Rozmowy o podwyżkach w PKP Intercity

Podczas spotkania przedstawicieli PKP Intercity ze stroną społeczną nadal nie osiągnięto porozumienia ws. wzrostu wynagrodzeń dla pracowników przewoźnika. Pomimo braku konsensusu strony zgodnie oświadczyły, że, mając na względzie dobro pracowników, widzą możliwość osiągnięcia porozumienia, zatem wyrażają wolę kontynuowania rokowań.

Z uwagi na konieczność ponownej analizy możliwości finansowych Spółki, jej przedstawiciele poprosili o przerwę w spotkaniu do dnia 9 listopada do godz. 11:00, na co Strona Społeczna wyraziła zgodę.

27 października odbyły się także rozmowy w sprawie zmian do ZUZP. Poniżej notatka ze spotkania.

 

Posiedzenie Sektora Przewozów Pasażerskich ZZM

W Warszawie zebrał się Sektor Przewozów Pasażerskich ZZM. W spotkaniu prowadzonym przez przewodniczącego Sektora Łukasza Gwiazdonia udział wzięli członkowie Prezydium Leszek Miętek i Krzysztof Ciećka.

Sektor  podjął decyzję, że w przypadku fiaska rozmów płacowych z pracodawcą, podjęte zostaną działania przygotowawcze – zgodnie z Ustawą o rozwiązywaniu sporów zbiorowych do przeprowadzenia referendum strajkowego wśród pracowników PKP Intercity S.A.

Manifestacja WALCZYMY O EMERYTURY POMOSTOWE

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

Podjęliśmy dziś kolejne wspólnie wyzwanie walki o słusznie należące się pracownikom, którzy pracują w warunkach szczególnych i o szczególnym charakterze prawo do  emerytury pomostowej. Wykrzyczeliśmy „dość dyskryminacji z uwagi na czas zatrudnienia” !

Jestem dumny z tego jak wielu z Was stanęło ramię w ramię, by pokazać determinację w walce o zaprzestanie wygaszania emerytur pomostowych.  Mam nadzieję, że nasz głos został usłyszany i nie będziemy musieli podejmować bardziej drastycznych działań. Nie odpuścimy walki w tej słusznej sprawie.

Wasza obecność daje nadzieję, że wspólnie damy radę wszystkim wyzwaniom, którym Związek Zawodowy Maszynistów Kolejowych w Polsce jeszcze będzie musiał sprostać.

Za to wsparcie jestem wdzięczny i bardzo dziękuję wszystkim uczestnikom pikiety.

Wasze wsparcie jest dla mnie osobiście i kolegów z Prezydium i Rady Krajowej szczególnym motywatorem do dalszych działań.

 

Leszek Miętek Prezydent ZZM

Treść petycji, którą przedstawiciele związków zawodowych złożyli do minister Rodziny i Pracy w pdf:

Petycja.

Stop wygaszaniu pomostówek: manifestacja już 19 października

Zatrzymajmy wygaszanie pomostówek! Już 19 października 2022 r. odbędzie się manifestacja w sprawie emerytur pomostowych. W jej trakcie nastąpi przekazanie Pani Minister Rodziny i Polityki Społecznej petycji dotyczącej uchylenia przepisu art. 4 pkt 5 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych, który zakłada ich stopniowe wygaszanie.

Emerytury pomostowe miały być ściśle powiązane z budową alternatywnego systemu ochrony osób wykonujących prace uciążliwe. Oznaczało to wolę ścisłego powiązania obowiązku opracowania strategii z wygasającym charakterem emerytur pomostowych. Już 8 lat temu upłynął ostateczny termin na przygotowanie strategii, jednak rząd nie wywiązał się z nałożonego na niego zobowiązania.

Niespełniona obietnica stworzenia strategii sektorowej i brak poprawy warunków pracy, a tym samym niewyeliminowanie szkodliwych czynników przez zakładany postęp technologiczny zmusza nas do głośnego wyrażenia sprzeciwu w sprawie wygaszenia ustawy o emeryturach pomostowych.

Już dziś osoby, które rozpoczęły pracę w bardzo młodym wieku, nie mogą skorzystać z wcześniejszego zakończenia aktywności zawodowej. Prawo do emerytury pomostowej uzależnione jest wedle obecnie obowiązujących przepisów od wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub pracy o szczególnym charakterze przynajmniej przez jeden dzień przed 1 stycznia 1999 r. W praktyce oznacza to, że po 2042 r. nikt nie uzyska prawa do świadczenia, pomimo że nie znikną wszystkie przesłanki do likwidacji ustawy. Domagamy się więc prawa do emerytury pomostowej bez względu na datę rozpoczęcia pracy w szczególnych warunkach lub pracy o szczególnym charakterze.

plakat w pdf:

Manifestacja-Plakat-Edycja

Odmowa pracy w nadgodzinach

Czy maszynista ma prawo odmówić pracy w godzinach nadliczbowych, jeśli czuje się przemęczony? Odpowiedź na to pytanie każdy może znaleźć w p.9 Rozporządzenia o wykazie prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej i w art. 210 ust. 4 Kodeksu pracy

XIX Kongres ALE

W hiszpańskiej miejscowości Alcada de Hernanes, rozpoczął się XIX Kongres ALE (Autonomiczny Europejski Związek Zawodowy Maszynistów). Funkcję wiceprezydenta pełni obecnie Leszek Miętek. Skład Prezydium ALE wybranego dziś na kolejną kadencję kształtuje się następująco:

Prezydent ALE  Juan Jesús García Fraile Sekretarz Generalny General SEMAF SPAIN, Spanish Train Drivers´ Union SEMAF

Wiceprezydent ALE Leszek Miętek  Prezydent ZZM,  Związek Zawodowy Maszynistów Kolejowych W Polsce

Wiceprezydent ALE Pietro Serbassi Prezydent  (FAST Ferrovie) Italia, Federazione Autonoma dei Sindacati dei Trasporti (FAST Ferrovie)

Gratulujemy wyboru.

Prezydium ZZM w pełnym składzie oraz Joanna Uniejewska – pełniąca rolę tłumaczki.