Posiedzenie Rady Głównej ZZM

Przy ul. Wojciechowskiego 7 – siedzibie ZZM w Warszawie odbyło się spotkanie Rady Głównej oraz członkami Komisji Obrony Praw Pracowniczych z Tadeuszem Rysiem – Przewodniczącym oraz Andrzejem Młynarczykiem – Wiceprzewodniczącym Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych. Tematem spotkania były zagadnienia związane z bezpieczeństwem na kolei.

XXXIV Ogólnopolska Pielgrzymka Kolejarzy na Jasną Górę

W dniach 4 i 5 listopada odbyła się coroczna – XXXIV z kolei – Ogólnopolska Pielgrzymka Kolejarzy na Jasną Górę. W tym roku rozpoczęła się konferencją w Bazylice, po której pielgrzymi przeszli Drogę Krzyżową na wałach z pochodniami oraz uczestniczyli w Apelu Jasnogórskim i Pasterce Maryjnej. Pielgrzymka to zwyczajowe już spotkanie duszpasterzy, rodzin kolejarskich, przedstawicieli MIB, administracji i związków zawodowych. Związek Zawodowy Maszynistów Kolejowych w Polsce jak co roku wziął w nim udział by pochylić głowy w modlitwie.