Maszynista uniewinniony

Sprawiedliwości stała się zadość. 23 maja 2022 roku, Sąd Okręgowy w Rybniku wydał wyrok w całości uniewinniający maszynistę Dariusza T. W wyniku przeprowadzonego postępowania dowodowego w drugiej instancji, Sąd w całości przyznał rację argumentom podniesionym w apelacji przez mecenasa Pawła Kaczmarzyka, ze współpracującej ze Związkiem Zawodowym Maszynistów Kolejowych w Polsce Kancelarii Lex Secure. Co więcej, na uwagę zasługują dwa fakty –pierwszy: obecny na rozprawie zastępca prokuratora przychylił się do stanowiska obrony i także wniósł o uniewinnienie oraz drugi: Sąd w mowie końcowej przeprosił Dariusza T. za fakt, że był on narażony na prowadzone przeciwko niemu bezpodstawne postępowanie karne.

Do wypadku doszło 6 grudnia 2018 r. w Nędzy na Śląsku, między Rybnikiem a Raciborzem, o godzinie 4:45. Pociąg uderzył siedzącą na torach 84-letnią kobietę. Sąd uznał maszynistę prowadzącego pociąg winnym spowodowania wypadku komunikacyjnego ze skutkiem śmiertelnym i skazał go na 6 miesięcy więzienia w zawieszeniu na rok.

Pogrzeb odbędzie się w piątek, 20.05.2022 r.  w Łodzi na cm. komunalnym przy ulicy Smutnej  (Doły) o godz. 12.30

Sprostowanie dot. informacji o zawarciu porozumienia

Informacja Prezesa Polregio, jakoby zostało zawarte wstępne porozumienie w sprawie podwyżek wynagrodzeń w Spółce POLREGIO jest jago konfabulacją.

Od zakończenia sporu zbiorowego nie odbyło się żadne spotkanie mające na celu dojście do porozumienia.

W poniedziałek 9.05.2022r do wideokonferencji Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjno Strajkowego POLREGIO został doproszony Zarząd Spółki i przekazaliśmy nasze ostateczne stanowisko, że nie ma mowy o odwołaniu strajku bez podpisania najpóźniej do piątku 13.05.2022r. porozumienia wdrażającego podwyżki wynagrodzeń na poziomie 700 zł w uposażeniu zasadniczym dla wszystkich pracowników spółki z możliwością wdrożenia dwuetapowo 400 zł ze spłatą od stycznia 2022 i druga część wdrożona od stycznia 2023r.  To żądanie ostateczne i nienegocjowane.

Ze strony Zarządu do tej pory nie otrzymaliśmy żadnej propozycji spotkania w sprawie porozumienia. Niestety decyzja o strajku od północy 16 maja 2022r we wszystkich Zakładach POLREGIO jest aktualna i bez porozumienia nie zostanie odwołana.

Leszek Miętek Prezydent ZZM

Podziękowania

W związku z zakończonymi 1 etapem wyborów na przedstawiciela pracowników w Radzie Nadzorczej PKP Intercity S.A. pragnę serdecznie podziękować wszystkim pracownikom naszej Spółki, których oddany głos jest votum zaufania dla mojej kandydatury. Jestem niezmiernie dumny, że dzięki temu mam szansę nadal reprezentować wszystkich pracowników i dbać o to, byśmy z dumą mówili „pracuję w IC”.

Przede mną wiele wyzwań i zadań, którym postaram się sprostać z pełnym zaangażowaniem, mając na uwadze jak zawsze dobry interes pracowników i firmy.

Podziękowania także kieruję za udzielone mi wsparcie do organizacji związkowych działających w IC oraz wszystkich, których praca i zaangażowanie przyczyniły się do wyniku wyborów. Gratuluję także pozostałym reprezentantom załogi w RN i z niecierpliwością oczekuję na owocną współpracę.

Krzysztof Ciećka

 

Pożegnanie RK ZZM VIII kadencji

W  Toruniu obyło się pożegnalne spotkanie Rady Krajowej ZZM VIII kadencji. Było okazją do podmumowania minionego okresu, wspomnienia kolegów którzy odeszli na wieczną służbę, podziękowania odchodzącym na emeryturę oraz wszystkim, których praca budowała związek w ostatnim pięcioleciu.

 

W tym szczególnym dla nas kolejarzy okresie, w realiach walki o godną pracę z okazji Święta Pracy życzymy Wszystkim wytrwałości i determinacji . Niech, tegoroczny 1 maja będzie naszym wspólnym świętem, świętem ludzi, których wysiłek powinien być szanowany, godnie opłacany i bezpieczny.

RADA KRAJOWA ZZM