Krajowy Zjazd Delegatów ZZM

W kwietniu każdego roku przypada zgodnie ze Statutem czas na zwołanie najwyższej władzy związku – Krajowego Zjazdu Delegatów. Wybrani w poszczególnych organizacjach zakładowych i międzyzakładowych delegaci zapoznawani są  ze sprawozdaniami za miniony rok przygotowanymi przez członków Prezydium i Komisji Rewizyjnej ZZM.

Na miejsce Zjazdu 25.04.2023 r. wybrano po raz kolejny ośrodek konferencyjno – szkoleniowy CS Natura Tour w Warszawie. Obrady prowadzili koledzy Piotr Petrykowski i Bogdan Jańczak. Tradycją jest już, że Zjazd rozpoczął się odtworzeniem Hymnu Maszynistów i minutą ciszy poświęconą kolegom, którzy odeszli na wieczną służbę.  Po przyjęciu porządku obrad oraz zatwierdzeniu składów komisji sprawozdania dotyczące działalności  Rady krajowej przedstawił prezydent Leszek Miętek, finansowe – wiceprezydent Słamowir Centkowski a Krajowej Komisji Rewizyjnej  – jej przewodniczący Marek Woźniak. Sprawozdania zostały przyjęte jednogłośnie przez obradujących.

Dialog społeczny w Polregio .S.A.

Na spotkaniu, które odbyło się 18 kwietnia br. w formie zdalnej Sektor Spółek Samorządowych ZZM  zadecydował o wszczęciu wraz z pozostałymi związkami dialogu społecznego z Pracodawcą w sprawie wdrożenia z dniem 01.05.2023 r. podwyżki wynagrodzenia w uposażeniu zasadniczym w wysokości 1600 zł dla pracowników wynagradzanych zgodnie z ZUZP.

plik w pdf:

ZZ w Polregio _wszczęcie dialogu społecznego w sprawie podwyżek