Rozmowy w IC

W siedzibie PKP Intercity S.A. w Warszawie 14.10.2021 r odbyło się spotkanie kierownictwa Spółki z partnerami społecznymi.
Tematem głównym rozmów było spełnienie wymogów wynikających z Umowy PSC w sprawie podniesienie motywacji pracowników: „…Przewoźnik jest zobowiązany do utworzenia mechanizmu/systemu premiowania w celu dodatkowej motywacji osób, których praca przyczynia się do osiągnięcia celów Umowy…”, a także kontynuacja rozmów w sprawie podwyżki wynagrodzenia pracowników. W tej sprawie strona społeczna połączyła siły i dalsze rozmowy z Pracodawcą będą odbywały się wspólnie. Trzecim tematem była kwestia konieczności modyfikacji systemu wynagradzania
w Spółce, strony zgodnie stwierdziły o konieczności takich działań.

Brak porozumienia w POLREGIO

Zapowiadane spotkanie (13.10.2021r) z Zarządem POLREGIO sp. z o.o. niestety nie zakończyło się podpisaniem porozumienia dotyczącego premii z okazji dwudziestolecia spółki rekompensującej pracownikom brak wzrostu wynagrodzeń od 2020 r.

Biorąc pod uwagę wysoką inflację, wzrost cen, kosztów życia i wzrost wynagrodzeń w innych dziedzinach gospodarki związki zawodowe wszczęły roszczenie o wdrożenie systemowej podwyżki w uposażeniu zasadniczym.

Stosowne oficjalne zawiadomienie zostanie złożone po podpisaniu przez organizacje związkowe.

Regionalne obchody Europejskiego Dnia Maszynisty Kolejowego

Jak co roku, koła i organizacje ZZM skupiające maszynistów obchodzą wewnętrznie obchody Europejskiego Dnia Maszynisty Kolejowego podtrzymując więzi zarówno z tymi, którzy ze służby już odeszli  i czynnymi zawodowo maszynistami. Nie zapominamy również o uczczeniu pamięci tych, którzy odeszli na wieczną służbę.

Poniższe zdjęcia ze spotkań zorganizowanych przez Regionalne Terenowe Koło Emerytów i Rencistów ZZM w Piotrkowie Trybunalskim wraz z gośćmi z Koła Emerytów i Rencistów ZZM z Sierpca i ZZM Białystok (26.09.21)  …

… oraz  przez Zakładową Organizację Związku Zawodowego Maszynistów w Gdyni w CT Północnym (4.10.21)

Budowanie siły związków zawodowych przez partnerstwo międzypokoleniowe

Silne związki zawodowe to związki tworzone w partnerstwie międzypokoleniowym. Jak budować tę siłę, jak łączyć starszych i młodszych – dyskutowali uczestnicy szkolenia, które odbyło się w warszawskiej siedzibie OPZZ. Swoją wiedzą na ten temat dzielili się starsi i młodsi związkowcy, którzy wzięli udział w międzynarodowym projekcie „Budowanie siły związków zawodowych przez partnerstwo międzypokoleniowe” . ZZM reprezentowali Prezydent Leszek Miętek i Przewodniczący Sektora Przewozów Towarowych Tomasz Pietrek.