Struktura

Prezydium Rady Krajowej

Prezydent

Leszek Miętek

Wiceprezydenci

Krzysztof Ciećka, Sławomir Centkowski


Krajowa Komisja Rewizyjna

Przewodniczący

Marek Woźniak

Członkowie

Krzysztof Pasko, Dariusz Nowrot, Stanisław Gałecki, Józef Jakubina, Sławomir Szymański

 


Rada Główna ZZM

Leszek Miętek, Krzysztof Ciećka, Sławomir Centkowski, Tomasz Pietrek,  Zbigniew Błaszkowski, Bogdan Jańczak


Władze sektorów

Sektor Przewozów Towarowych

Przewodniczący

Tomasz Pietrek

Wiceprzewodniczący

Krzysztof Rogoziński, Michał Pilecki

 

Sektor Przewozów Pasażerskich

Przewodniczący

Zbigniew Błaszkowski

Wiceprzewodniczący

Tadeusz Mazurek, Marcin Hebda

Sektor Spółek Samorządowych

Przewodniczący

Bogdan Jańczak

Wiceprzewodniczący

Jarosław Sromała, Krzysztof Apostel


Komisja Obrony Praw Pracowniczych

Przewodniczący

Czesław Azarczyk

Członkowie

Tadeusz Kuźnar,  Wojciech Wroński, Jacek Serkowski, Zbigniew Pela, Ryszard Liszka, Marek Kraska


Członkowie Rady KKZZ ze strony ZZM

Leszek Mietek; przewodniczący KKZZ,
Krzysztof Ciećka; członek Rady KKZZ,
Sławomir Centkowski; członek Rady KKZZ,
Ryszard Budniok
Tadeusz Mazurek
Michał Pilecki
Zbigniew Błaszkowski
Bartosz Ciećka
Jarosław Sromała
Piotr Petrykowski
Sławomir Nowakowski

Delegaci ZZM na Walne Zgromadzenie Konfederacji Kolejowych Związków Zawodowych

Leszek Mietek; przewodniczący KKZZ,
Krzysztof Ciećka; członek Rady KKZZ,
Sławomir Centkowski; członek Rady KKZZ,
Marek Woźniak; Przewodniczący KKR
Ryszard Budniok
Tadeusz Mazurek
Michał Pilecki
Zbigniew Błaszkowski
Bartosz Ciećka
Jarosław Sromała
Piotr Petrykowski
Sławomir Nowakowski
Bogdan Jańczak
Artur Olejarczyk
Jacek Białach
Stanisław Busza
Tadeusz Pleskot
Jacek Solowiej
Tadeusz Stachaczyński
Grzegorz Moc


Delegaci ZZM na Kongres OPZZ

Leszek Miętek, Krzysztof Ciećka, Sławomir Centkowski, Piotr Nojszewski, Wojciech Cholka


Przedstawiciele ZZM w Zespole Trójstronnym d/s Kolejnictwa

Leszek Miętek, Paweł Górzyński