Posiedzenie Sektora Przewozów Towarowych ZZM

W siedzibie ZZM odbyło się posiedzenie Sektora Przewozów Towarowych. Spotkanie rozpoczął Prezydent Leszek Miętek minutą ciszy dla uczczenia pamięci zmarłego ostatnio Marka Podskalnego. Spotkanie, oprócz omówienia spraw bieżących i sytuacji objęło dyskusję z nowopowołanym Członkiem Zarządu ds. Operacyjnych Witoldem Baworem oraz Dyrektorem Biura Kierowania Przewozami PKP CARGO S.A. Zbigniewem Prusem.

VII Kongres Kolejowy

W Warszawie, 23 listopada odbył się VII Kongres Kolejowy.
W tym roku tematami przewodnimi były rola kolei w systemie transportowym państwa; kolejowe przewozy towarowe; smart railways – inteligentna kolej; infrastruktura kolejowa w Polsce w roku 2023; inwestycje w transport kolejowy a oczekiwania wspólnot samorządowych oraz bezpieczeństwo na kolei. W panelu p.t.: „Czy praktyka potwierdza wysoki poziom bezpieczeństwa” udział wziął udział Prezydent ZZM Leszek Miętek, który przedstawił punkt widzenia maszynistów. W panelu obok niego głos zabrali również Marek Olkiewicz, Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Eksploatacji, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Mariusz Rypina, Senior Associate, Prof. Wierzbowski i Partnerzy, Piotr Skolasiński, dyrektor Zarządzający, Tor-Audytor oraz Kamil Wilde, Wiceprezes, Urząd Transportu Kolejowego.

Na Kongresie obecni byli m.in. minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk, przewodniczący sejmowej komisji infrastruktury Bogdan Rzońca, prezes PKP SA Krzysztof Mamiński, prezes PKP Polskie Linie Kolejowe Ireneusz Merchel oraz wielu przedstawicieli świata przemysłu i biznesu kolejowego, w tym prezesów czołowych spółek.

fot.: Łukasz Patera/ Rynek Kolejowy

Konferencja Naukowa pt. „Partycypacja pracowników w zarządzaniu i własności. Zasady, praktyka, trudności i rozwój”.

25 listopada 2017 r. w Auli Głównej Warszawskiej Szkoły Zarządzania – Szkoły Wyższej w Warszawie przy ul. Siedmiogrodzkiej  odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Partycypacja pracowników w zarządzaniu i własności. Zasady, praktyka, trudności i rozwój”.

W panelu dyskusyjnym „ Partycypacja pracownicza jako szansa dla związków zawodowych” udział wziął Leszek Miętek – Prezydent Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce .

Celem konferencji było przedstawienie i pogłębienie wiedzy oraz świadomości pracowników, działaczy związkowych i pracodawców w zakresie partycypacji pracowników w zarządzaniu i własności oraz nadanie impulsu do szerokiego wdrażania zasad i rozwiązań partycypacji pracowniczej; przybliżenie koncepcji akcjonariatu pracowniczego i partycypacji pracowników w zarządzaniu oraz zasad solidarności społecznej i demokracji gospodarczej.

25 Listopada – Święto Kolejarza

Z okazji Święta Kolejarza czynnym pracownikom składamy życzenia satysfakcji i wytrwałości w kolejarskiej służbie dla narodu i społeczeństwa. Niech nasza odpowiedzialna praca będzie powodem do codziennej dumy, zawsze bezpieczna i doceniana przez przełożonych oraz powszechnie szanowana. Seniorom kolejnictwa, emerytom i rencistom życzymy dobrego zdrowia po wieloletniej wytężonej pracy dla polskiego kolejnictwa. Niech nasza patronka Święta Katarzyna Aleksandryjska otoczy nas swoją opieką i chroni przed zagrożeniami. Całej kolejarskiej rodzinie oraz wszystkim sympatykom transportu szynowego przekazujemy najserdeczniejsze życzenia pomyślności i szczęścia wśród najbliższych.

Rada Krajowa ZZM

Gala z okazji Święta Kolejarza

Z okazji Święta Kolejarza, w Operze Narodowej w Warszawie odbyła się 20 listopada 2017 r. uroczysta gala z udziałem przedstawicieli rządu, spółek kolejowych oraz pracowników kolei. W uroczystości udział wzięli również udział przedstawiciele  Prezydium ZZM – Prezydent Leszek Miętek i Wiceprezydent Krzysztof Ciećka.

Minister Andrzej Adamczyk złożył wszystkim pracownikom kolei życzenia z okazji ich święta. – Życzę wszystkim poczucia dumy z tego, że jesteście kolejarzami. Praca na kolei to nie tylko wykonywanie zawodowych obowiązków, ale przede wszystkim służba społeczeństwu i państwu, a także realizacja życiowych pasji i często kontynuacja rodzinnych tradycji – powiedział minister.

W części oficjalnej wręczone zostały odznaczenia państwowe oraz resortowe „Zasłużony dla transportu Rzeczypospolitej Polskiej” oraz „Zasłużony dla kolejnictwa”.

 

 

Odznaczeni od lewej Stanisław Jezierski i Marek Dudziak

Uhonorowanie pamięci Kazimierza Adamca

W siedzibie związku przy ul. Wojciechowskiego w Warszawie na Ścianie Pamięci ZZM, w asyście pocztów sztandarowych z całej Polski uroczyście odsłonięto pamiątkową tabliczkę upamiętniającą naszego kolegę, Kazimierza Adamca. Na uroczystość przybyła jego małżonka z rodziną. Uhonorowany był autorem biesiadnego hymnu maszynistów.

„Biesiadny Hymn Maszynistów”,

autor: Kazimierz Adamiec)

 

Jak długo w ojczyźnie naszej
Żelazne drogi są
Tak długo maszyniści
Ostoją dróg tych są

Niech żyją maszyniści
Potęga kolei
Bo gdyby nie ich praca
Diabli by ją wzięli

A związek maszynistów
Potęgą jest i basta
Kto jemu się przeciwstawi
Frajerem jest rzecz jasna

Zwycięży orzeł biały
I kolejarski ród
Może władza doceni
Maszynistowski trud

Instruktorzy zaś wszyscy razem
Powinni z nami być
A nie za każdą błahostkę
Nas po kieszeni bić

Więc bądźmy wszyscy razem
Bo tak powinno być
Szacunek w czasie pracy
Po pracy piwko pić

XIII Kongres SEMAF Toledo

W dniach 15, 16 i 17 listopada w Toledo w Hiszpanii, odbył się XIII Kongres związku SEMAF, który podobnie jak ZZM zrzeszony jest w strukturach ALE.

Autonomiczne Europejskie Związki Zawodowe Maszynistów (ALE) są organizacją 17 europejskich związków zawodowych maszynistów. Związki zawodowe ALE zrzeszają około 65’000 maszynistów. Będąc organizacją zawodową,  reprezentuje ich zawodowe i socjalne interesy w europejskim obszarze kolejowym.

Odbywający się co 4 lata Kongres wybiera nowych przedstawicieli.  Po raz kolejny, większością głosów wybrany został dotychczasowy Prezydent – Juan Jesus Garcia Fraile.  W Kongresie udział wziął Prezydent ZZM Leszek Miętek – pełniący również funkcję Wiceprezydenta ALE.

Posiedzenie Rady Dialogu Społecznego

16 października br.  w Centrum Partnerstwa Społecznego Dialog im. Andrzeja Bączkowskiego w Warszawie, odbyło się spotkanie dotyczące rozpatrzenia przez Radę Dialogu Społecznego projektu ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy oraz ustawy o emeryturach pomostowych. W pracach RDS udział biorą przedstawiciele rządu, pracodawców oraz strony społecznej . Reprezentując związek, ze względu na nieobecność Prezydenta Leszka Miętka w spotkaniu udział wziął Sławomir Centkowski – Wiceprezydent ZZM.

Po szerokiej dyskusji partnerzy społeczni przyjęli wspólne stanowisko, w którym czytamy: strona pracodawców oraz strona pracowników zespołu problemowego ds. ubezpieczeń społecznych zauważają, że projekt, o zasadniczym znaczeniu społeczno-gospodarczym, procedowany jest z naruszeniem regulacji, podstawowych standardów konsultacji z reprezentatywnymi organizacjami pracodawców i związków zawodowych.

Mając powyższe na uwadze strona pracodawców i strona pracowników zespołu ds. ubezpieczeń społecznych Rady Dialogu Społecznego wyrażają stanowczy sprzeciw odnośnie do sposobu procedowania przedmiotowego projektu przez stronę rządową. Jednocześnie strony apelują o wstrzymanie prac nad projektem i przeprowadzenie rzeczowej dyskusji nad zmianami w systemie ubezpieczeń społecznych.

(BG OPZZ)

 

Posiedzenie Rady Głównej ZZM

Przy ul. Wojciechowskiego 7 – siedzibie ZZM w Warszawie odbyło się spotkanie Rady Głównej oraz członkami Komisji Obrony Praw Pracowniczych z Tadeuszem Rysiem – Przewodniczącym oraz Andrzejem Młynarczykiem – Wiceprzewodniczącym Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych. Tematem spotkania były zagadnienia związane z bezpieczeństwem na kolei.

XXXIV Ogólnopolska Pielgrzymka Kolejarzy na Jasną Górę

W dniach 4 i 5 listopada odbyła się coroczna – XXXIV z kolei – Ogólnopolska Pielgrzymka Kolejarzy na Jasną Górę. W tym roku rozpoczęła się konferencją w Bazylice, po której pielgrzymi przeszli Drogę Krzyżową na wałach z pochodniami oraz uczestniczyli w Apelu Jasnogórskim i Pasterce Maryjnej. Pielgrzymka to zwyczajowe już spotkanie duszpasterzy, rodzin kolejarskich, przedstawicieli MIB, administracji i związków zawodowych. Związek Zawodowy Maszynistów Kolejowych w Polsce jak co roku wziął w nim udział by pochylić głowy w modlitwie.

 

Związek Zawodowy Maszynistów Kolejowych w Polsce © 2017