Posiedzenie RDS

W dniu 15 lutego 2024 roku, w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”, odbyło się pierwsze w 2024 r. posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego. Posiedzeniu przewodniczyła Agnieszka Dziemianowicz-Bąk – przewodnicząca Rady Dialogu Społecznego, ministra rodziny, pracy i polityki społecznej.

Posiedzenie miało charakter wyłącznie stacjonarny. Oznacza to odejście od częstej w ostatnim czasie praktyki organizacji posiedzeń hybrydowych, łączących udział online i stacjonarny. Może to oznaczać chęć nadania dialogowi społecznemu przez nową przewodniczącą RDS nowego wymiaru.

Przewodnictwo w Zespole ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych objął Prezydent ZZM Leszek Miętek

Forum Bezpieczeństwa Kolejowego

13 lutego odbyła się jedenasta już edycja zorganizowana przez Zespół Doradców Gospodarczych TOR edycja tego wydarzenia. Agenda obejmowała nadchodzące wyzwania dla branży bezpieczeństwa kolejowego. W panelu pod tytułem Bezpieczeństwo prowadzenia inwestycji na kolei obok Prezesa UTK Ignacego Góry, Wiceministra Piotra Malepszaka, Prezesa TOR Adriana Furgalskiego i Prezesa PKP PLK Ireneusza Merchela udział wziął Prezydent ZZM Leszek Miętek.

Wypowiedź Prezydenta ZZM podczas panelu:

Eskalacja konfliktu w CARGO

W dniu dzisiejszym t.j. 6.02.2024r Zarząd PKP CARGO S.A. odmówił podpisania Porozumienia, które w dniu wczorajszym – 5.02.2024 r. podpisały wszystkie Związki Zawodowe będące stroną ZUZP.

Porozumienie określa termin i wysokość wdrożenia podwyżek oraz rekompensatę za brak podwyżek od grudnia 2023 i przede wszystkim określa, że podwyżki stanowią realizację  paragraf  5 paktu gwarancji pracowniczych dot. podwyżek wynagrodzeń za rok 2023.

To Porozumienie byłoby podstawą zakończenia sporu zbiorowego i uchroniło Spółkę przed strajkiem, który odbędzie się w dniu 7 lutego od godz. 10.00 do 12.00.

Tym samym Zarząd wpisuje się w eskalację protestu pracowników Spółki a także wprowadza chaos informacyjny wśród załogi czego efektem będzie eskalacja działań protestacyjnych w ramach sporu zbiorowego.

wersja w pdf:

Porozumienie Zw.Zaw. CARGO 5.02.2024

 

Ruszyło referendum w PKP CARGO S.A.

Zgodnie z zapowiedzią w PKP CARGO S.A. rozpoczęło się referendum wśród pracowników Spółki, którzy odpowiadają na pytanie:

Czy jesteś za podjęciem Strajku w przypadku braku porozumienia w sprawie wdrożenia z dniem 1 października 2023 r. podwyżki wynagrodzeń w wysokości 400 zł dla pracowników wynagradzanych wg ZUZP oraz proporcjonalnej podwyżki dla pracowników wynagradzanych wg wskaźnika?

Referendum trwa w dniach 5-19 lutego 2024 r.