozów Towarowych ZZM

Z udziałem Prezesa Czesława Warsewicza, Członka Zarządu Zenona Kozendry oraz Dyrektora Biura Utrzymania Przewozów w PKP CARGO S.A. 7 czerwca br. odbyło się spotkanie przedstawicieli organizacji ZZM należących do Sektora.

W spotkaniu prowadzonym przez przewodniczącego Sektora Tomasza Pietrka udział wzięli również członkowie Prezydium ZZM Krzysztof Ciećka i Sławomir Centkowski.

Tematami głównymi spotkania były kwestie bezpieczeństwa oraz organizacji czasu pracy maszynistów. Związkowcy, korzystając z obecności Prezesa zgłaszali uwagi dotyczące wykonywanych obowiązków, problemów i wątpliwości z nimi związanych a także nieprawidłowości, które zostały odnotowane a przybyli goście zapewnili, że zostaną wzięte pod uwagę przy pracach bieżących nad poprawą sytuacji w Spółce.

Posiedzenie Sektora Przewozów Towarowych ZZM

W siedzibie ZZM odbyło się posiedzenie Sektora Przewozów Towarowych. Spotkanie rozpoczął Prezydent Leszek Miętek minutą ciszy dla uczczenia pamięci zmarłego ostatnio Marka Podskalnego. Spotkanie, oprócz omówienia spraw bieżących i sytuacji objęło dyskusję z nowopowołanym Członkiem Zarządu ds. Operacyjnych Witoldem Baworem oraz Dyrektorem Biura Kierowania Przewozami PKP CARGO S.A. Zbigniewem Prusem.

Podpisanie porozumienia płacowego w PKP CARGO S.A.

Późnym popołudniem 26.06.17 Strony ZUZP PKP CARGO S.A. w wyniku negocjacji prowadzonych w ramach dialogu społecznego zawarły porozumienie dotyczące podwyżek płac dla pracowników PKP CARGO S.A. Kończy to procedurę dialogu społecznego wszczętego w związku z żądaniem płacowym wysuniętym 23.03.2017 r. Szczegóły przedstawią zainteresowanym przewodniczący organizacji związkowych.

Podsumowanie roku 2016

Listopad

Wynegocjowane podwyżki

Porozumienie z zarządem PKP Cargo 16 listopada kończy spór zbiorowy na tle płacowym, wszczęty przez związki działające w spółce w połowie 2015 r. Na mocy porozumienia będącym w stanie zatrudnienia pracownikom z minimum rocznym stażem zostaje w grudniu wypłacona jednorazowa nagroda specjalna w kwocie 600 zł brutto (z okazji 15-lecia spółki).