Spotkanie Rady Sektora Przewozów Pasażerskich

W dniu 25. lutego w siedzibie ZZM w Warszawie, ul. Wojciechowskiego 7 odbyło się spotkanie Rady Sektora Przewozów Pasażerskich, oraz przewodniczących Kół z udziałem Prezydium ZZM i dyrektora wykonawczego ds. organizacji i realizacji przewozów w PKP Intercity – Michała Zamorskiego. Spotkanie miało ścisły związek ze wszczęciem w PKP Intercity dialogu społecznego.

Wznowiono branżowy dialog społeczny

Na dzisiejszym posiedzeniu Zespołu Trójstronnego ds. Kolejnictwa omawiano m.in kwestie regulaminu pracy tego gremium i stojących przed nim wyzwań. To pierwsze spotkanie w ramach Zespołu Trójstronnego od trzech lat. Kolejne odbędzie się w marcu.