Dołącz do ZZM

NIE MASZ POCZUCIA STABILIZACJI W PRACY?

ODNOSISZ WRAŻENIE, ZE PRACUJESZ CORAZ WIĘCEJ ZA CORAZ MNIEJSZE PIENIĄDZE?

 

DOSTRZEGASZ POGARSZAJĄCE SIĘ WARUNKI PRACY?

BOISZ SIĘ OPRZYSZŁOŚĆ SWOJEJ RODZINY?

 

ZRÓB COŚ Z TYM ! NIE JESTEŚ SAM ! RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ !

 

ZZM posiada organizacje zakładowe i koła u wszystkich najważniejszych przewoźników kolejowych w Polsce. Zajmujemy się tam m.in. walką o miejsca pracy i korzystne regulacje w układach zbiorowych pracy, godziwe wynagrodzenia, świadczenia zdrowotne oraz zabezpieczenie społeczne.

 

DLACZEGO JESTEŚMY GODNI ZAUFANIA?

  • Mamy doświadczenie. Związek Zawodowy Maszynistów Kolejowych w Polsce (ZZM) chlubi się 100-letnią tradycją. Prężna i skuteczna organizacja stoi na straży praw pracowniczych drużyn trakcyjnych, występuje w obronie Polskich Kolei i Dziedzictwa Narodowego oraz domaga się poprawy bezpieczeństwa ruchu kolejowego.
  • Nigdy się nie poddajemy. ZZM został założony w październiku 1919 r. i funkcjonował do września 1939 roku. Po II wojnie decyzją polityczną władz PRL związek musiał – podobnie jak inne organizacje związkowe – zaprzestać działalności. Założycielskie spotkanie reaktywowanego ZZM odbyło się 7 lipca 1989 roku w Warszawie, a pierwszy zjazd 5-6 kwietnia 1990 roku w Gdańsku. Od tamtej pory niezmiennie i skutecznie dbamy o interesy i prawa pracowników polskiej kolei. Każdy przypadek i problem są dla nas ważne.
  • Dlaczego nasz głos się liczy? W świetle ustawy o związkach zawodowych, ZZM jest organizacją reprezentatywną. Jesteśmy jedną z największych organizacji związkowych działających na kolei. Dzięki obecności naszych przedstawicieli w organach nadzorczych spółek kolejowych mamy także możliwość wglądu i wpływu na realną sytuację spółek.
  • Jesteśmy tam, gdzie to ważne. Dbamy o interesy maszynistów zarówno na forum krajowym, jak i międzynarodowym, m.in. w: Autonomicznych Europejskich Związkach Zawodowych Maszynistów, ogólnopolskiej centrali związkowej OPZZ, Konfederacji Kolejowych Związków Zawodowych, Radzie Dialogu Społecznego i grupach roboczych przy Europejskiej Agencji Kolejowej. Współpracujemy z wieloma instytucjami i urzędami państwowymi takimi jak Ministerstwo Infrastruktury, Urząd Transportu Kolejowego, Państwowa Inspekcja Pracy, Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych, Kolejowa Medycyna Pracy i wieloma innymi. Dzięki tej kooperacji mamy możliwość wpływu i kształtowania sytuacji pracowników kolei.
  • JAK TO ROBIMY?
  • SKUTECZNIE BO WSPÓLNIE !
  • ZAPISZ SIĘ JUŻ DZIŚ !

„Ktoś to przecież powinien zrobić?
Ktoś powinien reagować?
Ktoś powinien się przeciwstawić?
Ktoś powinien protestować?
Ja sobie też zadawałem takie pytania, sam. I znajdowałem taką odpowiedź – jeżeli ktoś, to dlaczego nie ja?”

Prof. Władysław Bartoszewski

Skontaktuj się z nami, a skierujemy Cię do odpowiedniej komórki organizacyjnej.

Pracowniku nie czekaj! Korzystaj ze swoich praw. Stwórz związek zawodowy albo odszukaj już działający w Twoim zakładzie pracy, wstąp do niego i zmieniaj swoje miejsce pracy! Razem będziemy skuteczniej walczyć o podwyżki i poprawę warunków pracy! Chcemy żebyś czuł się spokojny i bezpieczny w swoim miejscu pracy!

 

Przydatne dokumenty:

krs-form-w20

uchwala-nr-1

uchwala-nr-2

uchwala-nr-3