Wielkanocne posiedzenie RK ZZM

W Jastrzębiej Górze  w dniach 23-22 marca br. odbyło się dwudniowe posiedzenie Rady Krajowej ZZM poszerzone o obecność przewodniczących Kół ZZM. Na zaproszenie ZZM licznie odpowiedzieli goście reprezentujący zarówno Zarządy spółek kolejowych jak i urzędów i firm współpracujących ze związkiem.

Tradycyjnie, po obradach odbyła się wspólna kolacja, na której złożono sobie życzenia wielkanocne.