Krajowy Zjazd Delegatów ZZM

W Toruniu  w dniach 19-20 kwietnia br. odbył się Krajowy Zjazd Delegatów Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce.  Oprócz omówienia spraw bieżących i kwestii organizacji prac związku, przybyli mieli okazje porozmawiać z zaproszonymi gośćmi – przedstawicielami Ministerstwa Infrastruktury, Urzędu Transportu Kolejowego oraz kierownictwem Spółek kolejowych.

1 MAJA – ŚWIĘTO PRACY

1 MAJA – ŚWIĘTO PRACY

Polska potrzebuje wyższych płac!

1 maja to święto pracy, dzień solidarności pracowników i pracownic różnych branż i regionów.

Ruch związkowy ciągle ma wiele do zrobienia. Na polskim rynku pracy wciąż jest zbyt dużo śmieciowych form zatrudnienia. Brak stabilności sprawia, że ludzie żyją w lęku i nie mogą decydować się na większe wydatki w obawie przed wpadnięciem w spiralę zadłużenia. Ta niepewność odbija się na wielu sferach życia społecznego i rodzinnego. Roczny wymiar czasu pracy polskich pracowników należy do najdłuższych w Unii Europejskiej, pensje natomiast należą do jednych z najniższych w Europie. Polska płaca minimalna jest bardzo niska na tle krajów unijnych, a otrzymuje ją coraz więcej pracowników. Poziom ubóstwa jest wysoki, a głębokie nierówności dzielą społeczeństwo i niszczą więzi społeczne. Pracownicy pracują długo, ciężko i za małe pieniądze, a ich prawa są często łamane.

Po blisko 30 latach przemian Polska wciąż jest krajem niesprawiedliwym i  pełnym podziałów. Dlatego 1 maja to dla nas dzień upomnienia się o prawa pracownicze bo Polska nie zawsze  jest krajem przyjaznym dla pracowników. Młode osoby często nie wiedzą co to jest zatrudnienie etatowe.. Domagamy się wyższych płac, bardziej stabilnego zatrudnienia, obrony praw pracowniczych, ograniczenia nierówności dochodowych, większego udziału pracowników w podejmowaniu decyzji. Będziemy bronić Konstytucji RP, zgodnie z którą „każdy ma prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy”, a „praca znajduje się pod ochroną Rzeczypospolitej Polskiej”.

1 maja to też rocznica przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. OPZZ jest aktywny w działaniach na rzecz bardziej solidarnej, egalitarnej i propracowniczej Europy, o równe prawa pracowników całej Wspólnoty. Unia Europejska musi zrozumieć, że albo Europa dokona rzeczywistego przeformułowania swej polityki w kierunku sprawiedliwej ochrony socjalnej, albo grozi jej upadek, z trudnymi do przewidzenia konsekwencjami.

1 maja to bardzo ważny dzień dla postępowych związków zawodowych. Dlatego zwracamy się do organizacji członkowskich OPZZ i struktur terytorialnych naszej konfederacji o masowy udział w obchodach w Warszawie.

Jest w nas siła i energia, aby stanowczo i skutecznie walczyć o bardziej sprawiedliwą politykę społeczno-gospodarczą, aby sprzeciwiać się źle przygotowanym, niesprawiedliwym propozycjom, aby powstrzymać wyzysk i poprawić sytuację ludzi pracy. Bądźcie z nami! Razem jesteśmy silni!

Prezydium

Ogólnopolskiego Porozumienia

Związków Zawodowych

 

Plakat 1 MAJA 2018

 

Leszek Miętek ponownie przewodniczącym Branży Transport OPZZ

Członkowie Branży Transport OPZZ wybrali szefa swoich przedstawicieli we władzach związku oraz delegatów na zbliżający się Kongres OPZZ.

W posiedzeniu 13 kwietnia uczestniczyli członkowie kierownictwa OPZZ: przewodniczący Jan Guz i wiceprzewodniczący Andrzej Radzikowski. Na przewodniczącego Rady Branży Transport na kolejną kadencję wybrany został Leszek Miętek. Z ramienia Branży w Prezydium OPZZ zasiądą Leszek Miętek i Bolesław Zasada, a w Radzie OPZZ – Jacek Droździel, Jarosław Grządziel, Aleksander Motyka, Zofia Ostrowska, Janusz Stefańczyk. Członkiem Komisji Rewizyjnej OPZZ z ramienia Branży Transport został Piotr Dubrownik.

Przewodniczący Branży Leszek Miętek w trakcie dyskusji nad strategią na nową IX kadencję wskazał na trzy kierunki: wzmożoną aktywność związków zawodowych w środowiskach pracowniczych, otwarcie się na młodych ludzi, wzmacniania zbiorowych układów pracy, odchodzenie od instytucjonalizacji organizacji i otwarcie się na grupy pokrzywdzonych.

W skład Branży Transport OPZZ wchodzą związki zawodowe pracowników kolejnictwa, transportu samochodowego i miejskiego, lotnictwa i portów lotniczych, marynarzy i portowców.