25lecie PLP

W sobotę 24 marca 2018 roku w Warszawie, na terenie Wojskowej Akademii Technicznej pod Patronatem Honorowym  Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej odbyła się uroczystość celebrująca 25-lecie powstania Polskiego Lobby Przemysłowego.

 W uroczystej gali  udział wzięli senatorowie oraz przedstawiciele Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, Ministerstwa Obrony Narodowej i Sztabu Generalnego WP, dyrektorzy instytutów, prezesi i działacze organizacji społecznych i stowarzyszeń, pracownicy naukowi i działacze związków zawodowych współpracujących z PLP, w tym reprezentujący Związek Zawodowy Maszynistów Kolejowych w Polsce Wiceprezydent Sławomir Centkowski, który przekazał list gratulacyjny podpisany przez Prezydenta ZZM – Leszka Miętka.

Podczas uroczystości  już po raz szósty wręczono Honorowe Wyróżnienia Polskiego Lobby Przemysłowego  pn. Bene Meritus pro Industria Poloniae ( Dobrze Zasłużony dla Polskiego Przemysłu) a  także wręczono Medale „Za Zasługi dla Obronności Kraju”, Honorowe Odznak Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich  oraz okazjonalne dyplomy. Przedstawiono  również prezentację na temat aktualnej sytuacji i perspektyw polskiego przemysłu i jego zaplecza badawczo-rozwojowego oraz   ukazujące dorobek 25 lat działalności Polskiego Lobby Przemysłowego.

 

Posiedzenie KOPP

14 marca, w siedzibie związku w Warszawie  Komisja Obrony Praw Pracowniczych ZZM omawiała problemy związane z konsekwencjami złego stanu technicznego sieci trakcyjnej, rozruchu ciężkich pociągów towarowych po nieplanowym zatrzymaniu na niekorzystnym profilu linii spowodowanymi sytuacją ruchową, nadal występującymi nieprawidłowościami w działaniu urządzeń SRK oraz sprawami zgłaszanymi przez maszynistów. KOPP zwraca się do wszystkich maszynistów o przesyłanie informacji o nieprawidłowościach w USRK występującymi na sieci.

 

Posiedzenie Branży Transport OPZZ

13 marca w siedzibie Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych w Warszawie dobyło się posiedzenie Branży Transport OPZZ pod przewodnictwem   Leszka Miętka. W posiedzeniu wzięli udział członkowie Prezydium OPZZ Jan Guz, Wiesława Taranowska i Andrzej Radzikowski.

Podczas spotkania wybrano delegatów organizacji do 1 000 członków należących do Branży na IX Kongres OPZZ, który odbędzie się w maju tego roku. W wyniku głosowania wyłoniono 4 delegatów:

– Marek Błaszczyk ze Związku Zawodowego Pracowników Komunikacji Miejskiej w Łodzi

– Dariusz Cierpisz ze Związku Zawodowego Kolejarzy Dolnośląskich

– Zofia Ostrowska ze Związku Zawodowego Pracowników PKS Gostyninie Sp. z o.o.

– Jarosław Grządziel z Międzyzakładowego NSZZ Pracowników PKM Sp. z o.o.  w Sosnowcu

Kolejne spotkanie Branży, na którym wybrany zostanie Przewodniczący na kolejną kadencję odbędzie się 13 kwietnia.

Przewodniczący OPZZ Jan Guz po krótce opowiedział o aktualnych działaniach OPZZ a także o stanie przygotowań do majowego Kongresu. 

Omówiono m.in. kwestie planowanych zmian do Kodeksu Pracy, najważniejsze elementy konsultowanego projektu ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych, informacje o zmianach przepisów prawa podatkowego w zakresie kwoty wolnej od podatku i niektórych zwolnień podatkowych i działaniach OPZZ na rzecz odmrożenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Andrzej Radzikowski przedstawił stanowisko OPZZ w sprawie prac Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy. Według wiceprzewodniczącego OPZZ propozycje rozwiązań dotyczących funkcjonowania zakładowej i międzyzakładowej organizacji związkowej nie odpowiadają propozycjom wypracowanych w ramach Zespołu ds. Prawa Pracy Rady Dialogu Społecznego, a aktualnie znajdujących się na końcowych etapie prac legislacyjnych w Sejmie.  W opinii OPZZ duża część rozwiązań zaproponowanych przez Komisję jest wyjątkowo nieczytelna i skomplikowana, co może spowodować ogromne problemy w stosowaniu nowych regulacji.

Wiesława Taranowska, wiceprzewodnicząca OPZZ streściła po krótce główne działania zespołu polityki gospodarczej OPZZ oraz propozycje przez nie wypracowane, które udało się wdrożyć w okresie mijającej kadencji. Propozycje OPZZ, zmodyfikowane stały się częścią programu realizowanego przez rząd – choćby program 500 + będący pochodną programu wsparcia rodzin o najniższych dochodach (400+) przygotowaną przez centralę czy nacisk na obniżenie wieku emerytalnego podwyższonego przez poprzednią ekipę rządzącą i oskładkowanie umów o pracę.  To tylko kilka z wielu zagadnień, nad którymi zespoły OPZZ pracowały i nadal pracują.

 Leszek Miętek podsumowując spotkanie pogratulował wybranym delegatom. Zaapelował o zwiększoną aktywność w działaniach organizacji nie tylko w ramach prac Branży ale także w ramach struktur terenowych (Rad Wojewódzkich i Powiatowych OPZZ). Przypomniał, że w pracy związkowej należy pamiętać o „korzeniach”.  Problemy szeregowego pracownika, jego sytuacja i potrzeby to podstawa działań, na których organizacje winny się skupiać. Ludzie zapisując się do związków zawodowych muszą czuć, że zrobili coś dla siebie. Budować siłę związków zawodowych należy na ich członkach – nie układach politycznych. Prace ustawodawcze, negocjacje są istotne jednak to codzienne działania zmierzające do poprawy warunków pracy, realizowanie potrzeb pracowników to główny cel, nad którym organizacje winny się skupiać. Wspomniał o ludziach młodych wchodzących na rynek pracy, mających oczekiwania, które należy uwzględniać w planowaniu prac, chcąc rozbudowywać związki i umacniać ich pozycję w niekorzystnych obecnie dla nich realiach polityczno-gospodarczych.

Nowe zasady trąbienia na kolei

Rzecznik MI Szymon Huptyś poinformował w mediach w materiale dotyczącym licznych przypadków skarg zgłaszanych do ministerstwa dotyczących nadmiernego hałasu, szczególnie w nocy o planach ministerstwa zmiany Rozporządzenia i znacznego ograniczenia obowiązku używania sygnałów dźwiękowych przez maszynistów.

Związek Zawodowy Maszynistów Kolejowych w Polsce wielokrotnie zwracał uwagę na niepotrzebne nadużywanie sygnału „baczność”. Już rok temu w piśmie skierowanym do Ministerstwa Infrastruktury, Prezydent Leszek Miętek apelował o przeanalizowanie możliwości zmiany Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie ogólnych warunków prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji ograniczając przypadki, w których konieczne jest użycie sygnału dźwiękowego przez maszynistę.

Dopiero protest mieszkańców jak przewidywaliśmy odniósł skutek.

„Dobrze, że Resort Infrastruktury podejmie działania w sprawie ograniczenia podawania sygnału „Baczność „ przez maszynistów przed przejazdami strzeżonymi i tymi, na których znajduje się sygnalizacja ostrzegająca przed zbliżaniem się pociągu.

W moim wystąpieniu sprzed roku wskazywałem na rozwiązania na kolei czeskiej, gdzie sygnały „Baczność” podawane są o wiele rzadziej a ilość wypadków na przejazdach jest nieporównywalnie niższa niż w Polsce. Świadczy to o tym, że jeśli kierowca jest ostrzegany przed przejazdem rogatkami, migającymi czerwonymi światłami i sygnałami dzwonka ostrzegawczego i nie stosuje się do zakazu wjazdu na przejazd przed zbliżającym się pociągiem, to na pewno nie powstrzyma go sygnał dźwiękowy podawany przez pociąg.

Kolejowe przepisy nakazujące podawanie sygnału dźwiękowego w zasadzie przed każdym przejazdem są raczej ochroną osób odpowiadających za systemy bezpieczeństwa na kolei niż rzeczywistym elementem wpływającym na poprawę bezpieczeństwa. Wszakże jeśli dojdzie do wypadku na przejeździe z urzędu wszczynane jest dochodzenie przeciwko maszyniście, jako sprawcy wypadku.

Na wszystkim cierpią też mieszkańcy osiedli wzdłuż linii kolejowych i podróżni szczególnie wagonów za lokomotywą, którym nadmierny hałas wywołany częstym podawaniem sygnałów dźwiękowych bardzo przeszkadza.” – powiedział Leszek Miętek.

Posiedzenie ALE

W stolicy Hiszpanii Madrycie w dniach 6-7 marca 2018 odbyło się dwudniowe spotkanie organizacji związkowych należących do ALE.

W pierwszym dniu narady Prezydium ALE omawiane były kwestie związane z przygotowaniem posiedzenia Zarządu. Dominowały jednak sprawy związane z liberalizacją rynku kolejowego w Europie a także podniesienia skuteczności dialogu z UE.

Tematem głównym  prac grupy roboczej ALE w drugim dniu,  była reakcja związków zawodowych na zabiegi CER (pracodawcy kolejowi) zmierzające do liberalizacji dyrektywy o ruchu transgranicznym pogarszającej warunki pracy i ograniczające możliwości kontroli np. czasu pracy. Szczególnie aktywne w tej sprawie są organizacje z Niemiec, Danii i Polski.  Związkowcy przygotowują w tej sprawie ostre stanowisko ALE, które będzie przesłane do Komisji Europejskiej w formie Rezolucji. Pracowano również nad zmianami w Statucie ALE mającymi usprawnić funkcjonowanie i skuteczność działania  w przyszłości.

6 rocznica katastrofy pod Szczekocinami

Jak co roku na w miejscu katastrofy  w Chałupkach pod Szczekocinami oraz na grobach maszynistów Warszawie i Szczecinie, którzy zginęli podczas tej katastrofy przedstawiciele Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce złożyli wieńce oddając im cześć.

 

Jubileusz 90-lecia EKD/WKD

EKD/WKD Warszawska Kolej Dojazdowa to przewoźnik, którego początki działalności sięgają początków XX w. W grudniu 2017 r. EKD/WKD świętowało 90 lat działalności.

Z tej okazji 2 marca 2018 r. w sali widowiskowej „Matecznik Mazowsze” Państwowego Zespołu Pieśni i Tańca „Mazowsze” im. Tadeusza Sygietyńskiego odbyła się jubileuszowa Gala.

Jubileusz uświetnił koncert Państwowego Zespołu Pieśni i Tańca „Mazowsze”.

Nie zabrakło również przedstawicieli ZZM – maszynistów z Prezydentem Leszkiem Miętkiem na czele.

 Poświęcenie sztandaru dokonał Krajowy Duszpasterz Kolejarzy ks. kanonik Eugeniusz Zarębiński – w tle Prezes WKD Michał Panfil wbija gwóźdź w drzewiec sztandaru.