Posiedzenie plenarne RDS

30 października w Pałacu Prezydenckim odbyło się posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego pod przewodnictwem prezydenta Andrzeja Dudy i premier Beaty Szydło. W posiedzeniu udział wziął Prezydent ZZM Leszek Miętek.

Podczas dyskusji przedstawiciele związków zawodowych wskazali na niebezpieczeństwa ustawy o jawności życia publicznego, która może osłabić rolę związków zawodowych. Zaznaczyli, że obecnie dialog nie funkcjonuje dobrze, gdyż wiele ważnych ustaw nie jest negocjowanych z partnerami społecznymi. Przedstawiciele innych partnerów społecznych również zwracali uwagi na brak realnego dialogu w wielu istotnych kwestiach dotyczących gospodarki i polityki społecznej. Wdrożenie propozycji prezydenta nic nie zmieni, jeżeli rząd nie będzie wyrażał woli współpracy ze związkami zawodowymi i organizacjami pracodawców.

Rozmawiano także o sytuacji w służbie zdrowia oraz o Europejskim Filarze Praw Socjalnych.

Podczas posiedzenia prezydent powołał nową przewodniczącą RDS, Elżbietę Rafalską, która zastąpiła Henrykę Bochniarz. Przewodnictwo RDS-u zgodnie z ustawą jest rotacyjne i obecnie przyszła kolej na przedstawiciela strony rządowej.

O bezpieczeństwie między maszynistami…

W Warszawskiej siedzibie ZZM przy ul. Wojciechowskiego odbyły się spotkania w ramach dyskusji na tematy poprawy bezpieczeństwa. Maszyniści instruktorzy spotkali się z członkami Prezydium oraz przewodniczącymi Sektorów ZZM aby wymienić się spostrzeżeniami z pracy oraz ustalić wspólną strategię celem poprawy sytuacji panującej na kolei.

 

Posiedzenie ALE

W Atenach odbyło się posiedzenie ALE. Głównymi tematami, analizowanymi pod kątem sytuacji w poszczególnych krajach członkowskich, jest wdrożenie IV pakietu kolejowego a także omówienie konferencji dotyczącej jednolitego europejskiego obszaru kolejowego. Ważnym elementem jest kwestia utraty możliwości wykonywania zawodu przez pracowników związanych z ruchem kolejowym ze względów zdrowotnych i rozwiązań w tej kwestii dla pracowników pozostających w zatrudnieniu oraz korzystających z uprawnień do wcześniejszej emerytury.