Pismo w sprawie procedur powypadkowych

Pismo skierowane do Sekretarza Stanu Andrzeja Bittela z apelem o zwołanie posiedzenia Zespołu Trójstronnego ds Kolejnictwa z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji i Ministerstwa Sprawiedliwości w sprawie omówienia procedur dot. maszynistów i drużyn konduktorskich po wypadkach kolejowych. Obecne traktują maszynistę jak przestępcę dostarczając dodatkowego stresu.

Związki zawodowe skierowały pismo do Marszałka Województwa warmińsko-mazurskiego w kwestii zabezpieczenia środków w budżecie na podwyżki dla pracowników POLREGIO S.A.  O rozmowach i niepokoju wywołanego informacjami napisały również w komunikacie do mediów.

Na miejscu obecny jest podczas rozmów wiceprezydent ZZM i przedstawiciel pracowników w RN POLREGIO S.A. Sławomir Centkowski.

wersja w pdf:

pismo marszałek i stanowisko do mediów POLREGIO 1.02.2023

Posiedzenie Rady Krajowej ZZM

W siedzibie związku w Warszawie odbyło się pierwszy w nowym roku kalendarzowym posiedzenie Rady krajowej ZZM.  Obrady rozpoczęły się omówieniem sytuacji w poszczególnych sektorach, głównie w temacie realizacji postulatów związkowych dotyczących podwyżek dla pracowników. Przed związkiem kolejne wyzwanie w postaci zaplanowania rozmów z pracodawcami o podwyżkach na kolejny, 2023 rok.

Prezydent Leszek Miętek zdał krótką relację z X Kongresu OPZZ i przybliżył sylwetki wyłonionego na ostatnim posiedzeniu składu Prezydium OPZZ. Omówił tematy bieżące prac Prezydium ZZM i kwestie organizacyjne dotyczące prac RK w rozpoczętym, nowym roku.