Posiedzenie SPT

6 czerwca w siedzibie ZZM w Warszawie odbyło się posiedzenie Sektora Przewozów Towarowych ZZM poświęcone aktualnej sytuacji w PKP CARGO S.A. Na spotkanie przybył p.o. prezesa Marcin Wojewódka oraz dyr. Biura Zarzadzania Zasobami Ludzkimi Martyna Gileta.

Głos ZZM na posiedzeniu Podkomisji sejmowej

5 czerwca 2024r. podczas posiedzenia sejmowej  Podkomisji stałej do spraw transportu kolejowego dotyczącego sytuacji w PKP CARGO S.A. kilkukrotnie głos zabierał Prezydent Leszek Miętek.

nagranie archiwalne:

https://www.sejm.gov.pl/sejm10.nsf/transmisje.xsp?unid=8B78A0B62140B98CC1258B2A003D19B6#