Brak porozumienia w WKD

Wczorajsze, datowane na 28 listopada 2023 roku, spotkanie z udziałem mediatora pomiędzy przedstawicielami zarządu Warszawskich Kolei Dojazdowych (WKD) nie zaowocowało żądanym porozumieniem. Zarząd WKD przedstawił propozycję jednorazowego dodatku do wynagrodzenia, lecz jego wysokość nie spełniła oczekiwań i została jednomyślnie odrzucona.

W wyniku tego impasu, ustalono, że ostateczną szansą na osiągnięcie porozumienia będzie kolejne spotkanie planowane na 5 grudnia. W przypadku braku pozytywnego rezultatu z tych rozmów, podjęte zostaną kroki w kierunku przygotowań do strajku generalnego.

 

Drogie Koleżanki i Drodzy Koledzy Kolejarze

Z okazji przypadającego na 25 listopada święta naszej profesji życzymy Wam samych bezpiecznych służb i rosnącej dumy oraz satysfakcji z wykonywanego zawodu. Oby trud i zaangażowanie w wykonywanie codziennych obowiązków zawsze były w pełni doceniane przez przełożonych, a łącząca nas szczególna więź uległa wzmocnieniu.

Do całej społeczności kierujemy moc najserdeczniejszych życzeń wszelkiej pomyślności w życiu zawodowym oraz osobistym. Niech Was i Waszych bliskich strzeże nasza patronka – Święta Katarzyna Aleksandryjska. Do seniorów – rencistów i emerytom kolejnictwa przekazujemy słowa uznania i życzymy dużo zdrowia na zasłużonym odpoczynku.

Rada Krajowa ZZM

 

Strajk WKD

W środę 15 listopada przez dwie godziny nie kursowały pociągi Warszawskiej Kolei Dojazdowej. Po fiasku rozmów z Zarządem spółki dotyczącym wdrożenia podwyżek systemowych zdeterminowani  związkowcy zmuszeni byli do  zorganizowania strajku ostrzegawczego.

Protest pod siedzibą PKP CARGO S.A.

W proteście przeciwko brakowi podwyżek wynagrodzeń i zerwaniu negocjacji przez zarząd spółki związki zawodowe działające w PKP Cargo zorganizowały 8 listopada pikietę stacjonarną przed siedzibą przewoźnika. Zgromadziła ponad 500 uczestników.

Kolejarskie organizacje otrzymały duże wsparcie ze strony Prezydium OPZZ, które stawiło się w trzyosobowym składzie: przewodniczący Piotr Ostrowski oraz wiceprzewodnicząca Barbara Popielarz i wiceprzewodniczący Sebastian Koćwin. Odczytali m.in. listy poparcia dla prowadzonych działań od przedstawicieli Rad Wojewódzkich OPZZ oraz organizacji związkowych z innych branż.

Przedstawiciele protestujących związkowców złożyli petycję do Zarządu Spółki.