Posiedzenie Rady Krajowej ZZM

O kwestiach organizacji pracy w dobie pandemii, działaniach ZZM w końcówce bieżącego roku oraz problemach w spółkach kolejowych i na rynku pracy 31 sierpnia br. dyskutowali członkowie Rady Krajowej ZZM. Wymogi bezpieczeństwa po raz kolejny uniemożliwiły osobiste spotkanie się członków Rady Krajowej, dyskutowano więc za pomocą sprawdzonego już wielokrotnie połączenia internetowego.

Członkowie RK ZZM zapoznali się z sytuacją w poszczególnych Sektorach. Najpoważniejszą jest sytuacja w PKP CARGO S.A. gdzie rozpoczęto przygotowania do akcji protestacyjnej przeciwko bierności Zarządu PKP CARGO  w utrzymaniu pozycji rynkowej i przewozów pozwalających w pełni wykorzystać potencjał Spółki.

Tematem przewodnim była kwestia nasilających się wypadków na przejazdach kolejowych. Na początku roku Prezydent ZZM Leszek Miętek wystosował pismo do Ministra Infrastruktury i Prezesa UTK z wyrażające zaniepokojenie nasilającymi się przypadkami wypadków kolejowych na przejazdach oraz apel o podjęcie niezbędnych i pilnych działań przeciwdziałających im. Niestety sytuacja nie uległa poprawie, zatem Rada Krajowa uchwałą zdecydowała  uchwałę o koniecznych działań do akcji protestacyjnych włącznie, mających spowodować realne działania rządu, UTK i pracodawców kolejowych aby poprawić tragiczną sytuację maszynistów. Powodem bardziej radykalnych działań jest wypadek na przejeździe kolejowym, gdzie po zderzeniu z ciężarówką poważnych obrażeń doznał nasz Kolega Tomasz maszynista z IC Południowego.

Prezydium RK ZZM zapowiedziało podjęcie wszelkich potrzebnych działań aby pomóc we właściwym leczeniu i rehabilitacji naszego Kolegi oraz wsparcia dla jego rodziny. ZZM zainicjuje też akcję oddawania krwi dla Tomka potrzebnej do jego skomplikowanej operacji.

W związku z pandemią tegoroczne obchody Europejskiego Dnia Maszynisty Kolejowego nie odbędą się  w formie, w jakiej zwykle maszyniści zwykli świętować – nie odbędzie się akademia i tradycyjny Bal Maszynisty. Jednakże 16.09.2020 w siedzibie ZZM w Warszawie zbierze się Rada Główna ZZM i zgodnie z decyzją KZD ZZM na Ścianie Pamięci przy udziale rodziny zostanie odsłonięta pamiątkowa tablica ku pamięci Marcelego Tomczaka – wieloletniego działacza, nestora i skarbnika ZZM.

Prezydent Leszek Miętek przedstawił bieżące działania OPZZ. Zaapelował o zapoznanie się i wsparcie podpisami akcji zorganizowanej przez centralę „Nowe otwarcie 21 postulatów OPZZ”  formułującej oczekiwania związków zawodowych względem rządu a mających na celu poprawę sytuacji pracowników. Szerzej o akcji pisaliśmy na łamach sierpniowego wydania Głosu Maszynisty. RK ZZM zadecydowała o wznowieniu drukowanej wersji Głosu Maszynisty oraz kalendarza trójdzielnego na 2021 rok

Sektor Przewozów Towarowych

Po raz kolejny w formie wideokonferencji przedstawiciele Sektora Przewozów Towarowych ZZM spotkali się online by przedyskutować dalsze działania w związku z sytuacja w PKP CARGO S.A.

Omówiono  wcześniejszego spotkanie strony związkowej z pracodawcą, na którym Zarząd przedstawić miał program naprawczy dla spółki.

W związku z brakiem działań, które zapewnić miałyby stabilizację sytuacji pracowników rozpoczęto przygotowania do akcji protestacyjnej w celu zmuszenia Zarządu do podjęcia konkretnych ruchów mających przywrócić pozycję spółki na rynku.

Przedstawiciele sektora zdecydowali, że w kontakcie z pozostałymi organizacjami związkowymi forma protestu zostanie dopracowana wspólnie i przedstawiona wkrótce.

40 rocznica katastrofy pod Otłoczynem

19 sierpnia obchodzimy 40 rocznicę zderzenia rozpędzonych pociągów w miejscowości Brzoza, w której życie straciło 67 osób. Była to największa katastrofa kolejowa po 1945 roku.

W miejscu katastrofy, w lesie pomiędzy Brzozą a Otłoczynem (około 2 kilometrów za Brzozą w kierunku Włocławka) biskup toruński Wiesław Śmigiel odprawił mszę świętą w intencji ofiar. Po nabożeństwie pod pomnikiem upamiętniającym to wydarzenie przybyli przedstawiciele rządu, samorządów, pracodawców kolejowych oraz kolejarzy z pocztami sztandarowymi i Prezydium ZZM na czele złożyli kwiaty aby oddać hołd pamięci ofiar katastrofy.

W imieniu związku głos zabrał Prezydent ZZM – Leszek Miętek.