Związki zawodowe przypominają o obietnicach rządu

Odmówiono zwołania posiedzenie Zespołu Trójstronnego ds. Kolejnictwa (funkcjonującego przy Ministerstwie Infrastruktury) zatem powołujemy się na słowa obecnego wicepremiera jako przypomnienie ministrowi infrastruktury o złożonych przez lidera PSL obietnicach.

Na posiedzeniu Sejmu nr 1 w dniu 12-12-2023 (10. dzień obrad) Pan Kosiniak Kamysz zapewniał Polaków o odbudowaniu dialogu społecznego w kraju.

(…)  będziemy dbać o dialog społeczny, będziemy dbać o to, żeby dialog z pracodawcami i z pracownikami, z organizacjami pracodawców i ze związkami zawodowymi – ze wszystkimi, a nie z jedną organizacją – był realny. Dialog społeczny zostanie w Polsce odtworzony. (…)

Źródło:

Wypowiedzi na posiedzeniach Sejmu – Sejm Rzeczypospolitej Polskiej