Struktura

Prezydium Rady Krajowej

Prezydent

Leszek Miętek

Wiceprezydenci

Krzysztof Ciećka, Sławomir Centkowski, Tomasz Pietrek

Sekretarz:

Tadeusz Pleskot


Krajowa Komisja Rewizyjna

Przewodniczący

Marek Woźniak

Członkowie

Włodzimierz Bałys, Daniel Szymański, Dariusz Nowrot, Marek Woźniak, Wojciech Kalinowski, Grzegorz Żurek

 


Rada Główna ZZM

Leszek Miętek, Krzysztof Ciećka, Sławomir Centkowski, Tomasz Pietrek,  Bogdan Jańczak, Paweł Górzyński, Łukasz Gwiazdoń

 

Władze sektorów

Sektor Przewozów Towarowych

sektorpt@zzm.org.pl

Przewodniczący

Paweł Górzyński

Wiceprzewodniczący

Bogdan Nawrocki, Piotr Petrykowski

 

Sektor Przewozów Pasażerskich

sektorpp@zzm.org.pl

Przewodniczący

Łukasz Gwiazdoń

Wiceprzewodniczący

Bartosz Ciećka, Marcin Hebda

 

Sektor Spółek Samorządowych

sektorss@zzm.org.pl

Przewodniczący

Bogdan Jańczak

Wiceprzewodniczący

Ryszard Król, Łukasz Sulikowski

 

 


 


Członkowie Rady KKZZ ze strony ZZM

Leszek Miętek; przewodniczący KKZZ

Krzysztof Ciećka; członek Rady KKZZ

Sławomir Centkowski; członek Rady KKZZ

Tomasz Pietrek

Mariusz Szczurek

Wojciech Cholka

Zbigniew Błaszkowski

Bartosz Ciećka

Piotr Petrykowski

Sławomir Nowakowski

Delegaci ZZM na Walne Zgromadzenie Konfederacji Kolejowych Związków Zawodowych

Leszek Miętek

Krzysztof Ciećka

Sławomir Centkowski

Tomasz Pietrek

Marek Woźniak

Bogdan Jańczak

Jacek Białach

Tadeusz Pleskot

Grzegorz Moc

Daniel Bienacik

Łukasz Sulikowski

Paweł Janicki


 


Przedstawiciele ZZM w Zespole Trójstronnym d/s Kolejnictwa

Leszek Miętek, Mariusz Szczurek