Negocjacje w PKP CARGO S.A.

W siedzibie PKP CARGO S.A. przy ul. Grójeckiej w dniu 16.11.2016 r odbyło się spotkanie partnerów społecznych w związku z negocjacjami nagrody specjalnej dla pracowników z okazji 15-lecia powstania Spółki. Porozumienie wynika z zapisów Porozumienia pomiędzy Stronami Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy.