Uzgodnienia w PKP Intercity

Do wspólnych ustaleń z zarządem doszło w PKP Intercity – dotyczą one następstw wypadków kolejowych na służbie oraz zasad ewakuacji drużyny trakcyjnej do tzw. strefy bezpiecznej. Zarząd PKP Intercity przychylił się do części postulatów ZZM i wystąpił z inicjatywą wprowadzenia protokołu dodatkowego do obowiązującego w spółce układu zbiorowego pracy. Projekt protokołu dodatkowego nr 3 do ZUZP został skierowany do związków zawodowych, w tym oczywiście ZZM. I tak pracodawca zgadza się na podmianę drużyny trakcyjnej po wypadku kolejowym z udziałem człowieka z zachowaniem prawa do wynagrodzenia za dalszą część zmiany roboczej, obliczanego jak za urlop wypoczynkowy. Na wniosek członka drużyny trakcyjnej oraz kierownika pociągu biorącego udział w wypadku kolejowym ze skutkiem śmiertelnym, przewoźnik daje gwarancję trzydniowego zwolnienia z wykonywania pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia obliczanego jak za urlop wypoczynkowy, a także zapewnienia pomocy psychologicznej. Spółka jest gotowa także na pokrywanie niezbędnych kosztów leczenia i rehabilitacji swoich pracowników, którzy ulegli wypadkowi kolejowemu w trakcie wykonywania obowiązków służbowych. Podobnie jak w Polregio, jest także zgoda co do ustanowienia odprawy pośmiertnej dla rodziny pracownika PKP Intercity, w przypadku jego śmierci w następstwie wypadku przy pracy. Miałaby stanowić równowartość 10-krotności średniego wynagrodzenia w spółce w dniu wypadku.

Posiedzenie Sektora Spółek Samorządowych

Sektor Przewozów Samorządowych obradował zdalnie 13 stycznia z udziałem członków Prezydium ZZM i przewodniczących organizacji zakładowych działających w spółce Polregio.

Tematyka spotkania koncentrowała się na zagadnieniach związanych z podpisanym porozumieniem i uruchomieniem drugiej transzy podwyżek wynagrodzeń w Polregio. Z dniem 1 stycznia zostaje wdrożona druga transza podwyżki wynagrodzeń w spółce, zapisana w porozumieniu między związkami zawodowymi a zarządem spółki z 5 kwietnia 2019 roku.

Przewodniczący Sektora Bogdan Janiak poinformował także o umowach z samorządami i ich skutkach na pracę w nadchodzących latach.