Konferencja TOR

30 stycznia br. w Centrum Konferencyjne Golden Floor Tower, przy ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa odbyła się konferencja pod tytułem Maszynista i dyżurny ruchu 2020. Zasady zatrudniania – szkolenie bezpieczeństwo pracy zorganizowana przez Zespół Doradców Gospodarczych TOR.

 Maszyniści i dyżurni ruchu są jedną z najliczniejszych grup zawodowych w branży kolejowej. Zapewnienie wsparcia w ich codziennej pracy to duże wyzwanie dla przewoźników kolejowych – zwłaszcza w kontekście stale powiększającej się luki pokoleniowej jeśli chodzi o pracowników kolei. Spotkanie poruszyło wiele zagadnień dotyczących zawodów kolejowych jak system szkoleń i doskonalenia umiejętności, znaczenie symulatorów podczas egzaminu, rola wsparcia psychologicznego po zdarzeniach kolejowych.

W debacie „Wymagania dotyczące kształcenia kadr na kolei w 2020 r. „ udział wzięli: Maciej Gładyga Dyrektor, Izba Gospodarcza Transportu Lądowego, Wojciech Jurkiewicz Prezes Zarządu Związku Niezależnych Przewoźników Kolejowych, Łukasz Lubera Naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa Ruchu Kolejowego, PKP CARGO S.A. oraz Leszek Miętek Prezydent Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce.

W panelu dotyczącym kolejowego szkolnictwa zawodowego głos przewodni należał do Wiceprezydenta ZZM Sławomira Centkowskiego.

Kongres Rozwoju Kolei

29 stycznia na stadionie PGE Narodowy w Warszawie odbyła się druga edycja Kongresu Rozwoju Kolei – Przyszłość i Perspektywy. Wydarzenie ponownie zorganizowały Spółki Grupy PKP: PKP S.A., PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., PKP Intercity S.A. oraz PKP CARGO S.A.

W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele Parlamentu, administracji centralnej, samorządów i branżowi eksperci. Na spotkanie zgłosiło się 1100 uczestników w tym władze największych spółek kolejowych, transportowych i logistycznych. Gośćmi specjalnymi byli Prezydent RP – Andrzej Duda i Premier Mateusz Morawiecki.

W panelu tematycznym p.t.: Kolej na miarę pracodawcy XXI wieku – przyszłość zawodu kolejarza udział wzięli Marzena Machałek, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, Mirosław Antonowicz, Członek Zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A., Jarosław Oniszczuk, Członek Zarządu PKP Intercity S.A., Zenon Kozendra, Członek Zarządu PKP Cargo S.A., Marek Olkiewicz, Wiceprezes Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. i reprezentujący ZZM – Prezydent Leszek Miętek.

Kolejarz musi mieć solidne wykształcenie i doświadczenie. W tej branży od decyzji czasem jednej osoby zależy bezpieczeństwo ruchu, a nawet życie podróżnych – niestety przez dziesięciolecia szkolnictwo zawodowe było likwidowane. To szkolnictwo zaczyna się odbudowywać, ale to jeszcze za mało. W moim przekonaniu technikum kolejowe powinno tak przygotować kandydata, by po szkoleniu mógł usiąść i kierować pociągiem – powiedział.

Kolejna edycja Kongresu Rozwoju Kolei pozwoliła na kontynuowanie dyskusji na temat wyzwań, jakie ma przed sobą polska kolej. To dobra okazja do wymiany wiedzy i doświadczeń z liderami opinii publicznej, przedstawicielami środowisk naukowych oraz samorządowych. To również wyznaczanie kierunków dalszego rozwoju transportu kolejowego w Polsce.

 

Z przykrością przyjęliśmy informacje o śmierci

naszego kolegi

Mieczysława Suchojada

maszynisty z zawodu i powołania, nestora oraz nauczyciela wielu pokoleń polskich maszynistów, aktywnego działacza związkowego, odznaczonego m.in.

medalem ZASŁUŻONY DLA ZZM.

Cześć jego pamięci!

Rodzinie i bliskim składamy najszczersze kondolencje.

 

Równo 100 lat temu …

Z historii ZZM 
 
Inauguracyjny zjazd odbył się 8 i 9 stycznia 1920 r. w Krakowie i wyłonił m.in. pierwsze kierownictwo ZZM. Na prezesa ZZM wybrany został Bronisław Daniszewski z Krakowa – Płaszowa (podówczas Wola Duchacka). Wiceprezesami zostali Józef Głowacki (Kraków Płaszów) i Jan Żurakowski (Lwów), sekretarzem Franciszek Cichy (Kraków), a skarbnikiem Hugon Weber (Kraków). Generalnie wśród członków 11-osobowego Zarządu Głównego ZZM, jak również wśród członków 9-osobowej Komisji Rewizyjnej przygniatającą większość stanowili maszyniści z Krakowa/Krakowa-Płaszowa.