Europejski Dzień Maszynisty Kolejowego

Dziś przypada Europejski Dzień Maszynisty Kolejowego. Życie przynosi wiele niespodziewanych sytuacji – rok temu obchodziliśmy wspólnie 100 lecie związku, w tym, przez panującą pandemię nie możemy się osobiście spotkać. My maszyniści jednak przyzwyczajeni jesteśmy do stawiania czoła zmiennościom i wyzwaniom losu.

W ten szczególny dzień motto związku „NIECH NAS ŁĄCZY HONOR  i WiĘŹ ZAWODOWA” nabiera szczególnego znaczenia.

Z okazji tego wyjątkowego dla nas dnia składamy życzenia bezpiecznej pracy, szczęśliwych powrotów do rodzin, zdrowia i wszelkiej pomyślności wszystkim maszynistom. Życzymy aby z dumą wykonywali ten odpowiedzialny i piękny zawód.

 Rada Krajowa ZZM

 

Posiedzenie Sektora Przewozów Pasażerskich ZZM

9 września br. po raz kolejny w formie videokonferencji odbyło się spotkanie członków Sektora Spółek Pasażerskich ZZM poszerzone o przewodniczych Kół ZZM działających w Sektorze. W spotkaniu uczestniczyli członkowie Prezydium RK ZZM Leszek Miętek i Krzysztof Ciećka.

Posiedzenie rozpoczął przewodniczący SPP Zbigniew Błaszkowski, poprosił o przekazanie do biura Rady Krajowej ZZM adresów e-mail przewodniczących Kół ZZM działających w PKP Intercity S.A. Po omówieniu projektu spotkania głos zabrał Prezydent ZZM Leszek Miętek przekazując informację o rozpoczęciu działań podjętych przez ZZM a mających spowodować realne działania MI, UTK i pracodawców kolejowych w kwestii poprawy tragicznej -zdaniem związku sytuacji zapewnienia bezpieczeństwa maszynistów w czasie prowadzenia pojazdów kolejowych (wystąpienia ZZM dostępne są na www.zzm.org.pl). Zwrócił również uwagę, że mimo iż od kilku lat obowiązuje zmiana do Rozporządzenia pozwalająca obsługiwać jednoosobowo lokomotywy jednokabinowe pod warunkiem wyposażenia pojazdów w urządzenia rejestrujące lewą stronę pojazdy, pozwalające maszyniście obserwować na monitorach obraz z lewej strony szlaku w Spółce IC nadal tych kamer nie ma a pojazdy takie są obsługiwane dwuosobowo.

Po omówieniu spraw bieżących do videokonferencji włączyli się Dyrektor Biura Zarządzania Zasobami Ludzkimi Pani Ewa Boguszewska, oraz Dyrektor Biura Dyspozytury i Realizacji Przewozów Marek Kapusta. Omówiono problemy spotykane przez pracowników drużyn pociągowych podczas codziennego obowiązków. Poruszono temat miejsc krótkiego wypoczynku i ich przystosowania do wytycznych sanitarnych w związku z covid-19. Do końca września ma zostać przeprowadzony przegląd tych pomieszczeń  by przed nadchodzącym sezonem jesienno-zimowym mieć całkowitą pewność, że zapewnione są w nich odpowiednie warunki. Strefy „buforowe”, brak zapewnienia osobnych przedziałów w wagonach, toalet dla drużyn pociągowych i pracowników będących w pracy powinny zostać rozwiązane priorytetowo przez pracodawcę.

Zwrócono również uwagę, że dzięki działań ZZM od kilku lat obowiązuje zmiana do Rozporządzenia umożliwiająca (pod warunkiem wyposażenia pojazdów jednokabinowych w urządzenia rejestrujące lewą stronę pojazdy) maszyniście obserwować na monitorach obraz z lewej strony szlaku i obsługiwać jednoosobowo lokomotywy jednokabinowe. Niestety w Spółce IC nadal tych kamer nie ma, a pojazdy takie są obsługiwane dwuosobowo.

Kolejnym tematem były Wykazy Ostrzeżeń Stałych (WOS) w dalszym ciągu, mimo wyposażenia pracowników w tablety przekazywane w formie papierowej. Dyrektor Marek Kapusta wyjaśnił, że spowodowane jest to brakami sprzętowymi – nie wszyscy jeszcze zostali wyposażeni w tablety, ale do końca października sytuacja zostanie opanowana i nastąpi całkowite przejście na wersje elektroniczną. Dyrektor Ewa  Boguszewska w imieniu Zarządu Spółki podziękowała za pełne zaangażowanie i poświęcenie pracowników w bardzo trudnym dla spółki okresie. Co prawda obecnie sytuacja nie jest tak tragiczna jak wiosną ale nadal IC boryka się ze skutkami pandemii.  Związek negatywnie wypowiedział się w kwestii prób wprowadzenia 3 miesięcznego rozliczenia czasu pracy zaproponowanego przez pracodawcę. Poruszono oczywiście tematy finansowe. Kiedy pracodawca planuje wprowadzenie podwyżek wynagrodzeń, to pytanie na które nie otrzymaliśmy odpowiedzi. Członkowie Sektora zwrócili uwagę, że dodatek i ryczałt za tzw. wolne kilometry nie był już bardzo dawno zmieniany mimo kilkukrotnych podwyżek wynagrodzeń w Spółce. Zdaniem Dyrektor Boguszewskiej w tej chwili nie jest możliwe wprowadzenie zmian do ZUZP w celu podniesienia stawek tzw. kilometrówki i ryczałtów za zmiany robocze.

W odpowiedzi na pytanie dotyczące korzystania z sanatoriów dyr. Boguszewska przypomniała, że wiosną zapowiedziała w drugiej połowie zapewnienie odpowiednich warunków do korzystania z obiektów sanatoryjnych przez pracowników. Sanatoria są przygotowane na przyjęcie kuracjuszy, a koszt wykonania testów na obecność covid-19 pokryje pracodawca. Decyzja o korzystaniu zależy zatem wyłącznie do użytkowników. Zgłoszono szereg uwag dotyczących technicznej strony obsługi pociągów skrzętnie odnotowane przez obu przedstawicieli, którzy zapewnili że tematy zostaną szczegółowo przeanalizowane i rozwiązane.

ZZM wszczyna dialog społeczny w kwestii bezpieczeństwa

W związku z utrzymującym się wysokim wskaźnikiem wypadków kolejowych, zwłaszcza na przejazdach kolejowych, zagrażających wprost zdrowiu i życiu drużyn trakcyjnych, a także bardzo dużą ilością potrąceń ze skutkiem śmiertelnym osób postronnych, oraz brakiem podjęcia wymiernych akcji w odpowiedzi na pismo dotyczące ww. sytuacji z dnia 5.02.2020 r. skierowane do Ministra Infrastruktury i Prezesa UTK,  działając w obronie bezpiecznych warunków pracy, Związek Zawodowy Maszynistów Kolejowych w Polsce  podjął decyzję o  wszczęciu dialogu społecznego w formie bezpośrednich rozmów z PKP CARGO S.A. , PKP Intercity S.A. i POLREGIO sp. z o.o.

Poniżej pisma skierowane do władz spółek.

IC dialog społeczny – bezpieczeństwo

Pismo PKP Cargo dialog społeczny _ bezpieczeństwo

Pismo Polregio dialog społeczny_ bezpieczeństwo

Szymankowo i Tczew: uroczystości obchodów wybuchu II Wojny Światowej

Jak co roku, oddajemy hołd tym, którzy jako jedni z pierwszych stanęli w obronie niepodległości naszej Ojczyzny. Tutaj 21 pierwszych Polaków poległo za ojczyznę. To byli inspektorzy celni oraz kolejarze strzegący ważnego węzła na magistrali kolejowej Berlin-Królewiec.

Przedstawiciele Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce z Prezydentem Leszkiem Miętkiem na czele przeszli pod pomnik upamiętniający polskich celników, kolejarzy i ich rodziny zamordowanych przez Niemców. Tam uczestniczyli w apelu poległych i złożyli kwiaty.