RK ZZM

23 lutego odbyło się zdalne posiedzenie Rady Krajowej ZZM z udziałem Prezydium związku, przewodniczących organizacji zakładowych i kół ZZM.

Zgodnie z porządkiem obrad omówiono sytuację w poszczególnych spółkach, przebieg dialogu społecznego z pracodawcami w –  POLREGIO, PKP IC I CARGO S.A.

Zapadły decyzje dotyczące tegorocznego Krajowego Zjazdu Delegatów ZZM. W związku z utrzymującą się pandemią COVID-19  zadecydowano o zwołaniu go na dzień 22 kwietnia 2021 roku w formie video konferencji.

Również w związku z sytuacja pandemiczną w kraju Rada Krajowa podjęła decyzję o przedłużeniu VIII kadencji ZZM we wszystkich władzach związkowych i organach kontrolnych ZZM do czasu wyboru władz związkowych lub organów kontrolnych na nową kadencję jednak nie dłużej niż do 6O dni od dnia odwołania stanu epidemii.

24

Sektor Przewozów Towarowych

10 lutego odbyło się pierwsze w tym roku kalendarzowym posiedzenie Sektora Przewozów Towarowych ZZM.

Na pierwszy plan wysunęły się problemy największego przewoźnika – PKP Cargo. Poszczególne zagadnienia zostały omówione z różnych perspektyw – m.in. rady sektora, kierowanego przez przewodniczącego Tomasza Pietrka, rady nadzorczej spółki w której ZZM ma swojego reprezentanta w osobie Tadeusza Stachaczyńskiego, a także przedstawiciela Międzyzakładowego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego w PKP Cargo prezydenta Leszka Miętka.

Trwają negocjacje wokół zmian do Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy w PKP Cargo. Sektor Przewozów Towarowych ZZM pochylił się nad propozycjami z zakresu zmian czasu pracy i miejsca wykonywania pracy oraz dodatkowych uprawnień i świadczeń pracowniczych. Jak np. urlopy dodatkowe, które pracodawca chce wykupić. W zakresie dialogu społecznego wszczętego we wrześniu 2020 r. przez ZZM na tle poprawy bezpieczeństwa w PKP Cargo rozmowy jeszcze trwają. W Polregio porozumienie zostało podpisane dwa miesiące temu, natomiast w PKP Intercity sprawa się finalizuje.