WZD KKZZ

W Warszawie  w siedzibie CS Natura Tour 27 czerwca odbyło się Walne Zebranie Delegatów KKZZ.  Po przyjęciu  sprawozdań za mijająca kadencję,  delegaci wybrali władze Konfederacji na kolejną już V.  Na funkcję przewodniczącego jednogłośnie wybrano Leszka Miętka a na wiceprzewodniczących  Agnieszkę Olejnik i Piotra Dubrownika. Na przewodniczącego Komisji Rewizyjnej KKZZ  wybrano Krzysztofa Trelę.

Przegłosowano i przyjęto Uchwałę Programową na kolejne lata przewidującą aktywizację struktur związkowych, rekrutację nowych członków oraz wzmocnienia pozycji związków zawodowych w reprezentowaniu interesów pracowników kolei. Niezbędne będzie również zaangażowanie Konfederacji we współpracy z OPZZ w zakresie kształtowania polityki gospodarczej, społecznej i zabezpieczenia społecznego i obrony stabilnych miejsc pracy oraz prawa związkowego. Aktywność KKZZ w kolejnej kadencji przekładać się powinna  na zaangażowania w walkę o jakość zatrudnienia, wynagrodzenia i regulację podstaw prawnych związanych z działalnością związków zawodowych.

Przyjęto także zmiany do Statutu dopasowując go do zmian wprowadzonych przez OPZZ,  w którego szeregi wchodzi i Konfederacja Kolejowych Związków Zawodowych.

Turniej Piłki Nożnej 2023

Borne Sulinowo w tym roku było gospodarzem XXIV Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Prezesa PKP i Prezydenta ZZM. Corocznie rozgrywany, ze względu na udział zagranicznych gości – o randze międzynarodowej Turniej to mocno ugruntowana tradycja kolejarskich spotkań o charakterze sportowo – towarzyskim. W 2023 roku o Puchar walczyło 21 drużyn. Po dwóch dniach rozgrywek eliminacyjnych na podium  stanęły :  I miejsce Cargo Service, II miejsce CT Południowy a III miejsce IC Północny.

Tradycyjnie odbył się również towarzyski mecz pomiędzy reprezentacją Rady Krajowej ZZM a dyrektorami z Leszkiem Miętkiem i Krzysztofem Mamińskich w roli kapitanów drużyn.

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ BEZPIECZEŃSTWA NA PRZEJAZDACH

Na zamku królewskim w Warszawie obyła się konferencja MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ BEZPIECZEŃSTWA NA PRZEJAZDACH – TORY SĄ DLA POCIĄGÓW

Jednym z pierwszych prelegentów tej międzynarodowej konferencji był Daniel Biernacik, członek Rady Krajowej ZZM i przewodniczący organizacji ZZM IC w Gdyni, który reprezentował na niej oficjalnie ALE, do którego należy nasz związek.

Jego kilkunastominutowa prezentacja dotyczyła maszynistowskiej optyki na sprawę – uczulania co faktycznie maszynista może zrobić przed  i co czuje często po zdarzeniach (PTSD). Omówił kilka poważniejszych wypadków po których nasi koledzy po zdarzeniu nie wrócą już do zawodu na skutek odniesionych poważnych obrażeń. Przedstawił także własne badania  oceniające akcje przeciwdziałania zjawisku

Pikieta związkowa pod Polregio

Zgodnie z zapowiedziami, 13 czerwca br. pod siedzibą Polregio spotkali się pracownicy Spółki, którzy na wezwanie reprezentujących ich związków zawodowych okazali swój niepokój o losy spółki i podwyżek w 2023 r.

Podczas dzisiejszej pikiety delegacja związkowa wspólnie złożyła petycję skierowaną do Zarządu.

Protest związków zawodowych pod Polregio

W związku z brakiem porozumienia dotyczącego postulowanej podwyżki wynagrodzeń dla wszystkich pracowników Polregio S.A. i konfrontacyjnymi działaniami Zarządu związki zawodowe działające w Spółce podjęły wspólną decyzję o zorganizowaniu pikiety we wtorek tj. 13.06.2023 r.

W dniu ich święta życzymy wszystkim Dzieciom, by nigdy nie przestawały wierzyć w siebie, aby ich dzieciństwo było pełne beztroski, radości i miłości, a w  sercach zawsze niech płonie iskra dziecięcej wrażliwości.

Rada Krajowa ZZM

„Każda przygoda wymaga pierwszego kroku” – Alicja w Krainie Czarów