Porozumienie w POLREGIO S.A.

W POLREGIO S.A. związki zawodowe i pracodawca podpisali porozumienie dotyczące gratyfikacji z okazji Święta Kolejarza. Na pracownika wypada 1200 PLN brutto.
To kolejna dobra wiadomość. Dla przypomnienia od 1 stycznia 2023 roku – 300 PLN na pracownika w uposażeniu zasadniczym.

ZUZP w Kolejach Wielkopolskich

W Kolejach Wielkopolskich podpisany został długo oczekiwany ZUZP. Ze strony ZZM podpis złożył Bogdan Jańczak – przewodniczący MZZM w Poznaniu, przewodniczący Sektora Spółek Samorządowych ZZM.

Nagroda GIP

17.11 2022 r. na Zamku Królewskim w Warszawie jak co roku odbyła się uroczystość wręczenia nagród im. Haliny Krahelskiej. W tym roku docenionym za swoja działalność przez Głównego Inspektora Pracy został Prezydent ZZM Leszek Miętek.

Nagroda im. Haliny Krahelskiej przyznawana jest przez Głównego Inspektora Pracy za wybitne osiągnięcia w dziedzinie: nadzoru i kontroli przestrzegania prawa pracy, prewencji zagrożeń zawodowych, wynalazczości, projektowania bezpiecznych technik i technologii, a także popularyzacji ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i prawa pracy.

 

Wybory Branży Transport OPZZ

10 listopada 2022r., odbyło się zebranie branżowe delegatów na X Kongres OPZZ Branży „Transport”
Przewodniczącym Branży został Leszek Miętek
Do Prezydium OPZZ zostali wybrani:
▪️ Bolesław Zasada
▪️ Leszek Miętek
Ponadto na członków Rady OPZZ w kadencji 2022/2026 wybrani zostali:
▪️ Jarosław Grządziel
▪️ Zofia Ostrowska
▪️ Bogdan Bucholc
▪️ Aleksander Motyka
▪️ Grzegorz Samek
Do Komisji Rewizyjnej wybrano Piotra Dubrownika.

Posiedzenie Sektora PP ZZM

Zwołane w trybie pilnym, w zdalnej formie odbyło się spotkanie Sektora Przewozów Pasażerskich ZZM. Omawiano strategię działania w reakcji na apel pracodawcy – PKP IC S.A. o przełożenie rozmów w kwestiach płacowych.

Rada Sektora Przewozów Pasażerskich ZZM, jednogłośnie podjęła uchwałę zmierzającą do podjęcia działań aby członkowie ZZM pracowali tylko i wyłącznie na podstawie indywidualnych harmonogramów pracy, w przypadku braku osiągniecia porozumienia w dniu 16.11.2022 r.

Na serwerze dostępna jest treść uchwały.

Serwer plików (informacjezzm.pl)

 

Sektor PT ZZM

W dniach 7-8 listopada br. w Czechowicach-Dziedzicach odbyło się posiedzenie Sektora Przewozów Towarowych ZZM.

Na spotkanie przybyli zaproszeni goście: Członek Zarządu d.s Operacyjnych – Marek Olkiewicz, Z-ca Dyrektora Biura Kierowania Przewozami- Marian Płachetka, Z-ca Dyrektora Biura Kierowania Przewozami – Krzysztof Uberman oraz Menadżer w Wydziale Bezpieczeństwa Ruchu Kolejowego- Adam Tucki. Program był poświęcony głównie omówieniu aktów wykonawczych (m.in. zmiany odcinków obsługi trakcyjnej, decyzje o zastosowaniu powrotu do miejsca zamieszkania i dodatku  dojazdowego) i interpretacji zapisów Protokołu dodatkowego nr 15 do ZUZP w PKP CARGO S.A.

Z zaproszonymi na spotkanie gośćmi odbyła się również dyskusja na temat problemów eksploatacyjnych i przewozowych oraz organizacji szkoleń maszynistów stażystów.